Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Chat-Wilk, mgr inż.

poprzednio: Chat

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-6596-0294 połącz konto z ORCID

ResearcherID: CIR-0112-2022

Scopus: 57203013726

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
2
3
4
5
6
 • [referat, 2018]
 • TytułElectrodeposited metallic coatings inspired by nature
  AutorzyEwa RUDNIK, Karolina CHAT
  ŹródłoMetallurgy junior 2018 [Dokument elektroniczny] : 10.–11. May 2018, Herl'any, Slovak Republic : proceedings / eds. Pikna L'ubomir, Heželová Mária. — [Słowacja] : Technical University of Košice, 2018. — S. 101–103
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2018]
 • TytułElektrochemiczne metody otrzymywania powłok metalicznych o właściwościach superhydrofobowych
  AutorzyKarolina CHAT, Ewa RUDNIK
  ŹródłoNauka, badania i doniesienia naukowe 2018 [Dokument elektroniczny]. Cz. 2, Nauki techniczne i ścisłe / red. Tobiasz Wysoczański. — Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018. — S. 17–27
 • słowa kluczowe: zwilżalność, elektroliza, powłoka, cementacja, anodowanie

  keywords: coating, wettability, electrolysis, cementation, anodizing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2018]
 • TytułHot-dip galvanizing waste as a valuable source of the secondary zinc
  AutorzyEwa RUDNIK, Karolina CHAT, Leszek Szatan
  ŹródłoIOC 2018 : 50textsuperscript{th} International October Conference on Mining and Metallurgy : 30textsuperscript{th} September – 3textsuperscript{rd} October 2018, Bor, Serbia : proceedings / eds. Ana Kostov, Milenko Ljubojev ; Mining and Metallurgy Institute Bor, Technical Faculty Bor. University of Belgrade. — Bor : Mining and Metallurgy Institute, 2018. — S. 201–206
 • keywords: ash, leaching, zinc, hydrometallurgy, electrowinning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułHydrometalurgiczny recykling cynku z odpadów cynkowania ogniowego
  AutorzyEwa RUDNIK, Karolina CHAT, Leszek Szatan
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2019 R. 64 nr 2, s. 19–21
 • słowa kluczowe: cynk, odzysk, hydrometalurgia

  keywords: recovery, zinc, hydrometallurgy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.2.4

10
11
 • [referat, 2020]
 • TytułInfluence of bath composition and chemical post-treatment on surface properties of electrodeposited nickel
  AutorzyKarolina E. CHAT, Ewa H. RUDNIK
  ŹródłoGSSAE 2020 [Dokument elektroniczny] : Graduate Student Symposium on Advantageous Electrochemistry : Warsaw, 10-11 September 2020 : programme & book of abstracts / ed. Jakub Kałęcki. — Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2020. — S. [7]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2022]
 • TytułInfluence of bath composition on morphology, wettability and corrosion resistance of electrodeposited Zn-Mn coatings
  AutorzyKarolina CHAT-WILK, Ewa RUDNIK
  Źródłoemph{Inter}MST 2022 [Dokument elektroniczny] : 1textsuperscript{st} Interdisciplinary annual PhD conference on Material Science and Innovative Technologies : Kraków, 19–20 May 2022 : book of abstracts / eds. Tomasz Dudziak, [et al.]. — Kraków : Łukasiewicz Research Network – Krakow Institute of Technology, cop. 2022. — S. 34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat, 2018]
 • TytułInnowacyjne hydrofobowe cynkowe powłoki galwaniczne jako proekologiczna ochrona antykorozyjna
  AutorzyKarolina CHAT
  ŹródłoGospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — S. 47
 • słowa kluczowe: materiały inżynierskie, powłoki galwaniczne, proekologiczna ochrona antykorozyjna, cynkowanie elektrolityczne

  keywords: engineering materials, galvanic coatings, pro-ecological corrosion protection, electrolytic galvanizing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułInnowacyjne hydrofobowe cynkowe powłoki galwaniczne jako proekologiczna ochrona antykorozyjna
  AutorzyKarolina CHAT, Ewa RUDNIK
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2019 R. 64 nr 2, s. 21–24
 • słowa kluczowe: zwilżalność, elektroliza, cynk

  keywords: electrodeposition, wettability, zinc

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.2.5

16
 • [referat, 2019]
 • TytułInspirowane naturą metaliczne powierzchnie superhydrofobowe - analiza bibliometryczna
  AutorzyKarolina CHAT, Adrian Knapczyk, Ewa RUDNIK
  ŹródłoAnaliza zagadnień i wyników - streszczenia wystąpień młodych naukowców : edycja 1 : 21.05.2019 Rzeszów, 23.05.2019 Łódź, 29.05.2019 Szczecin, 30.05.2019 Wrocław : materiały konferencyjne / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : Creativetime, 2019. — S. 42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2017]
 • TytułKinetyka reakcji redukcji chlorkowego kompleksu palladu(II) za pomocą kwasu askorbinowego : [abstrakt]
  AutorzyKarolina CHAT, Magdalena LUTY-BŁOCHO
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — S. 22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułKinetyka reakcji redukcji chlorkowego kompleksu palladu(II) za pomocą kwasu askorbinowego
  AutorzyCHAT Karolina, WOJNICKI Marek, LUTY-BŁOCHO Magdalena
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 7 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — S. 18–26
 • słowa kluczowe: platynowce, absorbancja, prawo Lamberta-Berra, stała szybkości reakcji

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2018]
 • TytułPowłoki superhydrofobowe - innowacyjne warstwy ochronne przyjazne środowisku : [streszczenie]
  AutorzyKarolina CHAT, Ewa RUDNIK
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — S. 91
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułSposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych roztworów chlorkowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LUTY-BŁOCHO Magdalena, WOJNICKI Marek, FITZNER Krzysztof, CHAT Karolina
  DetailsInt.Cl.: C01G 55/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415085 A1 ; Opubl. 2017-06-05. — Zgłosz. nr P.415085 z dn. 2015-12-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 12, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415085A1.pdf
 • słowa kluczowe: chemiczna redukcja, rozdział jonów Pt(IV) od Pd(II), kwas skorbinowy

  keywords: chemical reduction, ascorbic acid, Pt(IV) and Pd(II) ions separation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułSposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych roztworów chlorkowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Magdalena LUTY-BŁOCHO, Marek WOJNICKI, Krzysztof FITZNER, Karolina CHAT
  DetailsInt.Cl.: C01G 55/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228551 B1 ; Udziel. 2017-11-02 ; Opubl. 2018-04-30. — Zgłosz. nr P.415085 z dn. 2015-12-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228551B1.pdf
 • słowa kluczowe: chemiczna redukcja, rozdział jonów Pt(IV) od Pd(II), kwas skorbinowy

  keywords: chemical reduction, ascorbic acid, Pt(IV) and Pd(II) ions separation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2018]
 • TytułSuperhydrofobowe powłoki galwaniczne - nowoczesne warstwy antykorozyjne
  AutorzyKarolina CHAT, Ewa RUDNIK
  ŹródłoKRK InnoTech summit 2018 [Dokument elektroniczny] : START #KRK Up : 19 października 2018 / oprac. Michał Adamczyk. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2018]. — S. 18–19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułSuperhydrofobowe powłoki metaliczne – nowe trendy w galwanotechnice
  AutorzyKarolina CHAT, Ewa RUDNIK
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2018 R. 63 nr 11, s. 20–25
 • słowa kluczowe: powierzchnia, zwilżalność, elektroliza, powłoka

  keywords: coating, surface, wettability, electrolysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.11.4

24
 • [referat, 2018]
 • TytułSzeregowanie odporne – analiza bibliometryczna
  AutorzyAdrian Knapczyk, Sławomir Francik, Karolina CHAT
  ŹródłoKRK InnoTech summit 2018 [Dokument elektroniczny] : START #KRK Up : 19 października 2018 / oprac. Michał Adamczyk. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2018]. — S. 29–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2018]
 • TytułWettability of the electroplated metallic coatings
  AutorzyKarolina CHAT, Ewa RUDNIK
  ŹródłoIOC 2018 : 50textsuperscript{th} International October Conference on Mining and Metallurgy : 30textsuperscript{th} September – 3textsuperscript{rd} October 2018, Bor, Serbia : proceedings / eds. Ana Kostov, Milenko Ljubojev ; Mining and Metallurgy Institute Bor, Technical Faculty Bor. University of Belgrade. — Bor : Mining and Metallurgy Institute, 2018. — S. 253–256
 • keywords: coating, metal, electrolysis, superhydrophobicity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: