Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Mrówka, mgr inż.

doktorant

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kchk


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57210749900

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
  • Application of spectroscopic methods in the studies of polysiloxanes, cubic oligomeric silsesquioxanes, and spherosilicates modified by organic functional groups via hydrosilylation
2
  • Mikrokomórkowe preceramiczne materiały polisiloksanowe otrzymywane w emulsjach o wysokiej zawartości fazy wewnętrznej (HIPE)
3
  • Porous material obtained by cross-linking of poly(methylvinylsiloxane) with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane as a matrix for deposition of palladium nanoparticles
4
  • Porous polysiloxane networks containing palladium for use as hydrogenation catalysts
5
  • Porowate materiały polisiloksanowe jako potencjalne nośniki dla katalizatorów palladowych do reakcji uwodorniania furfuralu
6
  • Synthesis and characterization of \emph{para}-functionalized polyhedral oligomeric phenylsilsesqiuoxanes with 3,5-dimethylphenyl groups
7
  • Thermal properties and ceramic yield of porous poly(methylvinylsiloxane) cross-linked with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane before and after deposition of palladium nanoparticles