Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Mrówka, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-1419-6548 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57210749900Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem161114
2022321
2021431
2020211
20194121
201833
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem163121
202233
2021422
202022
2019431
2018312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem16610
2022312
2021422
2020211
2019413
2018312
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem16313
2022312
2021413
2020211
201944
201833
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem16511
2022312
2021413
2020211
2019422
201833
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16106
2022321
2021413
202022
2019431
20183211
 • Application of spectroscopic methods in the studies of polysiloxanes, cubic oligomeric silsesquioxanes, and spherosilicates modified by organic functional groups via hydrosilylation / Aleksandra CHECHELSKA-NOWORYTA, Jan MRÓWKA, Maria OWIŃSKA, Magdalena HASIK // W: Molecular spectroscopy – experiment and theory : from molecules to functional materials / eds. Andrzej Koleżyński, Magdalena Król. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — (Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics ; ISSN 2542-4491 ; vol. 26). — ISBN: 978-3-030-01354-7 ; e-ISBN: 978-3-030-01355-4. — S. 361–400. — Bibliogr. s. 394–400, Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-01355-4_12

2
 • Emulsion templated poly(methylinylsiloxane)-based materials with incorporated Pd nanoparticles-potential catalysts for selective hydrogenation of phenylacetylene / Jan MRÓWKA, Mariusz Gackowski, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Andrzej BERNASIK, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK // W: LII OKK [Dokument elektroniczny] : LII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 25–27.11.2020, Kraków : [książka abstraktów] = LII Polish Annual Conference on Catalysis : [book of abstracts] / red. U. Filek ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IKiFP PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-60514-32-0. — S. 60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ik-pan.krakow.pl/Pliki-do-pobrania.okk_pliki+M51caa69d0a5.0.html [2020-11-28]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Materiały $SiOC$ o hierarchicznej porowatości otrzymywane technologią druku przestrzennego (DIW)[$SiOC$ materials with hierarchical porosity obtained by Direct Ink Writing] / Jan MRÓWKA, Kai Huang, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Paolo Colombo, Magdalena HASIK // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 9 : materiały konferencji młodych naukowców : 2-5.09.2021, Gdańsk (1 dzień) oraz za pośrednictwem internetu (4 dni) : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Beata Bochentyn. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — ISBN: 978-83-66772-08-3. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mikrokomórkowe preceramiczne materiały polisiloksanowe otrzymywane w emulsjach o wysokiej zawartości fazy wewnętrznej (HIPE)Microcellular preceramic polysiloxane materials obtained in emulsions with high internal phase content (HIPE) / Jan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Magdalena HASIK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2019 t. 71 nr 2, s. 170–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: materiały porowate, polisiloksany, polimery preceramiczne

  keywords: polysiloxanes, preceramic polymers, porous materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Poly(methylvinylsiloxane)-based high internal phase emulsion-templated materials (polyHIPEs) - preparation, incorporation of palladium, and catalytic properties / Jan MRÓWKA, Mariusz Gackowski, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Andrzej BERNASIK, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK // Industrial & Engineering Chemistry Research ; ISSN 0888-5885. — 2020 vol. 59 iss. 44, s. 19485–19499. — Bibliogr. s. 19497–19499, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-26. — tekst: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.iecr.0c03429

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acs.iecr.0c03429

8
 • Porous material obtained by cross-linking of poly(methylvinylsiloxane) with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane as a matrix for deposition of palladium nanoparticles / Jan MRÓWKA, Magdalena HASIK // W: 7\textsuperscript{th} International workshop on Surface engineering [Dokument elektroniczny] : 19–22 June 2018, Komárno, Slovakia : abstracts / J. Selye University, Politechnika Koszalińska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Komárno : s. n.], [2018]. — Ekran 13–14. — Tryb dostępu: http://workshop.ujs.sk/abstracts/ [2018-07-30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Porous materials based on poly(methylvinylsiloxane) cross-linked with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane in high internal phase emulsion as precursors to Si-C-O and Si-C-O/Pd ceramics / Jan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Magdalena HASIK // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 19 art. no. 5661, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15-16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-29. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/19/5661/pdf

  orcid iD
 • keywords: polysiloxanes, silicon oxycarbide, polymer-derived ceramics, polyHIPE

