Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Czaplicka-Kotas, mgr inż.

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57217048681

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułAnaliza porównawcza wybranych barier innowacyjności w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych
  AutorzyPaweł KUĆMIERZ, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS
  ŹródłoTechnologie – bezpieczeństwo – środowisko : innowacje w zarządzaniu : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur, Natalia Iwaszczuk. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. — S. 7–17
2
 • [referat, 2021]
 • TytułAnalysis of training needs in the field of technology transfer management in the aspect of non-energy raw materials : [abstract]
  AutorzyAgnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna KULCZYCKA
  ŹródłoYoung researchers' innovative ideas: science | start-ups | industry [Dokument elektroniczny] : VII international conference : 27–28textsuperscript{th} of May 2021, Kraków / scientific ed. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2021. — S. 83
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAspekty środowiskowe społecznej odpowiedzialności uczelni
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna KULCZYCKA
  ŹródłoAura. — 2018 nr 5, s. 16–17
4
5
 • [referat, 2019]
 • TytułEnergy clusters as a new idea for increasing renewable energy production - a case study of Zakopane city
  AutorzyAgnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna Kulczycka, Natalia IWASZCZUK
  ŹródłoBezpieczeństwo środowiskowe i ochrona zdrowia'2019 : II międzynarodowa konferencja naukowa : 2-3 lipca 2019, Racławice : streszczenia wykładów plenarnych referatów i posterów : program konferencji / red. merytoryczna Wioletta M. Bajdur. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, [2019]. — S. 27
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułEnergy clusters as a new urban symbiosis concept for increasing renewable energy production-a case study of Zakopane city
  AutorzyAgnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna Kulczycka, Natalia IWASZCZUK
  ŹródłoSustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 12 iss. 14 art. no. 5634, s. 1–15. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/14/5634/htm
7
 • [referat, 2018]
 • TytułGospodarka o obiegu zamkniętym w strategiach wybranych krajów i przedsiębiorstw
  AutorzyJoanna KULCZYCKA, Marzena Smol, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — S. 68–69
8
 • [referat, 2019]
 • TytułIdentyfikacja barier w procesie zarządzania własnością intelektualną oraz ich wpływ na innowacyjność uczelni
  AutorzyPaweł KUĆMIERZ, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 29
9
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułIdentyfikacja wskaźników z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym dla przedsiębiorstw krajowych oraz międzynarodowych z branży chemicznej
  AutorzyAgnieszka CZAPLICKA-KOTAS
  ŹródłoWskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym / red. nauk. Joanna Kulczycka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 139–150
10
 • [referat, 2017]
 • TytułInnowacyjne mechanizmy zarządzania wiedzą na przykładzie międzynarodowego networkingu Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji oraz Campus Iberus
  AutorzyPaweł KUĆMIERZ, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — S. 16–17
11
 • [referat, 2018]
 • TytułInternational trade in environmental goods – case study in Poland
  AutorzyAgnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Piotr Olczak, Joanna Kulczycka, Natalia IWASZCZUK
  ŹródłoISDRS 2018 [Dokument elektroniczny] : the 24textsuperscript{th} International Sustainable Development Research Society conference : actions for a sustainable world: from theory to practice, 13-15 June 2018, Messina, Italy. — [Messina : s. n.], [2018]. — S. [1–8]
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKrajowe i międzynarodowe sieci naukowe inicjatorem innowacji w praktyce gospodarczej
  AutorzyAgnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna KULCZYCKA, Paweł KUĆMIERZ
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 2017 nr 3, s. 52–61
13
 • [referat, 2018]
 • TytułOcena materiałochłonności gospodarki polskiej oraz wybranych branż przemysłu i ich wpływ na opłacalność produkcji
  AutorzyJoanna Kulczycka, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS
  ŹródłoGospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — S. 59–60
14
 • [referat, 2017]
 • TytułPlatforma sieci współpracy EU - Ameryka Łacińska (MDNP) : [streszczenie]
  AutorzyJoanna Kulczycka, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 84–86
15
 • [referat, 2020]
 • TytułProfessional training in the plastic packaging sector – PackAlliance project
  AutorzyAgnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Loredana Incarnato
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 139
16
 • [referat, 2017]
 • TytułProjekt Intraw - Wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie surowców mineralnych
  AutorzyAgnieszka CZAPLICKA-KOTAS
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — S. 68
17
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułPrzykłady zagranicznych dobrych praktyk SOU
  AutorzyEwelina PĘDZIWIATR, Agnieszka CZAPLICKA, Joanna KULCZYCKA
  ŹródłoSpołeczna odpowiedzialność [Dokument elektroniczny] : znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania / red. Ewa Jastrzębska, Monika Przybysz, Magdalena Wróbel. — [Warszawa] : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, [2019]. — S. 44–46
18
 • [referat, 2019]
 • TytułRMTechFlow: professional training workshops on tech transfer for research personnel
  AutorzyNicola Doppio, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 28
19
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułThe benefits of introducing non-chromate technology in conversion coating applied to aluminum elements: the ABC Colorex case study
  AutorzyAgnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Mateusz Figiel, Marzena Smol
  ŹródłoPro-ecological restructuring of companies: case studies / ed. by Aleksandra Gąsior. — London : Ubiquity Press Ltd., 2019. — S. 149–158
20
 • [referat, 2020]
 • TytułTransformation towards a circular economy based on environmental goods and service – case study of Polish companies
  AutorzyA. CZAPLICKA-KOTAS, J. KULCZYCKA, N. IWASZCZUK
  Źródło1textsuperscript{st} AP SDEWES conference [Dokument elektroniczny] : 1textsuperscript{st} Asia Pacific conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : April 6–9, 2020, Gold Coast, Australia : book of abstracts / ed. by Marko Ban, [et al.]. — [Australia : Griffith University], [2020]. — S. 58
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułTransformation towards circular economy (CE) in municipal waste management system: model solutions for Poland
  AutorzyMarzena SMOL, Joanna DUDA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Dominika Szołdrowska
  ŹródłoSustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 12 iss. 11 art. no. 4561, s. 1–25. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4561/pdf
22
 • [referat, 2017]
 • TytułWpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na tendencje w polskim eksporcie do Chin produktami i usługami środowiskowymi
  AutorzyAgnieszka CZAPLICKA, Joanna KULCZYCKA
  ŹródłoMiędzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — S. 39
23
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułWpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na tendencję zmian w polskim eksporcie do Chin produktów i usług środowiskowych
  AutorzyAgnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna Kulczycka
  ŹródłoW kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa miast / red. nauk. Joanna Kulczycka i Krzysztof Głuc. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2017. — S. 17–27
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułWspółpraca na rzecz wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze metali
  AutorzyAgnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna KULCZYCKA, Marzena SMOL
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2019 R. 64 nr 9, s. 3–7
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułWspółpraca sieciowa na rzecz wzrostu eko-innowacji
  AutorzyAgnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Agnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka
  ŹródłoAura. — 2019 nr 8, s. 25–27