Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Pędziwiatr, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-2397-0707 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Analiza założeń teorii uwarunkowań sytuacyjnych w kontekście zarządzania projektem europejskim
2
 • Aspekty środowiskowe społecznej odpowiedzialności biznesu
3
 • Aspekty środowiskowe społecznej odpowiedzialności uczelni
4
 • Budowanie międzynarodowej oferty profesjonalnych kursów dokształcających - projekt RefresCO EIT RMs
5
 • Cele i zadania w strategiach gospodarki o obiegu zamkniętym wybranych krajów UE i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw
6
 • Definicje SOU
7
 • Działania realizowane przez szkoły wyższe w ramach społecznej odpowiedzialności – dobre praktyki
8
 • Edukacja w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) na przykładzie projektów realizowanych przez IGSMiE PAN
9
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – definicje i ich interpretacje
10
 • Oferta edukacyjna polskich uczelni technicznych w obszarze CSR
11
 • Przegląd wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych wybranych krajów UE
12
 • Przykłady zagranicznych dobrych praktyk SOU
13
 • Upowszechnienie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym przez realizację projektów współpracy
14
 • Wyzwania w zakresie wyboru kryteriów oceny sukcesu projektów związanych z ochroną środowiska dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej