Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Pędziwiatr, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-2397-0707 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza założeń teorii uwarunkowań sytuacyjnych w kontekście zarządzania projektem europejskim
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. — 2018 t. 19 no. 2, s. 171–180. — tekst: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=175479
 • słowa kluczowe: projekt europejski, teoria uwarunkowań sytuacyjnych, podejście sytuacyjne, czynniki sytuacyjne

  keywords: contingency theory, EU project, contingency approach, EU-funded project, contingency variables

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.2046

2
 • [referat, 2018]
 • TytułAspekty środowiskowe społecznej odpowiedzialności biznesu
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR, Joanna KULCZYCKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — S. 89–90
 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, społeczna odpowiedzialność uczelni, aspekt ekonomiczny CSR

  keywords: sustainable development, CSR, CSR reporting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat, 2018]
 • TytułBudowanie międzynarodowej oferty profesjonalnych kursów dokształcających - projekt RefresCO EIT RMs : [abstrakt]
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR, Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — S. 67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2019]
 • TytułCele i zadania w strategiach gospodarki o obiegu zamkniętym wybranych krajów UE i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw
  AutorzyJoanna KULCZYCKA, Ewelina PĘDZIWIATR
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 63
 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, strategie zarządzania, gospodarka o obiegu zamkniętym

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułDefinicje SOU
  AutorzyJoanna KULCZYCKA, Ewelina PĘDZIWIATR
  ŹródłoSpołeczna odpowiedzialność [Dokument elektroniczny] : znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania / red. Ewa Jastrzębska, Monika Przybysz, Magdalena Wróbel. — [Warszawa] : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, [2019]. — S. 9–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [referat, 2019]
 • TytułEdukacja w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) na przykładzie projektów realizowanych przez IGSMiE PAN
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR, Agnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułGospodarka o obiegu zamkniętym – definicje i ich interpretacje
  AutorzyJoanna Kulczycka, Ewelina PĘDZIWIATR
  ŹródłoGospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2019. — S. 9–19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułOferta edukacyjna polskich uczelni technicznych w obszarze CSR
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR, Joanna Kulczycka
  ŹródłoHoryzonty Wychowania. — 2018 vol. 17 no. 44, s. 93–102. — tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1589/1661
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, edukacja, społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność uczelni, uczelnie techniczne

  keywords: sustainable development, education, corporate social responsibility, social responsibility of universities, technical universities

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17399/HW.2018.174409

11
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułPrzegląd wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych wybranych krajów UE
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka, Ewelina PĘDZIWIATR
  ŹródłoGospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2019. — S. 21–33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułPrzykłady zagranicznych dobrych praktyk SOU
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR, Agnieszka CZAPLICKA, Joanna KULCZYCKA
  ŹródłoSpołeczna odpowiedzialność [Dokument elektroniczny] : znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania / red. Ewa Jastrzębska, Monika Przybysz, Magdalena Wróbel. — [Warszawa] : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, [2019]. — S. 44–46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułUpowszechnienie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym przez realizację projektów współpracy
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK, Ewelina PĘDZIWIATR, Joanna Kulczycka
  ŹródłoAura. — 2019 nr 5, s. 13–15
 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, gospodarka o obiegu zamkniętym, partnerskie projekty współpracy, projekty unijne

  keywords: project management, circular economy, cooperation projects, EU projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWyzwania w zakresie wyboru kryteriów oceny sukcesu projektów związanych z ochroną środowiska dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 97, s. 201–212
 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, kryteria oceny sukcesu projektu, projekty europejskie

  keywords: project success, project success criteria, EU-funded projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: