Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kosowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułApplication of polymer- and graphene- based materials in biomedical research
  AutorzyMałgorzata Sekuła, Patrycja DOMALIK-PYZIK, [et al.], Karolina KOSOWSKA, Martyna HUNGER, Natalia ZŁOCISTA-SZEWCZYK, [et al.], Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK, [et al.]
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 66. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf
2
 • [referat, 2019]
 • TytułBiopolymers-based composites: synthesis, characterization and application in tissue engineering
  AutorzyPatrycja DOMALIK-PYZIK, Martyna HUNGER, Karolina KOSOWSKA, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoEurobiotech 2019 [Dokument elektroniczny] : 7textsuperscript{th} Central European Congress of Life Sciences : 23–25 September 2019, Krakow : abstract volume. — [Kraków ; s. n.], [2019]. — S. 17
3
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułChitosan-based nanocomposites modified with reduced graphene oxide prepared via green synthesis
  AutorzyKarolina KOSOWSKA, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Joanna Jagiełło, Ludwika Lipińska, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2017 vol. 20 no. 143 spec. iss., s. 59. — tekst: http://www-1biomat-1krakow-1pl-1000032160fce.wbg2.bg.agh.edu.pl/gazeta/archiwum/143F.pdf
4
 • [referat, 2018]
 • TytułChitosan-matrix hydrogels modified with graphene additives – variations in physicochemical properties
  AutorzyKarolina KOSOWSKA, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — S. 97
5
6
 • [referat, 2018]
 • TytułComparative study of reduced graphene oxide synthesis with green reducing agents and preparation of chitosan/graphene nanocomposites : [abstract]
  AutorzyKarolina KOSOWSKA, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoBEAUTY-TORUŃ '2018 : the 1textsuperscript{st} international conference on Chemistry for beauty and health : 13–16 June / Nicolaus Copernicus University in Toruń. Faculty of Chemistry. Department of Chemistry of Biomaterials and Cosmetics, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), European Polymer Federation (EPF), Polish Society of Biomaterials (PSB). — [Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK], [2018]. — S. 42
7
8
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułFabrication and characterization of graphene-loaded chitosan hydrogels with cross-linking gradient
  AutorzyKarolina KOSOWSKA, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 40. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf
9
10
 • [referat, 2017]
 • TytułKompozyty polimerowe modyfikowane nanorurkami węglowymi
  AutorzyKarolina KOSOWSKA, Elżbieta DŁUGOŃ, Tomasz LIS, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoDiagnostyka materiałów polimerowych : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [Folgaria, Italia] 22–27 styczeń 2017 : program konferencji. — [Gliwice : s. n.], [2017]. — S. 30–31
11
 • [referat, 2019]
 • TytułMultifunctional composite scaffolds based on chitosan and sodium hyaluronate for biomedical applications
  AutorzyPatrycja DOMALIK-PYZIK, Karolina KOSOWSKA, Martyna HUNGER, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoESB 2019 [Dokument elektroniczny] : 30textsuperscript{th} annual conference of the European Society for Biomaterials : together with the 26textsuperscript{th} annual conference of the German Society for Biomaterials (DGBM) : 9–13 September 2019, Dresden, Germany : abstracts. — [Dresden : s. n.], [2019]. — S. 943–944
12
 • [referat, 2018]
 • TytułNovel perspectives of polymer-based scaffolds for biomedical applications
  AutorzyMałgorzata Sekuła, Patrycja DOMALIK-PYZIK, [et al.], Karolina KOSOWSKA, Martyna HUNGER, Natalia ZŁOCISTA-SZEWCZYK, [et al.], Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK, [et al.]
  ŹródłoISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — S. 217
13
 • [referat, 2018]
 • TytułNovel polysaccharide/graphene family materials/hydroxyapatite composite hydrogels as scaffolds for bone and cartilage engineering
  AutorzyPatrycja DOMALIK-PYZIK, Małgorzata Sekuła, Karolina KOSOWSKA, Martyna HUNGER, Joanna Jagiełło, Sylwia Noga, Ludwika Lipińska, Ewa Zuba-Surma, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoESB 2018 [Dokument elektroniczny] : 29textsuperscript{th} annual congress of the European Society for Biomaterials : [9–13 September 2018, Maastricht, Netherlands] : programme. — [Netherlands : s. n.], [2018]. — S. [1–3], ID 748
14
 • [referat, 2018]
 • TytułOptimization of cross-linking gradient of chitosan/graphene hydrogels
  AutorzyKarolina KOSOWSKA, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoInnovative technologies in biomedicine : the 3rd international conference : October 22–24, 2018, Krakow, Poland : programme / The Cracovian Association for Heart and Lung Health PULMO-COR, [etc.]. — [Krakow : s. n.], [2018]. — S. 52
15
 • [referat, 2019]
 • TytułPolysaccharides-based hydrogels for osteochondral defects regeneration
  AutorzyP. DOMALIK-PYZIK, K. KOSOWSKA, M. HUNGER, J. CHŁOPEK
  ŹródłoTERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 1509
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułSynthesis and characterization of chitosan/reduced graphene oxide hybrid composites
  AutorzyKarolina KOSOWSKA, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 12 iss. 13 art. no. 2077, s. 1–13. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/12/13/2077/pdf
17
 • [referat, 2019]
 • TytułThree-dimensional graphene-loaded microfibers/hydrogel scaffolds for tissue engineering
  AutorzyKarolina KOSOWSKA, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoEurobiotech 2019 [Dokument elektroniczny] : 7textsuperscript{th} Central European Congress of Life Sciences : 23–25 September 2019, Krakow : abstract volume. — [Kraków ; s. n.], [2019]. — S. 19
18
 • [referat, 2017]
 • TytułWpływ dodatku tlenku grafenu na właściwości hydrożeli do zastosowań biomedycznych
  AutorzyKarolina KOSOWSKA, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Joanna Jagiełło, Ludwika Lipińska, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — S. 136
19
 • [referat, 2017]
 • TytułWpływ tlenku grafenu i jego modyfikacji na właściwości hydrożeli do zastosowań biomedycznych : [abstrakt]
  AutorzyKarolina KOSOWSKA, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Joanna Jagiełło, Ludwika Lipińska, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoNanoMat 2017 : doktoranckie sympozjum nanotechnologii : Łódź, 19–20 czerwca 2017 r. : materiały konferencyjne. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2017]. — S. 74
20
 • [referat, 2017]
 • Tytuł„Zielona” synteza redukowanego tlenku grafenu i nanokompozytów na bazie chitozanu
  AutorzyKarolina KOSOWSKA, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoBioOrg [Dokument elektroniczny] : II ogólnopolskie sympozjum chemii bioorganicznej, organicznej i biomateriałów : 02.12.2017, Poznań : materiały konferencyjne. — Poznań : Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, 2017. — S. 132–133