Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Porada, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-4065-0879 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57211097104

PBN: 602e08749543c7410626eab5

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
2
 • 3D-printed manifold integrating solid contact ion-selective electrodes for multiplexed ion concentration measurements in urine / Marek Dębosz, József Kozma, Radosław PORADA, Marcin Wieczorek, Justyna Paluch, Róbert E. Gyurcsányi, Jan MIGDALSKI, Paweł Kościelniak // Talanta ; ISSN 0039-9140. — 2021 vol. 232 art. no. 122491, s. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-04. — tekst: https://tiny.pl/rv88m

  orcid iD
 • keywords: 3D printing, potentiometry, flow analysis, solid contact ion-selective electrode, urine analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.talanta.2021.122491

3
 • A voltammetric sensor based on mixed proton-electron conducting composite including metal-organic framework JUK-2 for determination of citalopram / Maria Madej, Dariusz Matoga, Klaudia Skaźnik, Radosław PORADA, Bogusław BAŚ, Jolanta Kochana // Microchimica Acta ; ISSN 0026-3672. — 2021 vol. 188 iss. 6 art. no. 184, s. 1–15. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-11. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00604-021-04835-9.pdf

  orcid iD
 • keywords: gold nanoparticles, citalopram, multi-walled carbon nanotubes, electrochemical sensor, metal-organic framework, mixed ion-electron conductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00604-021-04835-9

4
 • Adsorpcyjna woltamperometria stripingowa w badaniu procesu syntezy witaminy $B_{2}$ w warunkach in vitro[Adsorptive stripping voltammetry in the research of the in vitro $B_{2}$ vitamin synthesis process] / Radosław PORADA, Katarzyna JEDLIŃSKA, Justyna LIPIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: FGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : [Lublin, 13–17 maja 2019] : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska. — Lublin : [s. n.], 2019. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65133-31-1. — S. 108. — Bibliogr. s. 108. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Application of stripping voltammetry for monitoring of vitamin $B_{2}$ \emph {in vitro} synthesis by \emph {Bacillus subtillis} / Radosław PORADA, Katarzyna JEDLIŃSKA, Justyna LIPIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: Proceedings of the 15th international students conference ”Modern analytical chemistry” : Prague, 19–20 September 2019 / ed. by Karel Nesměrák. — Prague : Charles University. Faculty of Science, 2019. — ISBN: 978-80-7444-068-7. — S. 104–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.. — Toż online: {http://web.natur.cuni.cz/analchem/isc/isc15.pdf} [2020-02-18]

 • keywords: voltammetry, bacteria, supernatant, vitamin B2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Bi-pasmowa mikroelektroda srebrna[Double-band silver microelectrode] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Radosław PORADA, Justyna LIPIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: FGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : [Lublin, 13–17 maja 2019] : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska. — Lublin : [s. n.], 2019. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65133-31-1. — S. 99. — Bibliogr. s. 99. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Celowana modyfikacja składu chemicznego węglowej elektrody pastowej przeznaczonej do elektroanalizy paracetamolu[Optimization of the composition of the carbon paste electrode for the electroanalysis of paracetamol] / Radosław PORADA, Katarzyna FENDRYCH, Jolanta Kochana, Bogusław BAŚ, Astrid Ortner // W: PoKoChA 2022 [Dokument elektroniczny] : XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej : \emph{quo vadis} nauka, \emph{quo vadis} analityka? : Łódź 19-23 czerwca 2022 : [książka abstraktów]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego ; Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej], [2022]. — S. 303. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pokocha.p.lodz.pl/pliki/Ksiazka_abstraktow_PoKoChA_2022.pdf [2022-06-27]. — Bibliogr. s. 303

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Charakterystyka materiałów i procesów elektrodowych za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej[Characterization of electrode materials and processes by means of electrochemical impedance spectroscopy] / Radosław PORADA, Bogusław BAŚ // W: Zjazd zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : Warszawa, 8 grudnia 2018 r. / red. nauk. Paulina Filipczak, Piotr Stasiewicz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], [2018]. — S. 49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ssptchem.pl/wp-content/uploads/2019/03/Book_of_Abstracts_Winter_18.pdf [2019-09-21]. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Czujnik woltamperometryczny na bazie sieci metaloorganicznej JUK-2 do oznaczania citalopramu[A voltammetric sensor based on metal-organic framework for citalopram determination] / Maria Madej, Dariusz Matoga, Klaudia Skaźnik, Radosław PORADA, Bogusław BAŚ, Jolanta Kochana // W: PoKoChA 2022 [Dokument elektroniczny] : XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej : \emph{quo vadis} nauka, \emph{quo vadis} analityka? : Łódź 19-23 czerwca 2022 : [książka abstraktów]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego ; Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej], [2022]. — S. 304. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pokocha.p.lodz.pl/pliki/Ksiazka_abstraktow_PoKoChA_2022.pdf [2022-06-27]. — Bibliogr. s. 304

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Czujnik woltamperometryczny oparty na sieci metaloorganicznej JUK-2 do oznaczania citalopramu[Voltammetric sensor based on JUK-2 metal-organic framework for the determination of citalopram] / Maria Madej, Dariusz Matoga, Klaudia Skaźnik, Radosław PORADA, Bogusław BAŚ, Jolanta Kochana // W: FGF [Dokument elektroniczny] : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : Lublin, 22-26 sierpnia 2021 : abstrakty. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : [s. n.], 2021. — S. 68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://fgf.umcs.pl/sites/default/files/Fizykochemia-granic-faz_metody_instrumentalne_2021.pdf [2021-09-22]. — Bibliogr. s. 68. — R. Porada, B. Baś - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Design and application of bi-band silver microelectrode / JEDLIŃSKA K., PORADA R., LIPIŃSKA J., BAŚ B. // W: 2\textsuperscript{nd} Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (CBSEC) : České Budějovice, Czech Republic, April 10–12 2019 : book of abstracts. — [Czech Republic : s. n.], [2019]. — S. 15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Electrochemical characteristic of a novel bi-disc glassy carbon electrode / Justyna LIPIŃSKA, Radosław PORADA, Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: Proceedings of the 15th international students conference ”Modern analytical chemistry” : Prague, 19–20 September 2019 / ed. by Karel Nesměrák. — Prague : Charles University. Faculty of Science, 2019. — ISBN: 978-80-7444-068-7. — S. 242–247. — Bibliogr. s. 247, Abstr.

 • keywords: sensors, electrochemical impedance spectroscopy, glassy carbon electrode, cyclic voltammetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Electrochemical sensing of $Pb^{2+}$ and $Cd^{2+}$ ions with the use of electrode modified with carbon-covered halloysite and carbon nanotubes / Paweł Knihnicki, Aleksandra Skrzypek, Małgorzata JAKUBOWSKA, Radosław PORADA, Anna Rokicińska, Piotr Kuśtrowski, Paweł Kościelniak, Jolanta Kochana // Molecules [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1420-3049. — 2022 vol. 27 iss. 14 art. no. 4608, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-19. — tekst: https://www.mdpi.com/1420-3049/27/14/4608/pdf?version=1658302151

  orcid iD
 • keywords: cadmium, lead, halloysite, sensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/molecules27144608

17
18
 • Electrochemical sensor for the characterization and determination of benzodiazepines / Radosław PORADA, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 318

 • keywords: sensors, voltammetry, benzodiazepines, drug detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Elektroanaliza pirydoksyny z zastosowaniem elektrody GC modyfikowanej nanokompozytem na bazie zeolitu i mezoporowatej sadzy[Electroanalysis of pyridoxine with the use of the GC electrode modified by the nanocomposite based on the zeolite and mesoporous carbon black] / Radosław PORADA, Katarzyna FENDRYCH, Bogusław BAŚ // W: FGF [Dokument elektroniczny] : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : Lublin, 22-26 sierpnia 2021 : abstrakty. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : [s. n.], 2021. — S. 59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://fgf.umcs.pl/sites/default/files/Fizykochemia-granic-faz_metody_instrumentalne_2021.pdf [2021-09-22]. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Elektrody modyfikowane nanokompozytami zeolitowo-węglowymi w analizie woltamperometrycznej wybranych witamin z grupy B[Electrodes modified with zeolite-carbon nanocomposites for the voltammetric analysis of selected B vitamins] / Katarzyna FENDRYCH, Radosław PORADA, Bogusław BAŚ // W: PoKoChA 2022 [Dokument elektroniczny] : XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej : \emph{quo vadis} nauka, \emph{quo vadis} analityka? : Łódź 19-23 czerwca 2022 : [książka abstraktów]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego ; Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej], [2022]. — S. 302. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pokocha.p.lodz.pl/pliki/Ksiazka_abstraktow_PoKoChA_2022.pdf [2022-06-27]. — Bibliogr. s. 302

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Mechanizm reakcji elektrodowej i procedura oznaczania witaminy $B_{2}$ syntezowanej w warunkach \emph {in vitro}[Electrode reaction mechanism and determination procedure of vitamin $B_{2}$ synthesized under \emph {in vitro} conditions] / Radosław PORADA, Justyna LIPIŃSKA, Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza – sensory i metody pomiarowe : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-36-4. — S. 209–223. — Bibliogr. s. 223

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Methods for pyridoxine determination – an overview / Radosław PORADA, Katarzyna FENDRYCH, Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: IMYAC [Dokument elektroniczny] : 1st International Meeting for Young Analytical Chemists : 27-28th September 2021 : book of abstracts / eds. Radosław Porada, Katarzyna Jedlińska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2021. — e-ISBN: 978-83-65955-53-1. — S. 45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/ kca/imyac/files/IMYAC_Book_of_abstract.pdf [2021-10-01]. — Bibliogr. s. 45

 • keywords: pharmaceuticals, chemical analysis, electroanalysis, vitamins, pyridoxine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Modyfikacja powierzchni elektrod węglowych poprzez osadzanie cienkich warstw z akrylonitrylu[Modification of the surface of carbon electrodes by depostiting of thin layers from acrylonitrile] / Justyna LIPIŃSKA, Maria Madej, Radosław PORADA, Maciej BIK, Jacek Tyczkowski, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] : XVII konferencja : Kraków, 19-20 listopada 2020 / red. Robert Piech, Katarzyna Goleń, Beata Paczosa-Bator ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2020. — e-ISBN: 978-83-65955-48-7. — S. 71. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/ kca/konferencja_elektrochemiczna/Ksiazka_abstraktow_-_Elektroanaliza_2020.pdf [2020-12-14]. — J. Lipińska, R. Porada, M. Bik, B. Baś - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: