Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Stopa, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem81223
2019211
20185122
201711
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem862
201922
2018532
201711
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem88
201922
201855
201711
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem88
201922
201855
201711
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem862
201922
2018532
201711
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem871
201922
2018541
2017111
 • Analiza efektywności energetycznej modułów fotowoltaicznych w warunkach rzeczywistych i symulowanychAnalysis of photovoltaic modules energy efficiency in real and simulated conditions / Bartosz SOLIŃSKI, Monika STOPA // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów III ogólnopolskiej konferencji naukowej : 16–17 kwietnia 2018, [Rzeszów, Polska] / red. Paweł J. Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2018. — e-ISBN: 978-83-946727-4-4. — S. 43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2017/08/KSI%C4%98GA_ABSTRAKT%C3%93W.pdf

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia słoneczna, efektywność energetyczna

  keywords: renewable energy sources, solar energy, energy efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza produkcji energii elektrycznej przez moduł fotowoltaiczny w warunkach rzeczywistych i symulowanychThe analysis of photovoltaic module energy production in real and simulated conditions / Bartosz SOLIŃSKI, Monika STOPA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 103, s. 181–191. — Bibliogr. s. 191, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/solinski-stopa.pdf

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, moduł fotowoltaiczny

  keywords: renewable energy sources, energy efficiency, photovoltaics module

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/123716

3
 • Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo - razem zadbajmy o środowisko : monografia konferencyjna[Energy-saving commune and enterprise - let's take care of society together] / red. Kinga TUROŃ ; aut. Kinga TUROŃ, Monika STOPA, Ireneusz SOLIŃSKI, Bartosz SOLIŃSKI, Daria POLEK, Józef KAŁA, Łukasz GRABOWSKI, Karolina CHMIELARCZYK. — Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenie ideaTECH, 2018. — 150 s.. — Bibliogr. s. 149–150. — ISBN: 978-83-950576-0-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Model biznesowy funkcjonowania mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energiiBusiness model of prosumer microinstallation using a renewable energy sources / Bartosz SOLIŃSKI, Monika STOPA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 106. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, prosument, model biznesowy, mikroinstalacja

  keywords: renewable energy, business model, prosumer, microinstallation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Model biznesowy funkcjonowania mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energiiBusiness model of prosumer micro-installation using renewable energy sources / Bartosz SOLIŃSKI, Monika STOPA // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2019 nr 7, s. 16–22. — Bibliogr. s. 22, Summ.

 • keywords: renewable energy, business model, prosumer, microinstallation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33141/po.2019.07.03

6
 • Model biznesowy jako determinanta przewagi konkurencyjne przedsiębiorstwa[Business Model as a determinant of competitive advantage of company] / Monika STOPA // W: Poszerzamy horyzonty, t. 2 / red. nauk. Piotr Rachwał, Marta Rachwał, Waldemar Gorajczyk. — [Słupsk] : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — ISBN: 978-83-63216-06-1. — S. 154–163. — Bibliogr. s. 162–163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Świadomość energetyczna pracujących studentów[Energy consciousness of working students] / Monika STOPA // W: Poszerzamy horyzonty : monografia, T. 13 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. — ISBN: 978-83-63216-17-7. — S. 416–424. — Bibliogr. s. 424

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: