Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Franczak, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
  • Analiza wybranych własności technologicznych proszków kompozytowych na osnowie miedzi z dodatkiem fazy zbrojącej TiN
2
  • Copper matrix composites reinforced with titanium nitride particles synthesized by mechanical alloying and spark plasma sintering
3
  • Copper matrix composite reinforced with titanium nitride produced by mechanical alloying and Spark Plasma Sintering (SPS)
4
  • Kompozyty na osnowie miedzi - analiza literaturowa
5
  • Processing and properties of $Cu-5\%wt. TiN$ composites
6
  • Wpływ parametrów mechanicznej syntezy na strukturę i własności wytworzenia proszku kompozytowego ${Cu–TiN}$
7
  • Wytworzenie kompozytu Cu/5\%TiN metodą mechanicznej syntezy i iskrowego spiekania plazmowego