Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Pędziwiatr, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-2397-0707 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza założeń teorii uwarunkowań sytuacyjnych w kontekście zarządzania projektem europejskim
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. — 2018 t. 19 no. 2, s. 171–180. — tekst: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=175479
2
 • [referat, 2018]
 • TytułAspekty środowiskowe społecznej odpowiedzialności biznesu
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR, Joanna KULCZYCKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — S. 89–90
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAspekty środowiskowe społecznej odpowiedzialności uczelni
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna KULCZYCKA
  ŹródłoAura. — 2018 nr 5, s. 16–17
4
 • [referat, 2018]
 • TytułBudowanie międzynarodowej oferty profesjonalnych kursów dokształcających - projekt RefresCO EIT RMs : [abstrakt]
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR, Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — S. 67
5
 • [referat, 2019]
 • TytułCele i zadania w strategiach gospodarki o obiegu zamkniętym wybranych krajów UE i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw
  AutorzyJoanna KULCZYCKA, Ewelina PĘDZIWIATR
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 63
6
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułDefinicje SOU
  AutorzyJoanna KULCZYCKA, Ewelina PĘDZIWIATR
  ŹródłoSpołeczna odpowiedzialność [Dokument elektroniczny] : znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania / red. Ewa Jastrzębska, Monika Przybysz, Magdalena Wróbel. — [Warszawa] : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, [2019]. — S. 9–10
7
8
 • [referat, 2019]
 • TytułEdukacja w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) na przykładzie projektów realizowanych przez IGSMiE PAN
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR, Agnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 22
9
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułGospodarka o obiegu zamkniętym – definicje i ich interpretacje
  AutorzyJoanna Kulczycka, Ewelina PĘDZIWIATR
  ŹródłoGospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2019. — S. 9–19
10
11
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułPrzegląd wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych wybranych krajów UE
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka, Ewelina PĘDZIWIATR
  ŹródłoGospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2019. — S. 21–33
12
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułPrzykłady zagranicznych dobrych praktyk SOU
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR, Agnieszka CZAPLICKA, Joanna KULCZYCKA
  ŹródłoSpołeczna odpowiedzialność [Dokument elektroniczny] : znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania / red. Ewa Jastrzębska, Monika Przybysz, Magdalena Wróbel. — [Warszawa] : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, [2019]. — S. 44–46
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułUpowszechnienie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym przez realizację projektów współpracy
  AutorzyAgnieszka NOWACZEK, Ewelina PĘDZIWIATR, Joanna Kulczycka
  ŹródłoAura. — 2019 nr 5, s. 13–15
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWyzwania w zakresie wyboru kryteriów oceny sukcesu projektów związanych z ochroną środowiska dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 97, s. 201–212