Wykaz publikacji wybranego autora

Marwa Saad, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-2323-3291 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57189658518

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułCarbon supported cerium-copper catalysts for low-temperature removal of NOx from stationary sources of emission
  AutorzyMarwa SAAD, Anna BIAŁAS, Cezary CZOSNEK, Monika MOTAK
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 121
 • keywords: functionalised carbon, cerium-copper catalysts, NO SCR with ammonia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2017]
 • TytułCatalytic properties of activated carbon in ${SCR-NH_{3}}$
  AutorzyB. SAMOJEDEN, M. SAAD, A. BIAŁAS, M. MOTAK
  ŹródłoXLIX OKK : XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 15-17.03.2017 Kraków / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2017. — S. 147
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2020]
 • TytułCharacterization of functionalized activated carbon doped with copper and its effect on $DeNOx$ catalytic efficiency
  AutorzyMarwa SAAD, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2018]
 • TytułFunctionalized activated carbon as a support of copper-cerium catalysts for SCR of NOx with ammonia
  AutorzyMarwa SAAD, Anna BIAŁAS, Cezary CZOSNEK, Monika MOTAK
  ŹródłoInternational conference on Catalysis and surface chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie kolokwium katalityczne : 18–23 March, 2018, Kraków : book of abstracts. — Kraków : IKiFP PAN, 2018. — S. 303–304
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2018]
 • TytułModification of DeNOx catalysts for low & medium temperature applications in power plants and industry
  AutorzyMarwa SAAD, Anna BIAŁAS, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  Źródło61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — S. S06-8 S06KS12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2018]
 • TytułSelective catalytic reduction of NO with ammonia over functionalized activated carbon promoted with Cu
  AutorzyMarwa SAAD, Anna BIAŁAS, Cezary CZOSNEK, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  ŹródłoContemporary problems of power engineering and environmental protection 2017 / eds. Krzysztof Pikoń, Lucyna Czarnowska. — Gliwice : Department of Technologies and Installations for Waste Management. Silesian University of Technology, 2018. — S. 173–182
 • keywords: copper, activated carbon, catalyst, N-containing groups, O-containing groups, NOx removal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2019]
 • TytułSelective catalytic reduction of NO with $NH_{3}$ at low temperature over $Cu-promoted-N-modified$ activated carbon
  AutorzyMarwa SAAD, Anna BIAŁAS, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  ŹródłoEYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — S. 220–229
 • keywords: SCR, activated carbon, DeNOx, urea, copper oxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2019]
 • TytułSelective catalytic reduction of NO with $NH_{3}$ at low temperature over $Cu-promoted-N-modified$ activated carbon
  AutorzyMarwa SAAD, Bogdan SAMOJEDEN, Cezary CZOSNEK, Anna BIAŁAS, Monika MOTAK
  ŹródłoEYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — S. 330
 • keywords: copper, SCR, activated carbon

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2017]
 • TytułSelective catalytic reduction of $NO_{x}$ over activated carbon supported metal oxides
  AutorzyMarwa SAAD
  ŹródłoV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 22
 • keywords: SCR, activated carbon, oxide catalyst

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2019]
 • Tytuł$SO_{2}$ poisoning and regeneration of $CuO_{x}-CeO_{2}$/activated carbon – $NH_{3}-SCR$ catalysts
  AutorzyMarwa SAAD, Anna BIAŁAS, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  ŹródłoSorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 61–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2019]
 • TytułStudy of $SO_{2}$ effect on selective catalytic reduction of NOx with $NH_{3}$ over $CuOx−CeO_{2}$/Activated Carbon : [abstract]
  AutorzyMarwa SAAD, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  ŹródłoLI OKK : LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 20–22.03.2019, Kraków / red. U. Filek ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [et al.]. — Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, 2019. — S. 119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [referat, 2019]
 • TytułThe influence of Ceria promotion on N-modified activated carbon-based catalysts for selective catalytic reduction of $NOx$ with $NH_{3}$
  AutorzyMarwa SAAD, Anna BIAŁAS, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  ŹródłoSorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 59–60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2017]
 • TytułThe influence of pre-oxidation conditions on the DeNOx properties of the carbonaceous catalysts
  AutorzyB. SAMOJEDEN, M. SAAD, M. MOTAK
  ŹródłoXLIX OKK : XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 15-17.03.2017 Kraków / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2017. — S. 148
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2023]
 • TytułWęgle aktywne modyfikowane miedzią oraz promowane cerem jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem (${SCR-NH_3}$)
  AutorzyBogdan SAMOJEDEN, Marwa SAAD, Monika MOTAK
  ŹródłoFGF [Dokument elektroniczny] : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : Lublin, 16-20 kwietnia 2023 : abstrakty. — Lublin : [Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej], 2023. — S. 170
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: