Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Rybka, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-6802-6440

ResearcherID: T-8214-2017

Scopus: 57199306356
1
  • Acid Mine Drainage treatment by zerovalent iron particles: the effect of kaolinitesupport on ions removal efficiency
2
  • Halloysite-based hybrid composites with synthetic LDH and their affinity to remove anions
3
  • $Mg-Fe$ LDH derived from magnesite and hematite and its affinity towards sulphates
4
  • One-pot synthesis of magnetic composites based on synthetic hydrotalcite
5
  • Synthesis of $Mg-Fe$ layered double hydroxides from minerals and their sorption affinity towards Cr(VI)
6
  • The quality of $Mg-Fe$ layered double hydroxide derived from magnesite and hematite