Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Pomorski, dr inż.

wykładowca

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-kt, Katedra Telekomunikacji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8121-6553

ResearcherID: J-7834-2015

Scopus: 57206235824

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem523
202011
201911
201811
201722
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem55
202011
201911
201811
201722
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem532
202011
201911
201811
2017211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem523
202011
201911
201811
201722
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem523
202011
201911
201811
201722
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem532
202011
201911
201811
2017221
 • Description of interface between semiconductor electrostatic qubit and Josephson junction in tight binding model / K. POMORSKI, R. B. Staszewski // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2020 vol. 138 no. 5, s. 728–736. — Bibliogr. s. 736. — K. Pomorski - afiliacja: Cracow University of Science and Technology. — K. Pomorski - dod. afiliacja: University College Dublin, School of Computer Science, Dublin, Ireland; Quantum Hardware Systems. — 19th National Conference on Superconductivity (KKN 19) : Bronisławów, Poland, October 6–11, 2019. — tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/138/app138z5p10.pdf

 • keywords: semiconductor qubit, Josephson junction interface, topological phase transitions, hybrid semiconductor-superconducting quantum computer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12693/APHYSPOLA.138.728

2
 • Modeling superconducting Random Access Memory for RSFQ electronics : [abstract] / Krzysztof POMORSKI, Hiroyuki Akaike, Akira Fujimaki // W: International workshop on Superconducting quantum technology : Freyburg/Unstrut, Germany, 18\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{st} June 2017. — [Germany : s. n.], [2017]. — S. 7. — Bibliogr. s. 7. — K. Pomorski - dod. afiliacja: Nagoya University, Japan

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • On the engineering aspects of statistical physics and theory of phase transitions: lecture 1Inżynieryjne aspekty fizyki statystycznej i teorii przejść fazowych, część 1 / Krzysztof POMORSKI, Przemysław Prokopow // Bulletin de la Societe des Sciences et des Letters de Łódź. Recherches sur les Deformations ; ISSN 1895-7838. — 2018 vol. 68 no. 3, s. 113–139. — Bibliogr. s. 138–139, Summ., Streszcz.. — K. Pomorski – dod. afiliacja: University of Warsaw. — tekst: http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Bulletin/article/view/437/390

 • słowa kluczowe: fizyka statystyczna, wielki zespół kanoniczny, zespół kanoniczny, zespół mikrokanoniczny, przejścia fazowe

  keywords: thermodynamical potentials, grand canonical, canonical and microcanonical ensembles, statistical physics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26485/0459-6854/2018/68.3/9

4
 • Properties of field induced Josephson junctions / K. POMORSKI, P. Prokopow // W: XVIII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa [Dokument elektroniczny] : Krynica Morska, 8–13 października 2017 r. : streszczenia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : s. n.], [2017]. — S. 111. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kkn18.mif.pg.gda.pl/data/uploads/KKN-18_ksiazka_abstraktow.pdf [2018-02-05]. — Bibliogr. s. 111. — K. Pomorski - dod. afiliacja: Nagoya University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Relaxation method in description of RAM memory cell in RSFQ computer / Krzysztof Dominik POMORSKI, Hiroyuki Akaike, Akira Fujimaki, Krzysztof RUSEK // COMPEL – International Journal for Computation Mathematics in Electrical and Electronics Engineering ; ISSN 0332-1649. — 2019 vol. 38 iss. 1, s. 395–414. — Bibliogr. s. 413–414, Abstr.. — K. Pomorski - dod. afiliacja: Nagoya University, Japan. — tekst: https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/COMPEL-06-2017-0242

 • keywords: mathematical modelling, electronics, superconductors, superconducting RAM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1108/COMPEL-06-2017-0242