Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Mrówka, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57210749900
1
  • Application of spectroscopic methods in the studies of polysiloxanes, cubic oligomeric silsesquioxanes, and spherosilicates modified by organic functional groups via hydrosilylation / Aleksandra CHECHELSKA-NOWORYTA, Jan MRÓWKA, Maria OWIŃSKA, Magdalena HASIK // W: Molecular spectroscopy – experiment and theory : from molecules to functional materials / eds. Andrzej Koleżyński, Magdalena Król. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — (Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics ; ISSN 2542-4491 ; vol. 26). — ISBN: 978-3-030-01354-7 ; e-ISBN: 978-3-030-01355-4. — S. 361–400. — Bibliogr. s. 394–400, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-01355-4_12

2
  • Mikrokomórkowe preceramiczne materiały polisiloksanowe otrzymywane w emulsjach o wysokiej zawartości fazy wewnętrznej (HIPE)Microcellular preceramic polysiloxane materials obtained in emulsions with high internal phase content (HIPE) / Jan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Magdalena HASIK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2019 t. 71 nr 2, s. 170–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

  • słowa kluczowe: materiały porowate, polisiloksany, polimery preceramiczne

    keywords: polysiloxanes, preceramic polymers, porous materials

    cyfrowy identyfikator dokumentu: