Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Mrówka, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-1419-6548 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57210749900

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułApplication of spectroscopic methods in the studies of polysiloxanes, cubic oligomeric silsesquioxanes, and spherosilicates modified by organic functional groups via hydrosilylation
  AutorzyAleksandra CHECHELSKA-NOWORYTA, Jan MRÓWKA, Maria OWIŃSKA, Magdalena HASIK
  ŹródłoMolecular spectroscopy – experiment and theory : from molecules to functional materials / eds. Andrzej Koleżyński, Magdalena Król. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — S. 361–400
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-01355-4_12

2
 • [referat, 2020]
 • TytułEmulsion templated poly(methylinylsiloxane)-based materials with incorporated Pd nanoparticles-potential catalysts for selective hydrogenation of phenylacetylene
  AutorzyJan MRÓWKA, Mariusz Gackowski, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Andrzej BERNASIK, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK
  ŹródłoLII OKK [Dokument elektroniczny] : LII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 25–27.11.2020, Kraków : [książka abstraktów] / red. U. Filek ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [et al.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2020. — S. 60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2021]
 • TytułMateriały $SiOC$ o hierarchicznej porowatości otrzymywane technologią druku przestrzennego (DIW)
  AutorzyJan MRÓWKA, Kai Huang, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Paolo Colombo, Magdalena HASIK
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 9 : materiały konferencji młodych naukowców : 2-5.09.2021, Gdańsk (1 dzień) oraz za pośrednictwem internetu (4 dni) : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Beata Bochentyn. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — S. 54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułMikrokomórkowe preceramiczne materiały polisiloksanowe otrzymywane w emulsjach o wysokiej zawartości fazy wewnętrznej (HIPE)
  AutorzyJan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Magdalena HASIK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2019 t. 71 nr 2, s. 170–178
 • słowa kluczowe: materiały porowate, polisiloksany, polimery preceramiczne

  keywords: polysiloxanes, preceramic polymers, porous materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2022]
 • TytułNovel approach to fabrication of porous polymer-derived SiOC ceramics by 3D printing of High Internal Phase Emulsions
  AutorzyJan MRÓWKA, Kai Huang, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Paolo Colombo, Magdalena HASIK
  ŹródłoCeramics in Europe 2022 [Dokument elektroniczny] : Kraków 10textsuperscript{th} - 14textsuperscript{th} July : abstract book. — [Krakow : Symposium Cracoviense], [2022]. — S. 124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • [referat, 2018]
 • TytułPorous material obtained by cross-linking of poly(methylvinylsiloxane) with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane as a matrix for deposition of palladium nanoparticles
  AutorzyJan MRÓWKA, Magdalena HASIK
  Źródło7textsuperscript{th} International workshop on Surface engineering [Dokument elektroniczny] : 19–22 June 2018, Komárno, Slovakia : abstracts / J. Selye University, Politechnika Koszalińska. — [Komárno : s. n.], [2018]. — Ekran 13–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [referat, 2019]
 • TytułPorous polysiloxane networks containing palladium for use as hydrogenation catalysts : [poster]
  AutorzyJan MRÓWKA, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK
  Źródło9 textsuperscript{th} International colloids conference [Dokument elektroniczny] : 16-19 June 2019, Sitges, Spain. — [S. l.] : Elsevier, 2019. — S. [1], P. 132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2018]
 • TytułPorowate materiały polisiloksanowe jako potencjalne nośniki dla katalizatorów palladowych do reakcji uwodorniania furfuralu
  AutorzyJan MRÓWKA, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK
  Źródło61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — S. S04-32 S04P48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2021]
 • TytułPorowate piany ceramerowe jako nośniki dla nanocząstek palladu - katalizatory uwodorniania ważnych substratów
  AutorzyJan MRÓWKA, Magdalena HASIK
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 9 : materiały konferencji młodych naukowców : 2-5.09.2021, Gdańsk (1 dzień) oraz za pośrednictwem internetu (4 dni) : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Beata Bochentyn. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — S. 53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2021]
 • TytułPyrolysis of emulsion templated polysiloxane networks - promising method for obtaining meso- and macroporous $Si-C-O$ monoliths
  AutorzyJan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Kamil KORNAUS, Piotr JELEŃ, Magdalena HASIK
  ŹródłoICC8 [Dokument elektroniczny] : 8th International Congress on Ceramics : April 25-30, 2021, virtual, Korea : [abstracts]. — [Seoul : The Korean Ceramic Society], [2021]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2022]
 • TytułPyrolyzed polysiloxane-based foams decorated by the Pd nanoparticles exhibit high catalytic activity in C=C hydrogenation
  AutorzyJan MRÓWKA, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK
  ŹródłoCOLL 2022 [Dokument elektroniczny] : 11th international Colloids Conference : 12-15 June 2022, Lisbon, Portugal. — [Portugal : Elsevier], [2022]. — Ekran [1–2]
 • keywords: polysiloxanes, catalysis, hydrogenation, palladium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2018]
 • TytułSynthesis and characterization of emph{para}-functionalized polyhedral oligomeric phenylsilsesqiuoxanes with 3,5-dimethylphenyl groups
  AutorzyJan MRÓWKA, Maria OWIŃSKA, Bartosz HANDKE, Piotr SUDER
  Źródło7textsuperscript{th} International workshop on Surface engineering [Dokument elektroniczny] : 19–22 June 2018, Komárno, Slovakia : abstracts / J. Selye University, Politechnika Koszalińska. — [Komárno : s. n.], [2018]. — Ekran 12–13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2019]
 • TytułThermal properties and ceramic yield of porous poly(methylvinylsiloxane) cross-linked with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane before and after deposition of palladium nanoparticles
  AutorzyJan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Magdalena HASIK
  ŹródłoCYSC-2019 [Dokument elektroniczny] : 13textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 16–19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed.-in-chief Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, 2019. — S. 49
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: