Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Redel, mgr inż.

poprzednio: Polak

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem14662
202011
2019312
20184211
20176321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1468
202011
201933
2018431
2017633
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1486
202011
201933
2018431
2017651
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14311
202011
2019321
201844
201766
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1459
202011
2019321
2018422
201766
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1486
202011
2019321
2018422
20176331
 • Cathode material based on ${Na_xFe_{1-y}Mn_yO_2}$ for Na-ion batteries / K. REDEL, K. WALCZAK, J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-39. — Bibliogr. s. P-39. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: intercalation, layered oxides, sodium ion batteries, Na-ion cell, NaxFe1-yMnyO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Fabrication and electrochemical properties of hybrid cathode materials based on $xLi_{2}MnO_{3}\cdot(1-x)LiMO_{2}$ for Li-ion batteries / Katarzyna REDEL, Andrzej KULKA, Janina MOLENDA // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 495. — Bibliogr. s. 495

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • High-performance $Li-rich$ layered transition metal oxide cathode materials for $Li-ion$ batteries / Katarzyna REDEL, Andrzej KULKA, Anna PLEWA, Janina MOLENDA // W: IMLB 2018 [Dokument elektroniczny] : the 19\textsuperscript{th} International Meeting on Lithium Batteries : June 17–22, Kyoto, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kyoto : s. n.], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.imlb2018.org/program_poster.html [2018-07-11]. — Bibliogr. s. [1]. — nr posteru: P221TUE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Hybrydowe materiały katodowe dla ogniw li-ion[Hybrid cathode materials for li-ion batteries] / Katarzyna REDEL, Andrzej KULKA, Janina MOLENDA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 115–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hybrydowe materiały katodowe dla ogniw Li-ion o wysokiej gęstości energiiHybrid cathode materials for high energy density Li-ion batteries / Katarzyna REDEL // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 31

 • słowa kluczowe: ogniwa litowe, hybrydowe materiały katodowe

  keywords: Li-ion batteries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • ${Li_2MnO_3}$-stabilized $LiMO_2$ (M = Mn, Co, Ni) composites as positive electrode materials for lithium-ion batteries / K. REDEL, A. KULKA, J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-40. — Bibliogr. s. P-40. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: lithium-ion batteries, hybrid cathode materials, Li2MnO3, stabilized LiMO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • $Li[Li_{0,2}Mn_{0,6}Ni_{0,2}O_{2}]$ – materiał katodowy dla ogniw typu Li-ion$Li[Li_{0,2}Mn_{0,6}Ni_{0,2}O_{2}]$ – cathode material for Li-ion batteries / REDEL K., MOLENDA J. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 36–37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Origin of extra capacity in advanced Li-rich cathode materials for rechargeable Li-ion Batteries / Katarzyna REDEL, Andrzej KULKA, Janina MOLENDA // W: ICMAT 2019 [Dokument elektroniczny] : 10th international conference on Materials for Advanced Technologies : 23-28 June 2019, Marina Bay Sands, Singapore. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Singapore : s. n.], [2019]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.conftool.pro/icmat2019/index.php?page=browseSessions&form_session=838#paperID190982 [2019-07-09]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Otrzymywanie oraz właściwości fizykochemiczne $xLi_{2}MnO_{3}\cdot(1-x)LiMO_{2}$ – wysokonapięciowych materiałów katodowych dla ogniw $Li-ion$Preparation and physicochemical properties of $xLi_{2}MnO_{3}\cdot(1-x)LiMO_{2}$ – high-voltage cathode materials for $Li-ion$ batteries / Katarzyna REDEL, Andrzej KULKA, Magdalena ZIĄBKA, Janina MOLENDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2018 t. 70 nr 1, s. 3–12. — Bibliogr. s. 11–12, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://ptcer-1pl-1bc4cmdq201d4.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/1500

 • słowa kluczowe: materiał katodowy, ogniwa Li-ion, Li2MnO3-LiMO2, lenki warstwowe

  keywords: cathode material, Li-ion batteries, layered oxide, Li2MnO3-LiMO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Układ przetwarzania siły nacisku o przebiegu impulsowym na energię elektryczną, zwłaszcza siły inicjowanej przejazdem pojazdu kołowego[Device for transformation of pulse gravity energy to electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jacek LESZCZYŃSKI, Agnieszka Burchan, Maciej CHALUSIAK, Magdalena Grzegorzak, Tomasz Jerominek, Ryszard Kamiński, Krzysztof Kastelik, Anna PLEWA, Katarzyna POLAK, Małgorzata Surowiec, Bartłomiej Tomasik, Katarzyna WALCZAK. — Int.Cl.: F03G 7/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228304 B1 ; Udziel. 2017-10-24 ; Opubl. 2018-03-30. — Zgłosz. nr P.414139 z dn. 2015-09-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228304B1.pdf

 • słowa kluczowe: system odzysku energii, energia odpadowa, układ sprężonego powietrza, pneumatyka, prądnica wolnoobrotowa

  keywords: energy waste, energy harwester, compressed air system, pneumatics, low speed generator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Urządzenie do przetwarzania impulsowej energii grawitacyjnej na energię elektryczną[Device for transformation of pulse gravity energy to electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LESZCZYŃSKI Jacek, Burchan Agnieszka, CHALUSIAK Maciej, Grzegorzak Magdalena, Jerominek Tomasz, Kamiński Ryszard, Kastelik Krzysztof, PLEWA Anna, POLAK Katarzyna, Surowiec Małgorzata, Tomasik Bartłomiej, WALCZAK Katarzyna. — Int.Cl.: F03G 7/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414139 A1 ; Opubl. 2017-03-27. — Zgłosz. nr P.414139 z dn. 2015-09-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 7, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414139A1.pdf

 • słowa kluczowe: system odzysku energii, energia odpadowa, układ sprężonego powietrza, pneumatyka, prądnica wolnoobrotowa

  keywords: energy waste, energy harwester, compressed air system, pneumatics, low speed generator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: