Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Adamczyk, mgr

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5004-8123 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57203976475

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza zjawisk zachodzących podczas elektrochemicznej redukcji tlenku na granicy faz punktowa katoda tlenkowa $|O_{2}|$ elektrolit stałotlenkowy
2
 • Char from coconut and pistachio shells as promising waste biomass fuel for direct carbon solid oxide fuel cells
3
 • Comparative studies of the torrefaction vs charring samples obtained from waste biomass from the food industry as fuels for direct carbon fuel cells
4
 • Comparative studies of various coal-based fuels in solid oxide fuel cells
5
 • Development of tubular 4-cell electrolyte - supported solid oxide direct carbon fuel cell stack
6
 • Electrochemical conversion of agricultural solid waste biomass in solid oxide fuel cells
7
 • Electrochemical conversion of solid waste biomass in direct carbon solid oxide fuel cells
8
 • Elektrochemiczne przetwórstwo materiałów odpadowych bogatych w węgiel w generatorach energii elektrycznej z ogniwami paliwowymi
9
 • Monitoring of the operating parameters a low-temperature fuel-cell stack for applications in unmanned aerial vehicles
10
 • Monitoring of the operating parameters of low-temperature fuel-cell stack for applications in unmanned aerial vehicles
11
 • Ogniwa paliwowe zasilane wodorem z reformingu metanolu jako komponenty hybrydowych źródeł energii dla miejskich samochodów elektrycznych
12
 • Paliwa alternatywne do zasilania stałotlenkowych ogniw paliwowych
13
 • Stałotlenkowe ogniwo paliwowe o budowie rurowej pracujące w stałym złożu węglowym
14
 • Szanse i bariery wykorzystania paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej i ciepła w ogniwach paliwowych
15
 • The influence of high-temperature treatment of granular activated carbon on its behaviour in direct carbon solid oxide fuel cell
16
17
 • The utilisation of solid fuels derived from waste pistachio shells in direct carbon solid oxide fuel cells
18
 • Utilization of composite fuels: coals in combination with waste solid products from food industry in direct carbon fuel cell technology
19
 • Wykorzystanie materiałów odpadowych do produkcji energii elektrycznej w stałotlenkowych ogniwach paliwowych
20
 • Wykorzystanie metod analizy termicznej w badaniach mechanizmu i kinetyki elektrochemicznego utleniania odpadowych materiałów węglonośnych w stałotlenkowych ogniwach paliwowych
21
 • Zagospodarowanie materiałów odpadowych przemysłu spożywczego jako paliw do zasilania stałotlenkowych ogniw paliwowych