Wykaz publikacji wybranego autora

Dominika Gajewska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57205057317

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Advanced oxidation process $H_{2}O_{2}/UV$ as an effective way to reduce trichloramine concentration in swimming pool water
2
 • Analysis of selected physico-chemical parameters in bottled waters available on the Polish market
3
 • Analysis of water quality in Cracow fountains in the aspect of microbial risk
4
 • Assessment of water quality in the swimming pool foot bath
5
 • Dezynfekcja wody a bezpieczeństwo sanitarne na terenie pływalni
6
 • Evaluation of microbial quality of water in the fountains in Krakow
7
 • Free chlorine demand in swimming pool footbaths
8
 • Identification of precursors of chlorate and chlorite formation in swimming pool water
9
 • Identification of precursors of trichloramine formation in swimming pool water
10
 • Influence of body fluids compounds on trichloramine formation in swimming pool water
11
 • Precursors of chlorates and chlorites in swimming pool water
12
 • Składniki mineralne i pierwiastki śladowe w wodach butelkowanych dostępnych na polskim rynku
13
 • The content of selected potentially toxic components in bottled waters available on the Polish market
14
 • The influence of application of advanced oxidation process – $H_2O_2/UV$ – on the formation of inorganic chloramines in swimming pool water
15
 • The influence of equipment and measurement methodology on the result of concentration of chlorine species in swimming pool water
16
 • The use of chlorine dioxide as a water disinfectant for swimming pool footbaths
17
 • Trichloramina w wodzie basenowej
18
 • Wpływ brodzików do płukania stóp na stan sanitarny na terenie pływalni
19
 • Wpływ dezynfekcji promieniami UV na potencjał składników kosmetyków do tworzenia produktów ubocznych chlorowania w wodzie basenowej
20
 • Wpływ $H_{2}O_{2}/UV$ na zawartość chloramin w wodzie basenowej
21
 • Wpływ sprzętu i metodyki pomiaru na wynik stężenia poszczególnych form chloru w wodzie basenowej
22
 • Wpływ średniociśnieniowej lampy UV na stężenie ubocznych produktów dezynfekcji wody basenowej w niecce wanny z hydromasażem
23
 • Wpływ temperatury i odczynu wody basenowej na potencjał tworzenia trichloraminy
24
 • Wpływ zastosowania dwutlenku chloru na powstanie chloramin w wodzie basenowej
25
 • Zaawansowane procesy utleniania w technologii uzdatniania wody basenowej