Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Cichoń, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3799-8495 orcid iD

ResearcherID: O-4001-2019

Scopus: 57194474536

PBN: 62d768a87523404805751ed3

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Citrus pectin and its influence on properties of $\alpha$-TCP - based bone cements : poster 43 / Piotr PAŃTAK, Ewelina CICHOŃ, Szymon SKIBIŃSKI, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA // W: The 2\textsuperscript{nd} international conference on Chemistry for Beauty and Health 2021 : Poznań-Toruń, May 12-14, 2021 : [online] : [book of abstracts] / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poznań University of Medical Sciences, Calisia University. — [Poland : s. n.], [2021]. — Endorsed by the Polish Society for Biomaterials (PSB). — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Effect of gold nanoparticles and silicon on the bioactivity and antibacterial properties of hydroxyapatite/chitosan/tricalcium phosphate-based biomicroconcretes / Joanna CZECHOWSKA, Ewelina CICHOŃ, Anna Belcarz, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 14 art. no. 3854, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/14/3854/pdf

  orcid iD
 • keywords: gold nanoparticles, silicon, biomicroconcretes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14143854

5
 • Evaluation of liquid phase influence on properties of $\alpha$-$TCP$-based biomicroconcrete-type bone substitutes / Piotr PAŃTAK, Ewelina CICHOŃ, Szymon SKIBIŃSKI, Joanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK // W: ESB2021 [Dokument elektroniczny] : 31\textsuperscript{st} conference of the European Society for Biomaterials : together with the 43\textsuperscript{rd} annual congress of the Iberian Society of Biomechanics and Biomaterials (SIBB) : futuring biomaterials : 5–9 September, 2021, Porto, Portugal : fully virtual : [abstract book]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Strasbourg] : European Society of Biomaterials, [2021]. — S. 1136–1137. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://esb2021.org/wp-content/uploads/ESB-2021_Abstract-Book.pdf [2021-09-20]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
10
 • How sintering temperature influences the physicochemical properties of tricalcium phosphate (TCP) scaffolds? / Szymon SKIBIŃSKI, Ewelina CICHOŃ, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA // W: ESB2021 [Dokument elektroniczny] : 31\textsuperscript{st} conference of the European Society for Biomaterials : together with the 43\textsuperscript{rd} annual congress of the Iberian Society of Biomechanics and Biomaterials (SIBB) : futuring biomaterials : 5–9 September, 2021, Porto, Portugal : fully virtual : [abstract book]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Strasbourg] : European Society of Biomaterials, [2021]. — S. 1582–1583. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://esb2021.org/wp-content/uploads/ESB-2021_Abstract-Book.pdf [2021-09-20]. — Bibliogr. s. 1583

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of natural polysaccharides on properties of the biomicroconcrete-type bioceramics / Piotr PAŃTAK, Ewelina CICHOŃ, Joanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 24 art. no. 7496, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/24/7496/pdf

  orcid iD
 • keywords: chitosan, calcium phosphate, hybrid materials, biomicroconcretes, dual setting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14247496

12
 • Influence of pectins and other polymer additives on the properties of biomicroconcrete type bone substitute materials / Aneta ZIMA, Piotr PAŃTAK, Joanna CZECHOWSKA, Ewelina CICHOŃ, Anna ŚLÓSARCZYK // W: ESB2021 [Dokument elektroniczny] : 31\textsuperscript{st} conference of the European Society for Biomaterials : together with the 43\textsuperscript{rd} annual congress of the Iberian Society of Biomechanics and Biomaterials (SIBB) : futuring biomaterials : 5–9 September, 2021, Porto, Portugal : fully virtual : [abstract book]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Strasbourg] : European Society of Biomaterials, [2021]. — S. 1610–1611. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://esb2021.org/wp-content/uploads/ESB-2021_Abstract-Book.pdf [2021-09-20]. — Bibliogr. s. 1611

