Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Chat, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-6596-0294

ResearcherID: brak

Scopus: 57203013726Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2111352
2019743
201811821
20173111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem21165
2019761
20181174
201733
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21165
2019761
20181174
201733
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem21219
2019716
201811110
201733
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem21714
2019734
20181147
201733
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem211110
2019743
20181165
2017312

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
2
3
 • Elektrochemiczne metody otrzymywania powłok metalicznych o właściwościach superhydrofobowychElectrochemical fabrication of metallic coatings with superhydrophobic properties / Karolina CHAT, Ewa RUDNIK // W: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018 [Dokument elektroniczny]. Cz. 2, Nauki techniczne i ścisłe / red. Tobiasz Wysoczański. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018. — ISBN (całość kolekcji) 978-83-951445-3-0. — e-ISBN: 978-83-951445-2-3. — S. 17–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-techniczne-i-scisle-2.pdf [2018-09-21]. — Bibliogr. s. 25–27, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zwilżalność, elektroliza, powłoka, cementacja, anodowanie

  keywords: coating, wettability, electrolysis, cementation, anodizing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hot-dip galvanizing waste as a valuable source of the secondary zinc / Ewa RUDNIK, Karolina CHAT, Leszek Szatan // W: IOC 2018 : 50\textsuperscript{th} International October Conference on Mining and Metallurgy : 30\textsuperscript{th} September – 3\textsuperscript{rd} October 2018, Bor, Serbia : proceedings / eds. Ana Kostov, Milenko Ljubojev ; Mining and Metallurgy Institute Bor, Technical Faculty Bor. University of Belgrade. — Bor : Mining and Metallurgy Institute, 2018. — ISBN: 978-86-7827-050-5. — S. 201–206. — Bibliogr. s. 205–206, Abstr.

 • keywords: ash, leaching, zinc, hydrometallurgy, electrowinning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Hydrometalurgiczny recykling cynku z odpadów cynkowania ogniowegoHydrometallurgical recycling of zinc from hot-dip galvanizing waste / Ewa RUDNIK, Karolina CHAT, Leszek Szatan // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2019 R. 64 nr 2, s. 19–21. — Bibliogr. s. 21

 • słowa kluczowe: cynk, odzysk, hydrometalurgia

  keywords: recovery, zinc, hydrometallurgy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.2.4

6
7
 • Innowacyjne hydrofobowe cynkowe powłoki galwaniczne jako proekologiczna ochrona antykorozyjnaInnovative hydrophobic zinc galvanic coatings as environment-friendly corrosion protection / Karolina CHAT // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 47. — Toż W: { http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/2.1a.-Sesja-posterowa-1-24.zip}

 • słowa kluczowe: materiały inżynierskie, powłoki galwaniczne, proekologiczna ochrona antykorozyjna, cynkowanie elektrolityczne

  keywords: engineering materials, galvanic coatings, pro-ecological corrosion protection, electrolytic galvanizing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Innowacyjne hydrofobowe cynkowe powłoki galwaniczne jako proekologiczna ochrona antykorozyjnaInnovative hydrophobic zinc galvanic coatings as environment-friendly corrosion protection / Karolina CHAT, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2019 R. 64 nr 2, s. 21–24. — Bibliogr. s. 24

 • słowa kluczowe: zwilżalność, elektroliza, cynk

  keywords: electrodeposition, wettability, zinc

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.2.5

9
 • Inspirowane naturą metaliczne powierzchnie superhydrofobowe - analiza bibliometryczna[Metallic superhydrophobic surfaces inspired by nature - bibliometric analysis] / Karolina CHAT, Adrian Knapczyk, Ewa RUDNIK // W: Analiza zagadnień i wyników - streszczenia wystąpień młodych naukowców : edycja 1 : 21.05.2019 Rzeszów, 23.05.2019 Łódź, 29.05.2019 Szczecin, 30.05.2019 Wrocław : materiały konferencyjne / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : Creativetime, 2019. — ISBN: 978-83-63058-88-3. — S. 42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kinetyka reakcji redukcji chlorkowego kompleksu palladu(II) za pomocą kwasu askorbinowego : [abstrakt][The kinetics of redox reaction of palladium(II) chloride complex ions with L-ascorbic acid : abstract] / Karolina CHAT, Magdalena LUTY-BŁOCHO // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65677-20-4. — ISBN: 978-83-65677-86-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-85-3. — S. 22. — K. Chat, M. Luty-Błocho - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kinetyka reakcji redukcji chlorkowego kompleksu palladu(II) za pomocą kwasu askorbinowegoThe kinetics of redox reaction of palladium(II) chloride complex ions with L-ascorbic acid / CHAT Karolina, WOJNICKI Marek, LUTY-BŁOCHO Magdalena // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 7 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — (Monografie). — ISBN (całość) 978-83-65677-19-8. — ISBN: 978-83-65917-51-5 ; e-ISBN: 978-83-65917-52-2. — S. 18–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: platynowce, absorbancja, prawo Lamberta-Berra, stała szybkości reakcji

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Powłoki superhydrofobowe - innowacyjne warstwy ochronne przyjazne środowisku : [abstrakt][Superhydrophobic coatings - innovative, environment-friendly protective layers : abstract] / Karolina CHAT, Ewa RUDNIK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych roztworów chlorkowych[Method for separation of platinum and palladium from acid chloride solutions] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LUTY-BŁOCHO Magdalena, WOJNICKI Marek, FITZNER Krzysztof, CHAT Karolina. — Int.Cl.: C01G 55/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415085 A1 ; Opubl. 2017-06-05. — Zgłosz. nr P.415085 z dn. 2015-12-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 12, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415085A1.pdf

 • słowa kluczowe: chemiczna redukcja, rozdział jonów Pt(IV) od Pd(II), kwas skorbinowy

  keywords: chemical reduction, ascorbic acid, Pt(IV) and Pd(II) ions separation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych roztworów chlorkowych[Method for separation of platinum and palladium from acid chloride solutions] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Magdalena LUTY-BŁOCHO, Marek WOJNICKI, Krzysztof FITZNER, Karolina CHAT. — Int.Cl.: C01G 55/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228551 B1 ; Udziel. 2017-11-02 ; Opubl. 2018-04-30. — Zgłosz. nr P.415085 z dn. 2015-12-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228551B1.pdf

 • słowa kluczowe: chemiczna redukcja, rozdział jonów Pt(IV) od Pd(II), kwas skorbinowy

  keywords: chemical reduction, ascorbic acid, Pt(IV) and Pd(II) ions separation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Superhydrofobowe powłoki galwaniczne - nowoczesne warstwy antykorozyjne[Superhydrophobic galvanic deposits - modern anti-corrosion coatings] / Karolina CHAT, Ewa RUDNIK // W: KRK InnoTech summit 2018 [Dokument elektroniczny] : START \#KRK Up : 19 października 2018 / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2018]. — e-ISBN: 978-83-942282-5-5. — S. 18–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://krkinnotechstarter.pl/wp-content/uploads/2018/11/Ksiazka-abstraktow-vol5.pdf [2018-11-26]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Superhydrofobowe powłoki metaliczne – nowe trendy w galwanotechniceSuperhydrophobic metallic coatings – new trends in electroplating / Karolina CHAT, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2018 R. 63 nr 11, s. 20–25. — Bibliogr. s. 25

 • słowa kluczowe: powierzchnia, zwilżalność, elektroliza, powłoka

  keywords: coating, surface, wettability, electrolysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.11.4

17
 • Szeregowanie odporne – analiza bibliometryczna[Robust scheduling – bibliometric analysis] / Adrian Knapczyk, Sławomir Francik, Karolina CHAT // W: KRK InnoTech summit 2018 [Dokument elektroniczny] : START \#KRK Up : 19 października 2018 / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2018]. — e-ISBN: 978-83-942282-5-5. — S. 29–30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://krkinnotechstarter.pl/wp-content/uploads/2018/11/Ksiazka-abstraktow-vol5.pdf [2018-11-16]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wettability of the electroplated metallic coatings / Karolina CHAT, Ewa RUDNIK // W: IOC 2018 : 50\textsuperscript{th} International October Conference on Mining and Metallurgy : 30\textsuperscript{th} September – 3\textsuperscript{rd} October 2018, Bor, Serbia : proceedings / eds. Ana Kostov, Milenko Ljubojev ; Mining and Metallurgy Institute Bor, Technical Faculty Bor. University of Belgrade. — Bor : Mining and Metallurgy Institute, 2018. — ISBN: 978-86-7827-050-5. — S. 253–256. — Bibliogr. s. 256, Abstr.

 • keywords: coating, metal, electrolysis, superhydrophobicity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ anionów na morfologię i zwilżalność powierzchni galwanicznych powłok $Zn-Mn$[Influence of anions on morphology and wettability of electrodeposited $Zn-Mn$ coatings] / Karolina CHAT, Ewa RUDNIK // W: Analiza zagadnień i wyników - streszczenia wystąpień młodych naukowców : edycja 1 : 21.05.2019 Rzeszów, 23.05.2019 Łódź, 29.05.2019 Szczecin, 30.05.2019 Wrocław : materiały konferencyjne / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : Creativetime, 2019. — ISBN: 978-83-63058-88-3. — S. 42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ warunków elektrolizy na właściwości powierzchniowe galwanicznych powłok niklowych[Influence of electrolysis conditions on surface properties of electrodeposited nickel coatings] / Karolina CHAT, Ewa RUDNIK // W: KRK InnoTech SUMMIT 2019 : ["KITS: Science 2019" : 5 marca 2019] : księga abstraktów / oprac. Julia Panko. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2019]. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zastosowanie metalicznych powłok superhydrofobowych – analiza bibliometryczna[Application of superhydrophobic coatings – bibliometric analysis] / Karolina CHAT, Adrian Knapczyk, Ewa RUDNIK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 62. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: