Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Ryłko-Poniedziałek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Godzenie ról zawodowych i rodzinnych w perspektywie teoretyków i praktykówReconciliation of professional and family roles in perspective of theoretics and practices / Piotr GÓRSKI, Ewa RYŁKO, Edyta WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie ; ISSN 2083-1560. — 2019 nr 34, s. 61–69. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://wz.pcz.pl/znwz/files/ZN_nr_34-2019.pdf

 • słowa kluczowe: godzenie życia zawodowego i rodzinnego, work life balance, równowaga praca-dom

  keywords: balance, work, reconciliation of work and family life, work life balance, home

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/znpcz.2019.2.05

2
 • Przemiany wymiarów temporalnych rzeczywistości społecznej i ich konsekwencje dla zarządzania zasobami ludzkimiTransformations of temporal dimensions of social reality and their consequences for human resources management / Piotr GÓRSKI, Ewa RYŁKO // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers ; ISSN 1734-087X. — 2019 nr 1, s. 11–21. — Bibliogr. s. 19–20, Summ.

 • słowa kluczowe: konstruowanie czasu, perspektywa temporalna, godzenie ról zawodowych i rodzinnych

  keywords: constructing time, temporal perspective, reconciling professional and family roles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Przygotowanie menedżerów do problemów rynku pracownika : programy kształcenia menedżerów wobec problemów różnorodności i równowagi praca-życieManagers' orientation in the problems of the employee market : programs for educating managers and the issues of diversity and work-life balance / Piotr GÓRSKI, Ewa RYŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. — 2018 nr 512, s. 48–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/45683/Gorski_Przygotowanie_Menedzerow_Do_Problemow_Rynku_Pracownika_2018.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie różnorodnością, rynek pracownika, edukacja menedżerska, równowaga praca-życie

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2018.512.04

4
 • Zarządzanie różnorodnością jako wsparcie rodzicielstwa pracowników[Diversity management as support for parenthood of employees] / Ewa RYŁKO-PONIEDZIAŁEK // W: Problemy różnorodności w zarządzaniu / pod red. Małgorzaty Striker. — Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017. — ISBN: 978-83-65766-08-3. — S. 235–247. — Bibliogr. s. 247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: