Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Pomorski, dr inż.

wykładowca

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-kt, Katedra Telekomunikacji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8121-6553

ResearcherID: J-7834-2015

Scopus: 57206235824

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Description of interface between semiconductor electrostatic qubit and Josephson junction in tight binding model / K. POMORSKI, R. B. Staszewski // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2020 vol. 138 no. 5, s. 728–736. — Bibliogr. s. 736. — K. Pomorski - afiliacja: Cracow University of Science and Technology. — K. Pomorski - dod. afiliacja: University College Dublin, School of Computer Science, Dublin, Ireland; Quantum Hardware Systems. — 19th National Conference on Superconductivity (KKN 19) : Bronisławów, Poland, October 6–11, 2019. — tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/138/app138z5p10.pdf

 • keywords: semiconductor qubit, Josephson junction interface, topological phase transitions, hybrid semiconductor-superconducting quantum computer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12693/APHYSPOLA.138.728

2
 • Modeling superconducting Random Access Memory for RSFQ electronics : [abstract] / Krzysztof POMORSKI, Hiroyuki Akaike, Akira Fujimaki // W: International workshop on Superconducting quantum technology : Freyburg/Unstrut, Germany, 18\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{st} June 2017. — [Germany : s. n.], [2017]. — S. 7. — Bibliogr. s. 7. — K. Pomorski - dod. afiliacja: Nagoya University, Japan

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • On the engineering aspects of statistical physics and theory of phase transitions: lecture 1Inżynieryjne aspekty fizyki statystycznej i teorii przejść fazowych, część 1 / Krzysztof POMORSKI, Przemysław Prokopow // Bulletin de la Societe des Sciences et des Letters de Łódź. Recherches sur les Deformations ; ISSN 1895-7838. — 2018 vol. 68 no. 3, s. 113–139. — Bibliogr. s. 138–139, Summ., Streszcz.. — K. Pomorski – dod. afiliacja: University of Warsaw. — tekst: http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Bulletin/article/view/437/390

 • słowa kluczowe: fizyka statystyczna, wielki zespół kanoniczny, zespół kanoniczny, zespół mikrokanoniczny, przejścia fazowe

  keywords: thermodynamical potentials, grand canonical, canonical and microcanonical ensembles, statistical physics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26485/0459-6854/2018/68.3/9

4
 • Properties of field induced Josephson junctions / K. POMORSKI, P. Prokopow // W: XVIII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa [Dokument elektroniczny] : Krynica Morska, 8–13 października 2017 r. : streszczenia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : s. n.], [2017]. — S. 111. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kkn18.mif.pg.gda.pl/data/uploads/KKN-18_ksiazka_abstraktow.pdf [2018-02-05]. — Bibliogr. s. 111. — K. Pomorski - dod. afiliacja: Nagoya University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5