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pektyna cytrusowa i inne polisacharydy jako dodatki do wstrzykiwalnych biomikrobetonów kościozastępczych : poster 33[Citrus pectin and other polysaccharides as additives to injectable bone-substituting biomicrobes] / Piotr PAŃTAK, Ewelina CICHOŃ, Szymon SKIBIŃSKI, Joanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA // W: Biomateriały w medycynie i kosmetologii : II sympozjum : 28 stycznia 2021 r., Toruń : materiały konferencyjne : [abstrakty] / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Chemii. — [Toruń : UMK], [2021]. — S. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Preparation of poly(3-hydroxyoctanoate) porous patches containing diclofenac modified oligomers as potential materials for biomedicine / Katarzyna Haraźna, Anna Walczyk, Ewelina CICHOŃ, Małgorzata Witko, Bartosz Leszczyński, Andrzej Wróbel, Maciej Guzik // W: ESB2021 [Dokument elektroniczny] : 31\textsuperscript{st} conference of the European Society for Biomaterials : together with the 43\textsuperscript{rd} annual congress of the Iberian Society of Biomechanics and Biomaterials (SIBB) : futuring biomaterials : 5–9 September, 2021, Porto, Portugal : fully virtual : [abstract book]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Strasbourg] : European Society of Biomaterials, [2021]. — S. 1293–1294. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://esb2021.org/wp-content/uploads/ESB-2021_Abstract-Book.pdf [2021-09-20]. — Bibliogr. s. 1294

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Surfactants – undervalued calcium phosphate bone cement additives / Ewelina CICHOŃ, Karolina Stępień, Anna ŚLÓSARCZYK, Joanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA // W: ESB2021 [Dokument elektroniczny] : 31\textsuperscript{st} conference of the European Society for Biomaterials : together with the 43\textsuperscript{rd} annual congress of the Iberian Society of Biomechanics and Biomaterials (SIBB) : futuring biomaterials : 5–9 September, 2021, Porto, Portugal : fully virtual : [abstract book]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Strasbourg] : European Society of Biomaterials, [2021]. — S. 151–153. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://esb2021.org/wp-content/uploads/ESB-2021_Abstract-Book.pdf [2021-09-20]. — Bibliogr. s. 153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Tailoring the physicochemical properties of tricalcium phosphate-based porous scaffolds / Joanna CZECHOWSKA, Szymon SKIBIŃSKI, Ewelina CICHOŃ, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA // W: ESB2021 [Dokument elektroniczny] : 31\textsuperscript{st} conference of the European Society for Biomaterials : together with the 43\textsuperscript{rd} annual congress of the Iberian Society of Biomechanics and Biomaterials (SIBB) : futuring biomaterials : 5–9 September, 2021, Porto, Portugal : fully virtual : [abstract book]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Strasbourg] : European Society of Biomaterials, [2021]. — S. 1098–1099. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://esb2021.org/wp-content/uploads/ESB-2021_Abstract-Book.pdf [2021-09-20]. — Bibliogr. s. 1099

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The influence of $\beta$-tricalcium phosphate powder preparation on manufacturing of bioceramic scaffolds via the foam replica method / S. SKIBIŃSKI, E. CICHOŃ, J. CZECHOWSKA, A. ŚLÓSARCZYK, A. ZIMA // W: Scandinavian Society for Biomaterials (ScSB) virtual conference [Dokument elektroniczny] : 14th June 2021 : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Latvia : Latvian Materials Research Society], [2021]. — (eCM Conferences Open Access Online Periodical ; ISSN 2522-235X). — S. P14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ecmconferences.org/abstracts/2021/Collection1/collection1_poster.pdf [2021-06-14]. — Bibliogr. s. P14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ pektyny cytrusowej dodawanej do fazy ciekłej na fosforanowo-wapniowe cementy kostne[Effect of citrus pectin added to liquid phase on calcium phosphate bone cements] / Piotr PAŃTAK, Ewelina CICHOŃ, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA // W: Implanty 2021 [Dokument elektroniczny] : koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach : III ogólnopolska konferencja naukowa : 18 czerwca 2021, Gdańsk, on-line : książka abstraktów / red. Marcin Wekwejt ; Politechnika Gdańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : Politechnika Gdańska], 2021. — e-ISBN: 978-83-961981-0-5. — S. 73. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pg.edu.pl/files/wimio/2021-06/Implanty_2021_ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w.pdf [2021-06-17]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: biomateriały, cementy kostne, biopolimery, ceramika fosforanowo-wapniowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wysokoporowate cementy kostne wytwarzane z użyciem biosurfaktantów[Highly porous bone cements prepared with the use of biosurfactants] / Ewelina CICHOŃ, Joanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA // W: Implanty 2021 [Dokument elektroniczny] : koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach : III ogólnopolska konferencja naukowa : 18 czerwca 2021, Gdańsk, on-line : książka abstraktów / red. Marcin Wekwejt ; Politechnika Gdańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : Politechnika Gdańska], 2021. — e-ISBN: 978-83-961981-0-5. — S. 30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pg.edu.pl/files/wimio/2021-06/Implanty_2021_ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w.pdf [2021-06-17]. — Bibliogr. s. 30. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: porowatość, cementy fosforanowo-wapniowe, biosurfaktanty, saponiny, estry cukrowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu: