Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Litwinek-Rozbicka, mgr inż.

poprzednio: Litwinek

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9633-8967

ResearcherID: brak

Scopus: 57210342002

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2019]
 • TytułClay-cement suspensions – rheological characteristics
  AutorzyŁukasz WÓJCIK, Ewa LITWINEK, Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA
  Źródłoic-rmm4 : 4textsuperscript{th} International Conference on Rheology and Modeling of Materials : Miskolc–Lillafüred, Hungary, October 7–11, 2019 : book of abstracts / ed. by László A. Gömze. — Igrici : Igrex Ltd, [2019]. — S. 86
 • keywords: oscillation rheology, clay-cement suspensions, cross-over point

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2019]
 • TytułInfluence of composition changes on rheological properties of clay-cement binders
  AutorzyEwa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK
  ŹródłoEYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — S. 290
 • keywords: rheological properties, thixotropy, cement, clay minerals, clay-cement binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2019]
 • TytułInfluence of composition changes on viscoelastic properties of clay-cement binders
  AutorzyE. LITWINEK, P. IZAK, Ł. WÓJCIK, D. MADEJ
  ŹródłoXVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — [Torino : s. n.], [2019]. — S. 671
 • keywords: flow curve, clay-cement sealing binder, viscoelastic properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2018]
 • TytułInfluence of composition changes on viscoelastic properties of sealing clay-cement binders
  AutorzyEwa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK
  Źródło6textsuperscript{th} AGH-HU joint symposium : Krakow, May 14textsuperscript{th}–16textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Krakow : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — S. 84
 • keywords: rheological properties, cement, clay minerals, clay-cement binder, tixotrophy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2019]
 • TytułMoc tiksotropii iłowo-cementowych spoiw uszczelniających
  AutorzyEwa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK
  Źródło12textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12textsuperscript{th}–15textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — S. 35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2018]
 • TytułRola bizmutu w niskotopliwych frytach borowych
  AutorzyLITWINEK E., IZAK P., WÓJCIK Ł., GAJEK M., LEŚNIAK M., MASTALSKA-POPŁAWSKA J.
  ŹródłoPolska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułSpoiwo iłowo-cementowe o podwyższonej odporności na przesuszanie
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś spółka jawna, Sławków ; wynalazca: IZAK Piotr, WÓJCIK Łukasz, GAJEK Marcin, MASTALSKA-POPŁAWSKA Joanna, STEMPKOWSKA Agata, LITWINEK Ewa, Kuś Roman, Janik Grażyna, Kuś Mateusz
  DetailsInt.Cl.: C04B 28/24textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423929 A1 ; Opubl. 2019-07-01. — Zgłosz. nr P.423929 z dn. 2017-12-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 14, s. 19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423929A1.pdf
 • słowa kluczowe: spoiwo iłowo-cementowe, przegrody przeciwfiltracyjne, wzmacnianie podłoży gruntowych, przegrody uszczelniające

  keywords: soil reinforcement, clay-cement binder, anti-filtration partitions, sealing partitions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
 • [referat, 2018]
 • TytułThe influence of addition of bismuth oxide on the properties of low-melting glazes : [abstract]
  AutorzyEwa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK, Marcin GAJEK
  ŹródłoEYEC monograph : 7textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — S. 532
 • keywords: bismuth oxide, glazes, frit, roof tiles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2019]
 • TytułViscoelastic properties of clay-cement binders
  AutorzyEwa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK
  ŹródłoEYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — S. 291
 • keywords: cement, clay minerals, flow curve, clay-cement sealing binder, viscoelastic properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWłaściwości lepkosprężyste iłowo-cementowych spoiw uszczelniających
  AutorzyEwa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2017 t. 69 nr 4, s. 347–350. — tekst: http://ptcer-1pl-1bc4cmd2g0005.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/1477
 • słowa kluczowe: właściwości reologiczne, cement, tiksotropia, spoiwo iłowo-cementowe, minerały ilaste

  keywords: rheological properties, thixotropy, cement, clay minerals, clay-cement binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2017]
 • TytułWpływ zmian składu na właściwości wiskoelastyczne iłowo-cementowych spoiw uszczelniających
  AutorzyEwa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK
  ŹródłoXI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: