Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Adamczyk, mgr

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5004-8123 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57203976475

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza zjawisk zachodzących podczas elektrochemicznej redukcji tlenku na granicy faz punktowa katoda tlenkowa $|O_{2}|$ elektrolit stałotlenkowy
  AutorzyMagdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Bartłomiej LIS, Alicja RAPACZ-KMITA, Marcin GAJEK, Magdalena ZIĄBKA, Krzysztof Śliwa, Bartosz ADAMCZYK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2017 t. 69 nr 2, s. 107–114. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1427
2
 • [referat, 2018]
 • TytułChar from coconut and pistachio shells as promising waste biomass fuel for direct carbon solid oxide fuel cells
  AutorzyBartosz ADAMACZYK, Magdalena DUDEK, Marta Klimczyk, Miguel Cardona-Salazar, Marek Skrzypkiewicz
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 83
3
 • [referat, 2018]
 • TytułComparative studies of the torrefaction vs charring samples obtained from waste biomass from the food industry as fuels for direct carbon fuel cells
  AutorzyB. ADAMCZYK, M. DUDEK, M. ZIĄBKA, M. SITARZ, M. WILK, A. RAŹNIAK
  ŹródłoISSIS 2018 : 5textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/liquid interface : June 6textsuperscript{th}–8textsuperscript{th}, 2018, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Polish Academy of Sciences. Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2018. — S. 57
4
 • [referat, 2018]
 • TytułComparative studies of various coal-based fuels in solid oxide fuel cells
  AutorzyMagdalena DUDEK, Bartosz ADAMCZYK
  ŹródłoESTAC12 [Dokument elektroniczny] : 12textsuperscript{th} European symposium on Thermal analysis and calorimetry : 27-30 August 2018, Brasov, Romania : book of abstracts / eds. Andrei Rotaru, Crisan Popescu. — [Brasov] : CEEC-TAC, cop. 2018. — S. 241
5
 • [referat, 2020]
 • TytułDevelopment of tubular 4-cell electrolyte - supported solid oxide direct carbon fuel cell stack
  AutorzyBartosz ADAMCZYK, Magdalena DUDEK, Bartłomiej LIS, Patrycja Nieczaj, Andrzej RAŹNIAK, Przemysław GRZYWACZ
  ŹródłoElectroceramics XVII [Dokument elektroniczny] : international conference : virtual : Darmstadt, 24–28 August 2020 : book of abstracts. — [S. l. : s. n.], [2020]. — S. 307
6
 • [referat, 2017]
 • TytułElectrochemical conversion of agricultural solid waste biomass in solid oxide fuel cells
  AutorzyBartosz ADAMCZYK, Magdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 199
7
 • [referat, 2021]
 • TytułElectrochemical conversion of solid waste biomass in direct carbon solid oxide fuel cells
  AutorzyB. ADAMCZYK, M. DUDEK, B. LIS
  Źródło6textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface : ISSIS 2021 [Dokument elektroniczny] : June 6textsuperscript{th}–9textsuperscript{th}, 2021, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry. Polish Academy of Sciences, 2021. — S. 102
8
 • [referat, 2020]
 • TytułElektrochemiczne przetwórstwo materiałów odpadowych bogatych w węgiel w generatorach energii elektrycznej z ogniwami paliwowymi
  AutorzyPatrycja Nieczaj, Bartosz ADAMCZYK, Magdalena DUDEK, Bartłomiej LIS, Miguel Cardona-Salazar, Andrzej RAŹNIAK
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 23
9
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułMonitoring of the operating parameters a low-temperature fuel-cell stack for applications in unmanned aerial vehicles, Pt. 1
  AutorzyMagdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Bartłomiej LIS, Tomasz SIWEK, Bartosz ADAMCZYK, Dagmara Uhl, Wojciech KALAWA, Tadeusz UHL
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 108 art. no. 01029, s. 1–14. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/34/e3sconf_ef18_01029.pdf
10
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułMonitoring of the operating parameters of low-temperature fuel-cell stack for applications in unmanned aerial vehicles, Pt. 2
  AutorzyMagdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Bartłomiej LIS, Tomasz SIWEK, Bartosz ADAMCZYK, Dagmara Uhl, Wojciech KALAWA, Tadeusz UHL
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 108 art. no. 01030, s. 1–10. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/34/e3sconf_ef18_01030.pdf
11
 • [referat, 2022]
 • TytułOgniwa paliwowe zasilane wodorem z reformingu metanolu jako komponenty hybrydowych źródeł energii dla miejskich samochodów elektrycznych
  AutorzyAndrzej RAŹNIAK, Magdalena DUDEK, Bartosz ADAMCZYK, Tomasz CIEŚLIK
  ŹródłoXIII konferencja z cyklu Ochrona i inżynieria środowiska [Dokument elektroniczny] : profesor Walery Goetel - prekursor zrównoważonego rozwoju : Kraków, 19 września 2022 : streszczenia referatów wygłoszonych podczas konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska WIMiR. — Kraków : AGH, 2022. — S. 15
12
 • [referat, 2017]
 • TytułPaliwa alternatywne do zasilania stałotlenkowych ogniw paliwowych
  AutorzyBartosz ADAMCZYK
  ŹródłoV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 28
13
 • [referat, 2017]
 • TytułStałotlenkowe ogniwo paliwowe o budowie rurowej pracujące w stałym złożu węglowym
  AutorzyMagdalena DUDEK, Bartosz ADAMCZYK, Alicja RAPACZ-KMITA, Magdalena ZIĄBKA, Barbara TORA
  ŹródłoXI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — S. 76
14
 • [referat, 2022]
 • TytułSzanse i bariery wykorzystania paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej i ciepła w ogniwach paliwowych
  AutorzyMagdalena DUDEK, Bartosz ADAMCZYK
  ŹródłoXIII konferencja z cyklu Ochrona i inżynieria środowiska [Dokument elektroniczny] : profesor Walery Goetel - prekursor zrównoważonego rozwoju : Kraków, 19 września 2022 : streszczenia referatów wygłoszonych podczas konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska WIMiR. — Kraków : AGH, 2022. — S. 12
15
 • [referat, 2019]
 • TytułThe influence of high-temperature treatment of granular activated carbon on its behaviour in direct carbon solid oxide fuel cell
  AutorzyMagdalena DUDEK, Bartosz ADAMCZYK, Andrzej Świątkowski, Stanisław BŁAŻEWICZ, Marek Skrzypkiewicz
  ŹródłoCEEC-TAC5 & Medicta2019 [Dokument elektroniczny] : 5textsuperscript{th} Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry & 14textsuperscript{th} Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : 27–30 August 2019, Roma, Italy : book of abstracts / eds. Andrei Rotaru, Stefano Vecchio Ciprioti. — [Rzym] : Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC), cop. 2019. — S. 317
16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułThe utilisation of solid fuels derived from waste pistachio shells in direct carbon solid oxide fuel cells
  AutorzyMagdalena DUDEK, Bartosz ADAMCZYK, Przemysław GRZYWACZ, Radosław LACH, Maciej SITARZ, Magdalena LEŚNIAK, Marcin GAJEK, Krzysztof MECH, Małgorzata WILK, Alicja RAPACZ-KMITA, Magdalena ZIĄBKA, Piotr DUDEK
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 22 art. no. 6755, s. 1-34. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/22/6755/pdf
18
 • [referat, 2017]
 • TytułUtilization of composite fuels: coals in combination with waste solid products from food industry in direct carbon fuel cell technology
  AutorzyMagdalena DUDEK, Bartosz ADAMCZYK, Sławomir Stelmach, Jarosław Zuwała
  ŹródłoJTACC+V4 [Dokument elektroniczny] : 1st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 6th V4 (joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) thermoanalytical conference : June 6-9 2017, Budapest, Hungary : book of abstracts. — Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 2017. — S. 98–99
19
 • [referat, 2018]
 • TytułWykorzystanie materiałów odpadowych do produkcji energii elektrycznej w stałotlenkowych ogniwach paliwowych
  AutorzyADAMCZYK B., DUDEK M., RAPACZ-KMITA A., GAJEK M., ZIĄBKA M., ZARZECKA-NAPIERAŁA M.
  ŹródłoPolska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 95
20
 • [referat, 2019]
 • TytułWykorzystanie metod analizy termicznej w badaniach mechanizmu i kinetyki elektrochemicznego utleniania odpadowych materiałów węglonośnych w stałotlenkowych ogniwach paliwowych
  AutorzyBartosz ADAMCZYK, Magdalena DUDEK, Przemysław GRZYWACZ
  ŹródłoSAT'2019 : IX Szkoła Analizy Termicznej : 22–25 września 2019, Zakopane : streszczenia, program. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — S. 45
21
 • [referat, 2022]
 • TytułZagospodarowanie materiałów odpadowych przemysłu spożywczego jako paliw do zasilania stałotlenkowych ogniw paliwowych
  AutorzyBartosz ADAMCZYK, Magdalena DUDEK
  ŹródłoXIII konferencja z cyklu Ochrona i inżynieria środowiska [Dokument elektroniczny] : profesor Walery Goetel - prekursor zrównoważonego rozwoju : Kraków, 19 września 2022 : streszczenia referatów wygłoszonych podczas konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska WIMiR. — Kraków : AGH, 2022. — S. 10