Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Mrówka, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-1419-6548 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57210749900

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Application of spectroscopic methods in the studies of polysiloxanes, cubic oligomeric silsesquioxanes, and spherosilicates modified by organic functional groups via hydrosilylation
2
 • Emulsion templated poly(methylinylsiloxane)-based materials with incorporated Pd nanoparticles-potential catalysts for selective hydrogenation of phenylacetylene
3
 • Materiały $SiOC$ o hierarchicznej porowatości otrzymywane technologią druku przestrzennego (DIW)
4
 • Mikrokomórkowe preceramiczne materiały polisiloksanowe otrzymywane w emulsjach o wysokiej zawartości fazy wewnętrznej (HIPE)
5
 • Novel approach to fabrication of porous polymer-derived SiOC ceramics by 3D printing of High Internal Phase Emulsions
6
 • Poly(hydromethylsiloxane)-derived high internal phase emulsion-templated materials (polyHIPEs) containing palladium for catalytic applications
7
 • Poly(methylvinylsiloxane)-based high internal phase emulsion-templated materials (polyHIPEs) - preparation, incorporation of palladium, and catalytic properties
8
 • Porous material obtained by cross-linking of poly(methylvinylsiloxane) with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane as a matrix for deposition of palladium nanoparticles
9
 • Porous materials based on poly(methylvinylsiloxane) cross-linked with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane in high internal phase emulsion as precursors to Si-C-O and Si-C-O/Pd ceramics
10
 • Porous polysiloxane networks containing palladium for use as hydrogenation catalysts
11
 • Porowate materiały polisiloksanowe jako potencjalne nośniki dla katalizatorów palladowych do reakcji uwodorniania furfuralu
12
 • Porowate piany ceramerowe jako nośniki dla nanocząstek palladu - katalizatory uwodorniania ważnych substratów
13
 • Pyrolysis of emulsion templated polysiloxane networks - promising method for obtaining meso- and macroporous $Si-C-O$ monoliths
14
 • Pyrolyzed polysiloxane-based foams decorated by the Pd nanoparticles exhibit high catalytic activity in C=C hydrogenation
15
 • Synthesis and characterization of \emph{para}-functionalized polyhedral oligomeric phenylsilsesqiuoxanes with 3,5-dimethylphenyl groups
16
 • Thermal properties and ceramic yield of porous poly(methylvinylsiloxane) cross-linked with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane before and after deposition of palladium nanoparticles