Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Mrówka, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-1419-6548 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57210749900

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Application of spectroscopic methods in the studies of polysiloxanes, cubic oligomeric silsesquioxanes, and spherosilicates modified by organic functional groups via hydrosilylation / Aleksandra CHECHELSKA-NOWORYTA, Jan MRÓWKA, Maria OWIŃSKA, Magdalena HASIK // W: Molecular spectroscopy – experiment and theory : from molecules to functional materials / eds. Andrzej Koleżyński, Magdalena Król. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — (Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics ; ISSN 2542-4491 ; vol. 26). — ISBN: 978-3-030-01354-7 ; e-ISBN: 978-3-030-01355-4. — S. 361–400. — Bibliogr. s. 394–400, Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-01355-4_12

2
 • Emulsion templated poly(methylinylsiloxane)-based materials with incorporated Pd nanoparticles-potential catalysts for selective hydrogenation of phenylacetylene / Jan MRÓWKA, Mariusz Gackowski, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Andrzej BERNASIK, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK // W: LII OKK [Dokument elektroniczny] : LII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 25–27.11.2020, Kraków : [książka abstraktów] = LII Polish Annual Conference on Catalysis : [book of abstracts] / red. U. Filek ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IKiFP PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-60514-32-0. — S. 60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ik-pan.krakow.pl/Pliki-do-pobrania.okk_pliki+M51caa69d0a5.0.html [2020-11-28]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Materiały $SiOC$ o hierarchicznej porowatości otrzymywane technologią druku przestrzennego (DIW)[$SiOC$ materials with hierarchical porosity obtained by Direct Ink Writing] / Jan MRÓWKA, Kai Huang, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Paolo Colombo, Magdalena HASIK // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 9 : materiały konferencji młodych naukowców : 2-5.09.2021, Gdańsk (1 dzień) oraz za pośrednictwem internetu (4 dni) : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Beata Bochentyn. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — ISBN: 978-83-66772-08-3. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mikrokomórkowe preceramiczne materiały polisiloksanowe otrzymywane w emulsjach o wysokiej zawartości fazy wewnętrznej (HIPE)Microcellular preceramic polysiloxane materials obtained in emulsions with high internal phase content (HIPE) / Jan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Magdalena HASIK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2019 t. 71 nr 2, s. 170–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: materiały porowate, polisiloksany, polimery preceramiczne

  keywords: polysiloxanes, preceramic polymers, porous materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
 • Porous material obtained by cross-linking of poly(methylvinylsiloxane) with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane as a matrix for deposition of palladium nanoparticles / Jan MRÓWKA, Magdalena HASIK // W: 7\textsuperscript{th} International workshop on Surface engineering [Dokument elektroniczny] : 19–22 June 2018, Komárno, Slovakia : abstracts / J. Selye University, Politechnika Koszalińska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Komárno : s. n.], [2018]. — Ekran 13–14. — Tryb dostępu: http://workshop.ujs.sk/abstracts/ [2018-07-30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Porous materials based on poly(methylvinylsiloxane) cross-linked with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane in high internal phase emulsion as precursors to Si-C-O and Si-C-O/Pd ceramics / Jan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Magdalena HASIK // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 19 art. no. 5661, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15-16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-29. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/19/5661/pdf

  orcid iD
 • keywords: polysiloxanes, silicon oxycarbide, polymer-derived ceramics, polyHIPE

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14195661

10
11
 • Porowate materiały polisiloksanowe jako potencjalne nośniki dla katalizatorów palladowych do reakcji uwodorniania furfuralu[Porous polysiloxane materials as potential supports for palladium catalysts applied in hydrogenation of furfural] / Jan MRÓWKA, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S04-32 S04P48. — J. Mrówka, M. Hasik - afiliacja: Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Porowate piany ceramerowe jako nośniki dla nanocząstek palladu - katalizatory uwodorniania ważnych substratów[Porous ceramer-based foams as supports for Pd nanoparticles - catalysts for hydrogenation of important substrates] / Jan MRÓWKA, Magdalena HASIK // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 9 : materiały konferencji młodych naukowców : 2-5.09.2021, Gdańsk (1 dzień) oraz za pośrednictwem internetu (4 dni) : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Beata Bochentyn. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — ISBN: 978-83-66772-08-3. — S. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pyrolysis of emulsion templated polysiloxane networks - promising method for obtaining meso- and macroporous $Si-C-O$ monoliths / Jan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Kamil KORNAUS, Piotr JELEŃ, Magdalena HASIK // W: ICC8 [Dokument elektroniczny] : 8th International Congress on Ceramics : April 25-30, 2021, virtual, Korea : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Seoul : The Korean Ceramic Society], [2021]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.icc8.org/ [2021-05-31]. — Dostęp do pełnego tekstu po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pyrolyzed polysiloxane-based foams decorated by the Pd nanoparticles exhibit high catalytic activity in C=C hydrogenation / Jan MRÓWKA, Robert Kosydar, Alicja Drelinkiewicz, Magdalena HASIK // W: COLL 2022 [Dokument elektroniczny] : 11th international Colloids Conference : 12-15 June 2022, Lisbon, Portugal. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : Elsevier], [2022]. — Ekran [1–2]. — Tryb dostępu: https://app.oxfordabstracts.com/events/2024/secure/program-app/submission/341026 [2022-07-04]. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: polysiloxanes, catalysis, hydrogenation, palladium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Synthesis and characterization of \emph{para}-functionalized polyhedral oligomeric phenylsilsesqiuoxanes with 3,5-dimethylphenyl groups / Jan MRÓWKA, Maria OWIŃSKA, Bartosz HANDKE, Piotr SUDER // W: 7\textsuperscript{th} International workshop on Surface engineering [Dokument elektroniczny] : 19–22 June 2018, Komárno, Slovakia : abstracts / J. Selye University, Politechnika Koszalińska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Komárno : s. n.], [2018]. — Ekran 12–13. — Tryb dostępu: http://workshop.ujs.sk/abstracts/ [2018-07-30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Thermal properties and ceramic yield of porous poly(methylvinylsiloxane) cross-linked with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane before and after deposition of palladium nanoparticles / Jan MRÓWKA, Janusz PARTYKA, Magdalena HASIK // W: CYSC-2019 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 16–19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed.-in-chief Vladimir V. Srdić. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, 2019. — e-ISBN: 978-86-6253-104-9. — S. 49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://cysc.mima.solutions/wp-content/uploads/2019/10/Book-of-Abstarcts-CYSC-2019.pdf [2019-10-15]. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: