Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Mazurek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: K-4403-2018

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem12354
201933
2018422
2017532
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem12102
201933
2018431
2017541
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1212
201933
201844
201755
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1212
201933
201844
201755
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1257
201933
2018422
2017532
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem12102
2019312
201844
201755

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza możliwości identyfikacji stanu wytężenia lin stalowych na podstawie pomiarów właściwości magnetycznychAnalysis of the possibility of identifying the strain condition of the steel wire ropes based on measurements of magnetic properties / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Maciej ROSKOSZ, Janusz Juraszek, Krzysztof Schabowicz, Paweł MAZUREK // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2017 vol. 89 nr 11, s. 57–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: liny stalowe, stan wytężenia, właściwości magnetyczne

  keywords: magnetic properties, strain condition, steel wire ropes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza problemów związanych z modernizacją dźwigów osobowych[Analysis of problems related to the modernization of passenger lifts] / Paweł MAZUREK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 103. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Diagnostyka lin kompaktowanychDiagnostics of compact wire ropes / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Paweł MAZUREK, Mirosław Witoś, Maciej Roskosz // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2017 nr 3, s. 63–66. — Bibliogr. s. 66, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Diagnostyka lin kompaktowanych : streszczenieDiagnostics of compact wire ropes : abstract / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Paweł MAZUREK, Mirosław Witoś // W: Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie : monografia / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2017. — ISBN: 978-83-930353-7-3. — S. 171. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Diagnostyka lin kompaktowanych : streszczenieDiagnostics of compact wire ropes : abstract / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Paweł MAZUREK, Mirosław Witoś // W: Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie : monografia / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, cop. 2017. — ISBN: 978-83-930353-3-5. — S. 173

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Diagnostyka lin nośnych dźwigu osobowego na podstawie obserwacji zmian magnetycznego pola rozproszeniaDiagnostics of traction ropes of a passenger lift based on observation of the magnetic leakage field / Paweł MAZUREK, Maciej ROSKOSZ, Jerzy KWAŚNIEWSKI // Badania Nieniszczące i Diagnostyka = Nondestructive Testing and Diagnostics ; ISSN 2451-4462. — 2018 nr 4, s. 34–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr., Streszcz.. — 47th National conference on Nondestructive testing (KKBN) : [16th-18th October 2018], Kołobrzeg, Poland. — tekst: https://bnid.pl/wp-content/uploads/Vol03/MazurekP_DiagnostykaLin.pdf

 • słowa kluczowe: badania nieniszczące, lina nośna, dźwig osobowy, pasywna diagnostyka magnetyczna

  keywords: non-destructive testing, passenger lift, traction rope, passive magnetic diagnostics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26357/BNiD.2018.038

7
 • Możliwości diagnostyki stalowych lin kompaktowanych na podstawie analizy ich magnetycznego pola rozproszenia[Capability of diagnostic of compacted steel wire ropes based on the analysis of Magnetic Flux Leakage] / Paweł MAZUREK // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 15 / red. wyd. Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2019. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-89-0. — S. 188–190. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 190, Streszcz.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: liny stalowe, diagnostyka techniczna, liny kompaktowane, magnetyczne pole rozproszenia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nieniszczące badania magnetyczne lin stalowychMagnetic non-destructive testing of wire ropes / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Paweł MAZUREK, Maciej ROSKOSZ, Mirosław Witoś // W: KOMTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : [18–20 września 2017, Szczyrk] : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65593-05-4. — S. 117-124. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena stanu technicznego lin o powierzchniowym styku drutów na podstawie analizy ich magnetycznego pola rozproszenia[Assessment of technical condition of compact ropes based on the analysis of their magnetic flux leakage] / Paweł MAZUREK // W: Dokonania naukowe doktorantów VII : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Poznań 30.03.2019 oraz Kraków 6.04.2019, Warszawa 14.04.2019 / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2019. — ISBN: 978-83-63058-86-9. — S. 123. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The use of a magnetic flux leakage in the assessment of the technical state of a steel wire rope subjected to bendingWykorzystanie magnetycznego pola rozproszenia w ocenie stanu technicznego liny stalowej poddanej przeginaniu / Paweł MAZUREK, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Maciej ROSKOSZ, Ryszard Swioń-Olszewski // Journal of KONBiN ; ISSN 1895-8281. — 2018 vol. 48, s. 493–513. — Bibliogr. s. 502–503, 512–513, Abstr., Streszcz.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.journal.itwl.pl/images/2018t48/68_Mazurek_Roskosz_Kwasniewski.pdf

 • słowa kluczowe: badania nieniszczące, przeginanie, lina stalowa

  keywords: non-destructive testing, bending, steel wire rope, magnetyczne pole rozproszenia, magnetic flux leakage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/jok-2018-0068

11
 • Wykorzystanie lokalnych anomalii magnetycznych w diagnostyce taśm przenośnikowych z linkami stalowymi w aspekcie ochrony środowiskaThe use local magnetic anomalies in the diagnosis of conveyor belts with steel wire ropes from the point of view of environmental protection / Paweł MAZUREK // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 44–45. — Toż W: {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/2.1a.-Sesja-posterowa-1-24.zip}

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, taśmy przenośnikowe, linki stalowe, lokalne anomalie magnetyczne

  keywords: environmental protection, conveyor belts, steel lines, local magnetic anomalies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wykorzystanie pomiarów magnetycznych pola rozproszenia w ocenie zmian wytężenia lin stalowych : [abstrakt][The use of measurements of the magnetic stray field in the assessment of strain condition changes of steel wire ropes : abstract] / Paweł MAZUREK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 141–142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: