Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Franczak, mgr inż.

doktorant

Faculty of Non-Ferrous Metals
WMN-knmimn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
  • Analiza wybranych własności technologicznych proszków kompozytowych na osnowie miedzi z dodatkiem fazy zbrojącej TiN
2
  • Copper matrix composites reinforced with titanium nitride particles synthesized by mechanical alloying and spark plasma sintering
3
  • Copper matrix composite reinforced with titanium nitride produced by mechanical alloying and Spark Plasma Sintering (SPS)
4
  • Kompozyty na osnowie miedzi - analiza literaturowa
5
  • Processing and properties of $Cu-5\%wt. TiN$ composites
6
  • Wpływ parametrów mechanicznej syntezy na strukturę i własności wytworzenia proszku kompozytowego ${Cu–TiN}$
7
  • Wybrane właściwości kompozytów o osnowie Al pochodzącego z odzysku materiałowego
8
  • Wytworzenie kompozytu Cu/5\%TiN metodą mechanicznej syntezy i iskrowego spiekania plazmowego