Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Mrówka, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-1419-6548 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57210749900

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułApplication of spectroscopic methods in the studies of polysiloxanes, cubic oligomeric silsesquioxanes, and spherosilicates modified by organic functional groups via hydrosilylation
  AutorzyAleksandra CHECHELSKA-NOWORYTA, Jan MRÓWKA, Maria OWIŃSKA, Magdalena HASIK
  ŹródłoMolecular spectroscopy – experiment and theory : from molecules to functional materials / eds. Andrzej Koleżyński, Magdalena Król. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — S. 361–400
2
 • [referat, 2020]
 • TytułEmulsion templated poly(methylinylsiloxane)-based materials with incorporated Pd nanoparticles-potential catalysts for selective hydrogenation of phenylacetylene
  AutorzyJan MRÓWKA, Mariusz Gackowski, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Andrzej BERNASIK, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK
  ŹródłoLII OKK [Dokument elektroniczny] : LII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 25–27.11.2020, Kraków : [książka abstraktów] / red. U. Filek ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [et al.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2020. — S. 60
3
 • [referat, 2021]
 • TytułMateriały $SiOC$ o hierarchicznej porowatości otrzymywane technologią druku przestrzennego (DIW)
  AutorzyJan MRÓWKA, Kai Huang, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Paolo Colombo, Magdalena HASIK
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 9 : materiały konferencji młodych naukowców : 2-5.09.2021, Gdańsk (1 dzień) oraz za pośrednictwem internetu (4 dni) : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Beata Bochentyn. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — S. 54
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułMikrokomórkowe preceramiczne materiały polisiloksanowe otrzymywane w emulsjach o wysokiej zawartości fazy wewnętrznej (HIPE)
  AutorzyJan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Magdalena HASIK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2019 t. 71 nr 2, s. 170–178
5
 • [referat, 2022]
 • TytułNovel approach to fabrication of porous polymer-derived SiOC ceramics by 3D printing of High Internal Phase Emulsions
  AutorzyJan MRÓWKA, Kai Huang, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Paolo Colombo, Magdalena HASIK
  ŹródłoCeramics in Europe 2022 [Dokument elektroniczny] : Kraków 10textsuperscript{th} - 14textsuperscript{th} July : abstract book. — [Krakow : Symposium Cracoviense], [2022]. — S. 124
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułPoly(hydromethylsiloxane)-derived high internal phase emulsion-templated materials (polyHIPEs) containing palladium for catalytic applications
  AutorzyJan MRÓWKA, Robert Kosydar, Mariusz Gackowski, Jacek Gurgul, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Bartosz HANDKE, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK
  ŹródłoJournal of Materials Science. — 2022 vol. 57 iss. 26, s. 12463–12482. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10853-022-07414-2.pdf
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułPoly(methylvinylsiloxane)-based high internal phase emulsion-templated materials (polyHIPEs) - preparation, incorporation of palladium, and catalytic properties
  AutorzyJan MRÓWKA, Mariusz Gackowski, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Andrzej BERNASIK, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK
  ŹródłoIndustrial & Engineering Chemistry Research. — 2020 vol. 59 iss. 44, s. 19485–19499. — tekst: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.iecr.0c03429
8
 • [referat, 2018]
 • TytułPorous material obtained by cross-linking of poly(methylvinylsiloxane) with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane as a matrix for deposition of palladium nanoparticles
  AutorzyJan MRÓWKA, Magdalena HASIK
  Źródło7textsuperscript{th} International workshop on Surface engineering [Dokument elektroniczny] : 19–22 June 2018, Komárno, Slovakia : abstracts / J. Selye University, Politechnika Koszalińska. — [Komárno : s. n.], [2018]. — Ekran 13–14
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułPorous materials based on poly(methylvinylsiloxane) cross-linked with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane in high internal phase emulsion as precursors to Si-C-O and Si-C-O/Pd ceramics
  AutorzyJan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Magdalena HASIK
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 19 art. no. 5661, s. 1-16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/19/5661/pdf
10
 • [referat, 2019]
 • TytułPorous polysiloxane networks containing palladium for use as hydrogenation catalysts : [poster]
  AutorzyJan MRÓWKA, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK
  Źródło9 textsuperscript{th} International colloids conference [Dokument elektroniczny] : 16-19 June 2019, Sitges, Spain. — [S. l.] : Elsevier, 2019. — S. [1], P. 132
11
 • [referat, 2018]
 • TytułPorowate materiały polisiloksanowe jako potencjalne nośniki dla katalizatorów palladowych do reakcji uwodorniania furfuralu
  AutorzyJan MRÓWKA, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK
  Źródło61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — S. S04-32 S04P48
12
 • [referat, 2021]
 • TytułPorowate piany ceramerowe jako nośniki dla nanocząstek palladu - katalizatory uwodorniania ważnych substratów
  AutorzyJan MRÓWKA, Magdalena HASIK
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 9 : materiały konferencji młodych naukowców : 2-5.09.2021, Gdańsk (1 dzień) oraz za pośrednictwem internetu (4 dni) : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Beata Bochentyn. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — S. 53
13
 • [referat, 2021]
 • TytułPyrolysis of emulsion templated polysiloxane networks - promising method for obtaining meso- and macroporous $Si-C-O$ monoliths
  AutorzyJan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Kamil KORNAUS, Piotr JELEŃ, Magdalena HASIK
  ŹródłoICC8 [Dokument elektroniczny] : 8th International Congress on Ceramics : April 25-30, 2021, virtual, Korea : [abstracts]. — [Seoul : The Korean Ceramic Society], [2021]. — S. [1]
14
 • [referat, 2022]
 • TytułPyrolyzed polysiloxane-based foams decorated by the Pd nanoparticles exhibit high catalytic activity in C=C hydrogenation
  AutorzyJan MRÓWKA, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK
  ŹródłoCOLL 2022 [Dokument elektroniczny] : 11th international Colloids Conference : 12-15 June 2022, Lisbon, Portugal. — [Portugal : Elsevier], [2022]. — Ekran [1–2]
15
 • [referat, 2018]
 • TytułSynthesis and characterization of emph{para}-functionalized polyhedral oligomeric phenylsilsesqiuoxanes with 3,5-dimethylphenyl groups
  AutorzyJan MRÓWKA, Maria OWIŃSKA, Bartosz HANDKE, Piotr SUDER
  Źródło7textsuperscript{th} International workshop on Surface engineering [Dokument elektroniczny] : 19–22 June 2018, Komárno, Slovakia : abstracts / J. Selye University, Politechnika Koszalińska. — [Komárno : s. n.], [2018]. — Ekran 12–13
16
 • [referat, 2019]
 • TytułThermal properties and ceramic yield of porous poly(methylvinylsiloxane) cross-linked with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane before and after deposition of palladium nanoparticles
  AutorzyJan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Magdalena HASIK
  ŹródłoCYSC-2019 [Dokument elektroniczny] : 13textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 16–19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed.-in-chief Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, 2019. — S. 49