Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Mrówka, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-1419-6548

ResearcherID: brak

Scopus: 57210749900
1
  • Application of spectroscopic methods in the studies of polysiloxanes, cubic oligomeric silsesquioxanes, and spherosilicates modified by organic functional groups via hydrosilylation
2
  • Emulsion templated poly(methylinylsiloxane)-based materials with incorporated Pd nanoparticles-potential catalysts for selective hydrogenation of phenylacetylene
3
  • Mikrokomórkowe preceramiczne materiały polisiloksanowe otrzymywane w emulsjach o wysokiej zawartości fazy wewnętrznej (HIPE)
4
  • Poly(methylvinylsiloxane)-based high internal phase emulsion-templated materials (polyHIPEs) - preparation, incorporation of palladium, and catalytic properties
5
  • Porous material obtained by cross-linking of poly(methylvinylsiloxane) with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane as a matrix for deposition of palladium nanoparticles
6
  • Porous polysiloxane networks containing palladium for use as hydrogenation catalysts
7
  • Porowate materiały polisiloksanowe jako potencjalne nośniki dla katalizatorów palladowych do reakcji uwodorniania furfuralu
8
  • Pyrolysis of emulsion templated polysiloxane networks - promising method for obtaining meso- and macroporous $Si-C-O$ monoliths
9
  • Synthesis and characterization of \emph{para}-functionalized polyhedral oligomeric phenylsilsesqiuoxanes with 3,5-dimethylphenyl groups
10
  • Thermal properties and ceramic yield of porous poly(methylvinylsiloxane) cross-linked with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane before and after deposition of palladium nanoparticles