Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Mrówka, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57210749900

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułApplication of spectroscopic methods in the studies of polysiloxanes, cubic oligomeric silsesquioxanes, and spherosilicates modified by organic functional groups via hydrosilylation
  AutorzyAleksandra CHECHELSKA-NOWORYTA, Jan MRÓWKA, Maria OWIŃSKA, Magdalena HASIK
  ŹródłoMolecular spectroscopy – experiment and theory : from molecules to functional materials / eds. Andrzej Koleżyński, Magdalena Król. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — S. 361–400
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułMikrokomórkowe preceramiczne materiały polisiloksanowe otrzymywane w emulsjach o wysokiej zawartości fazy wewnętrznej (HIPE)
  AutorzyJan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Magdalena HASIK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2019 t. 71 nr 2, s. 170–178
3
 • [referat, 2018]
 • TytułPorous material obtained by cross-linking of poly(methylvinylsiloxane) with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane as a matrix for deposition of palladium nanoparticles
  AutorzyJan MRÓWKA, Magdalena HASIK
  Źródło7textsuperscript{th} International workshop on Surface engineering [Dokument elektroniczny] : 19–22 June 2018, Komárno, Slovakia : abstracts / J. Selye University, Politechnika Koszalińska. — [Komárno : s. n.], [2018]. — Ekran 13–14
4
 • [referat, 2019]
 • TytułPorous polysiloxane networks containing palladium for use as hydrogenation catalysts : [poster]
  AutorzyJan MRÓWKA, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK
  Źródło9 textsuperscript{th} International colloids conference [Dokument elektroniczny] : 16-19 June 2019, Sitges, Spain. — [S. l.] : Elsevier, 2019. — S. [1], P. 132
5
 • [referat, 2018]
 • TytułPorowate materiały polisiloksanowe jako potencjalne nośniki dla katalizatorów palladowych do reakcji uwodorniania furfuralu
  AutorzyJan MRÓWKA, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK
  Źródło61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — S. S04-32 S04P48
6
 • [referat, 2018]
 • TytułSynthesis and characterization of emph{para}-functionalized polyhedral oligomeric phenylsilsesqiuoxanes with 3,5-dimethylphenyl groups
  AutorzyJan MRÓWKA, Maria OWIŃSKA, Bartosz HANDKE, Piotr SUDER
  Źródło7textsuperscript{th} International workshop on Surface engineering [Dokument elektroniczny] : 19–22 June 2018, Komárno, Slovakia : abstracts / J. Selye University, Politechnika Koszalińska. — [Komárno : s. n.], [2018]. — Ekran 12–13
7
 • [referat, 2019]
 • TytułThermal properties and ceramic yield of porous poly(methylvinylsiloxane) cross-linked with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane before and after deposition of palladium nanoparticles
  AutorzyJan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Magdalena HASIK
  ŹródłoCYSC-2019 [Dokument elektroniczny] : 13textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 16–19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed.-in-chief Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, 2019. — S. 49