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14195661

10
 • Porous polysiloxane networks containing palladium for use as hydrogenation catalysts : [poster] / Jan MRÓWKA, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK // W: 9 \textsuperscript{th} International colloids conference [Dokument elektroniczny] : 16-19 June 2019, Sitges, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : Elsevier, 2019. — S. [1], P. 132. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://elsevier.conference-services.net/secureProgramme.asp?conferenceID=4283&uID=860097 [2019-09-23]. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Porowate materiały polisiloksanowe jako potencjalne nośniki dla katalizatorów palladowych do reakcji uwodorniania furfuralu[Porous polysiloxane materials as potential supports for palladium catalysts applied in hydrogenation of furfural] / Jan MRÓWKA, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S04-32 S04P48. — J. Mrówka, M. Hasik - afiliacja: Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Porowate piany ceramerowe jako nośniki dla nanocząstek palladu - katalizatory uwodorniania ważnych substratów[Porous ceramer-based foams as supports for Pd nanoparticles - catalysts for hydrogenation of important substrates] / Jan MRÓWKA, Magdalena HASIK // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 9 : materiały konferencji młodych naukowców : 2-5.09.2021, Gdańsk (1 dzień) oraz za pośrednictwem internetu (4 dni) : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Beata Bochentyn. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — ISBN: 978-83-66772-08-3. — S. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pyrolysis of emulsion templated polysiloxane networks - promising method for obtaining meso- and macroporous $Si-C-O$ monoliths / Jan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Kamil KORNAUS, Piotr JELEŃ, Magdalena HASIK // W: ICC8 [Dokument elektroniczny] : 8th International Congress on Ceramics : April 25-30, 2021, virtual, Korea : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Seoul : The Korean Ceramic Society], [2021]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.icc8.org/ [2021-05-31]. — Dostęp do pełnego tekstu po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pyrolyzed polysiloxane-based foams decorated by the Pd nanoparticles exhibit high catalytic activity in C=C hydrogenation / Jan MRÓWKA, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK // W: COLL 2022 [Dokument elektroniczny] : 11th international Colloids Conference : 12-15 June 2022, Lisbon, Portugal. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : Elsevier], [2022]. — Ekran [1–2]. — Tryb dostępu: https://app.oxfordabstracts.com/events/2024/secure/program-app/submission/341026 [2022-07-04]. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: polysiloxanes, catalysis, hydrogenation, palladium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Synthesis and characterization of \emph{para}-functionalized polyhedral oligomeric phenylsilsesqiuoxanes with 3,5-dimethylphenyl groups / Jan MRÓWKA, Maria OWIŃSKA, Bartosz HANDKE, Piotr SUDER // W: 7\textsuperscript{th} International workshop on Surface engineering [Dokument elektroniczny] : 19–22 June 2018, Komárno, Slovakia : abstracts / J. Selye University, Politechnika Koszalińska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Komárno : s. n.], [2018]. — Ekran 12–13. — Tryb dostępu: http://workshop.ujs.sk/abstracts/ [2018-07-30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Thermal properties and ceramic yield of porous poly(methylvinylsiloxane) cross-linked with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane before and after deposition of palladium nanoparticles / Jan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Magdalena HASIK // W: CYSC-2019 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 16–19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed.-in-chief Vladimir V. Srdić. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, 2019. — e-ISBN: 978-86-6253-104-9. — S. 49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://cysc.mima.solutions/wp-content/uploads/2019/10/Book-of-Abstarcts-CYSC-2019.pdf [2019-10-15]. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: