Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Ryłko-Poniedziałek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem523
201922
201811
201722
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem55
201922
201811
201722
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem55
201922
201811
201722
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem55
201922
201811
201722
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem541
201922
201811
2017211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem55
201922
201811
2017221
 • Godzenie ról zawodowych i rodzinnych w perspektywie teoretyków i praktykówReconciliation of professional and family roles in perspective of theoretics and practices / Piotr GÓRSKI, Ewa RYŁKO, Edyta WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie ; ISSN 2083-1560. — 2019 nr 34, s. 61–69. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://wz.pcz.pl/znwz/files/ZN_nr_34-2019.pdf

 • słowa kluczowe: godzenie życia zawodowego i rodzinnego, work life balance, równowaga praca-dom

  keywords: balance, work, reconciliation of work and family life, work life balance, home

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/znpcz.2019.2.05

2
 • Kondycja krakowskiej rodziny a potencjał rozwojowy w województwie małopolskim : głos krakowian o jakości życia ich rodzinThe condition of family in Cracow and development potential of the Małopolskie voivodship / Ewa RYŁKO // W: Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, t. 6 = Demographic situation of Małopolska Region as a challenge for social and economic policy / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. — Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2017. — Materiały na podstawie konferencji: Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej : 21 listopada 2016, Kraków. — ISBN: 978-83-7027-641-6. — S. 113–122. — Bibliogr. s. 121–122, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Przemiany wymiarów temporalnych rzeczywistości społecznej i ich konsekwencje dla zarządzania zasobami ludzkimiTransformations of temporal dimensions of social reality and their consequences for human resources management / Piotr GÓRSKI, Ewa RYŁKO // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers ; ISSN 1734-087X. — 2019 t. 51 nr 1, s. 11–21. — Bibliogr. s. 19–20, Summ.. — tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=189551

 • słowa kluczowe: konstruowanie czasu, perspektywa temporalna, godzenie ról zawodowych i rodzinnych

  keywords: constructing time, temporal perspective, reconciling professional and family roles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Przygotowanie menedżerów do problemów rynku pracownika : programy kształcenia menedżerów wobec problemów różnorodności i równowagi praca-życieManagers' orientation in the problems of the employee market : programs for educating managers and the issues of diversity and work-life balance / Piotr GÓRSKI, Ewa RYŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. — 2018 nr 512, s. 48–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/45683/Gorski_Przygotowanie_Menedzerow_Do_Problemow_Rynku_Pracownika_2018.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie różnorodnością, rynek pracownika, edukacja menedżerska, równowaga praca-życie

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2018.512.04

5
 • Zarządzanie różnorodnością jako wsparcie rodzicielstwa pracowników[Diversity management as support for parenthood of employees] / Ewa RYŁKO-PONIEDZIAŁEK // W: Problemy różnorodności w zarządzaniu / pod red. Małgorzaty Striker. — Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017. — ISBN: 978-83-65766-08-3. — S. 235–247. — Bibliogr. s. 247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: