Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Chat-Wilk, mgr inż.

poprzednio: Chat

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-6596-0294 połącz konto z ORCID

ResearcherID: CIR-0112-2022

Scopus: 57203013726

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Comparative studies of the electroreduction of zinc ions from gluconate solutionsBadania porównawcze katodowej redukcji jonów cynkowych z roztworów glukonianowych / Ewa RUDNIK, Karolina CHAT // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2019 vol. 45 no. 1, s. 19–31. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2019.45.1/mafe.2019.45.1.19.pdf

 • słowa kluczowe: woltamperometria, polaryzacja, chronoamperometria, osadzanie katodowe, nukleacja

  keywords: electrodeposition, nucleation, polarization, voltammetry, chronoamperometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2019.45.1.19

5
6
7
 • Elektrochemiczne metody otrzymywania powłok metalicznych o właściwościach superhydrofobowychElectrochemical fabrication of metallic coatings with superhydrophobic properties / Karolina CHAT, Ewa RUDNIK // W: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018 [Dokument elektroniczny]. Cz. 2, Nauki techniczne i ścisłe / red. Tobiasz Wysoczański. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018. — ISBN (całość kolekcji) 978-83-951445-3-0. — e-ISBN: 978-83-951445-2-3. — S. 17–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-techniczne-i-scisle-2.pdf [2018-09-21]. — Bibliogr. s. 25–27, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zwilżalność, elektroliza, powłoka, cementacja, anodowanie

  keywords: coating, wettability, electrolysis, cementation, anodizing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Hot-dip galvanizing waste as a valuable source of the secondary zinc / Ewa RUDNIK, Karolina CHAT, Leszek Szatan // W: IOC 2018 : 50\textsuperscript{th} International October Conference on Mining and Metallurgy : 30\textsuperscript{th} September – 3\textsuperscript{rd} October 2018, Bor, Serbia : proceedings / eds. Ana Kostov, Milenko Ljubojev ; Mining and Metallurgy Institute Bor, Technical Faculty Bor. University of Belgrade. — Bor : Mining and Metallurgy Institute, 2018. — ISBN: 978-86-7827-050-5. — S. 201–206. — Bibliogr. s. 205–206, Abstr.

 • keywords: ash, leaching, zinc, hydrometallurgy, electrowinning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Hydrometalurgiczny recykling cynku z odpadów cynkowania ogniowegoHydrometallurgical recycling of zinc from hot-dip galvanizing waste / Ewa RUDNIK, Karolina CHAT, Leszek Szatan // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2019 R. 64 nr 2, s. 19–21. — Bibliogr. s. 21

 • słowa kluczowe: cynk, odzysk, hydrometalurgia

  keywords: recovery, zinc, hydrometallurgy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.2.4

10
11
 • Influence of bath composition and chemical post-treatment on surface properties of electrodeposited nickel / Karolina E. CHAT, Ewa H. RUDNIK // W: GSSAE 2020 [Dokument elektroniczny] : Graduate Student Symposium on Advantageous Electrochemistry : Warsaw, 10-11 September 2020 : programme & book of abstracts / ed. Jakub Kałęcki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2020. — S. [7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://gssae.pl/wp-content/uploads/2020/09/GSSAE-BoA.pdf [2020-09-21]. — Bibliogr. s. [7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Influence of bath composition on morphology, wettability and corrosion resistance of electrodeposited Zn-Mn coatings / Karolina CHAT-WILK, Ewa RUDNIK // W: \emph{Inter}MST 2022 [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} Interdisciplinary annual PhD conference on Material Science and Innovative Technologies : Kraków, 19–20 May 2022 : book of abstracts / eds. Tomasz Dudziak, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Łukasiewicz Research Network – Krakow Institute of Technology, cop. 2022. — S. 34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://intermst2022.iod.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/Book-of-Abstract_18052022_v2.pdf [2022-06-14]. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Innowacyjne hydrofobowe cynkowe powłoki galwaniczne jako proekologiczna ochrona antykorozyjnaInnovative hydrophobic zinc galvanic coatings as environment-friendly corrosion protection / Karolina CHAT // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 47. — Toż w: { http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/2.1a.-Sesja-posterowa-1-24.zip}

 • słowa kluczowe: materiały inżynierskie, powłoki galwaniczne, proekologiczna ochrona antykorozyjna, cynkowanie elektrolityczne

  keywords: engineering materials, galvanic coatings, pro-ecological corrosion protection, electrolytic galvanizing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Innowacyjne hydrofobowe cynkowe powłoki galwaniczne jako proekologiczna ochrona antykorozyjnaInnovative hydrophobic zinc galvanic coatings as environment-friendly corrosion protection / Karolina CHAT, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2019 R. 64 nr 2, s. 21–24. — Bibliogr. s. 24

 • słowa kluczowe: zwilżalność, elektroliza, cynk

  keywords: electrodeposition, wettability, zinc

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.2.5

16
 • Inspirowane naturą metaliczne powierzchnie superhydrofobowe - analiza bibliometryczna[Metallic superhydrophobic surfaces inspired by nature - bibliometric analysis] / Karolina CHAT, Adrian Knapczyk, Ewa RUDNIK // W: Analiza zagadnień i wyników - streszczenia wystąpień młodych naukowców : edycja 1 : 21.05.2019 Rzeszów, 23.05.2019 Łódź, 29.05.2019 Szczecin, 30.05.2019 Wrocław : materiały konferencyjne / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : Creativetime, 2019. — ISBN: 978-83-63058-88-3. — S. 42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kinetyka reakcji redukcji chlorkowego kompleksu palladu(II) za pomocą kwasu askorbinowego : [abstrakt][The kinetics of redox reaction of palladium(II) chloride complex ions with L-ascorbic acid : abstract] / Karolina CHAT, Magdalena LUTY-BŁOCHO // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65677-20-4. — ISBN: 978-83-65677-86-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-85-3. — S. 22. — K. Chat, M. Luty-Błocho - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kinetyka reakcji redukcji chlorkowego kompleksu palladu(II) za pomocą kwasu askorbinowegoThe kinetics of redox reaction of palladium(II) chloride complex ions with L-ascorbic acid / CHAT Karolina, WOJNICKI Marek, LUTY-BŁOCHO Magdalena // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 7 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — (Monografie). — ISBN (całość) 978-83-65677-19-8. — ISBN: 978-83-65917-51-5 ; e-ISBN: 978-83-65917-52-2. — S. 18–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: platynowce, absorbancja, prawo Lamberta-Berra, stała szybkości reakcji

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Powłoki superhydrofobowe - innowacyjne warstwy ochronne przyjazne środowisku : [streszczenie][Superhydrophobic coatings - innovative, environment-friendly protective layers : abstract] / Karolina CHAT, Ewa RUDNIK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych roztworów chlorkowych[Method for separation of platinum and palladium from acid chloride solutions] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LUTY-BŁOCHO Magdalena, WOJNICKI Marek, FITZNER Krzysztof, CHAT Karolina. — Int.Cl.: C01G 55/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415085 A1 ; Opubl. 2017-06-05. — Zgłosz. nr P.415085 z dn. 2015-12-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 12, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415085A1.pdf

 • słowa kluczowe: chemiczna redukcja, rozdział jonów Pt(IV) od Pd(II), kwas skorbinowy

  keywords: chemical reduction, ascorbic acid, Pt(IV) and Pd(II) ions separation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych roztworów chlorkowych[Method for separation of platinum and palladium from acid chloride solutions] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Magdalena LUTY-BŁOCHO, Marek WOJNICKI, Krzysztof FITZNER, Karolina CHAT. — Int.Cl.: C01G 55/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228551 B1 ; Udziel. 2017-11-02 ; Opubl. 2018-04-30. — Zgłosz. nr P.415085 z dn. 2015-12-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228551B1.pdf

 • słowa kluczowe: chemiczna redukcja, rozdział jonów Pt(IV) od Pd(II), kwas skorbinowy

  keywords: chemical reduction, ascorbic acid, Pt(IV) and Pd(II) ions separation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Superhydrofobowe powłoki galwaniczne - nowoczesne warstwy antykorozyjne[Superhydrophobic galvanic deposits - modern anti-corrosion coatings] / Karolina CHAT, Ewa RUDNIK // W: KRK InnoTech summit 2018 [Dokument elektroniczny] : START \#KRK Up : 19 października 2018 / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2018]. — e-ISBN: 978-83-942282-5-5. — S. 18–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://krkinnotechstarter.pl/wp-content/uploads/2018/11/Ksiazka-abstraktow-vol5.pdf [2018-11-26]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Superhydrofobowe powłoki metaliczne – nowe trendy w galwanotechniceSuperhydrophobic metallic coatings – new trends in electroplating / Karolina CHAT, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2018 R. 63 nr 11, s. 20–25. — Bibliogr. s. 25

 • słowa kluczowe: powierzchnia, zwilżalność, elektroliza, powłoka

  keywords: coating, surface, wettability, electrolysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.11.4

24
 • Szeregowanie odporne – analiza bibliometryczna[Robust scheduling – bibliometric analysis] / Adrian Knapczyk, Sławomir Francik, Karolina CHAT // W: KRK InnoTech summit 2018 [Dokument elektroniczny] : START \#KRK Up : 19 października 2018 / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2018]. — e-ISBN: 978-83-942282-5-5. — S. 29–30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://krkinnotechstarter.pl/wp-content/uploads/2018/11/Ksiazka-abstraktow-vol5.pdf [2018-11-16]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wettability of the electroplated metallic coatings / Karolina CHAT, Ewa RUDNIK // W: IOC 2018 : 50\textsuperscript{th} International October Conference on Mining and Metallurgy : 30\textsuperscript{th} September – 3\textsuperscript{rd} October 2018, Bor, Serbia : proceedings / eds. Ana Kostov, Milenko Ljubojev ; Mining and Metallurgy Institute Bor, Technical Faculty Bor. University of Belgrade. — Bor : Mining and Metallurgy Institute, 2018. — ISBN: 978-86-7827-050-5. — S. 253–256. — Bibliogr. s. 256, Abstr.

 • keywords: coating, metal, electrolysis, superhydrophobicity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: