Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Czaplicka-Kotas, mgr inż.

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57217048681

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem316169
202111
20205122
201913364
2018532
20176141
201611
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem312092
202111
2020514
201913931
20185311
201766
201611
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem31265
202111
2020523
201913121
2018541
201766
201611
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem31229
202111
2020523
20191313
201855
201766
201611
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem311615
202111
2020532
20191385
2018523
2017624
201611
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem31274
202111
2020541
201913121
2018541
2017651
2016111
 • Analiza porównawcza wybranych barier innowacyjności w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych[The comparative analysis of selected barriers to innovation in industrial and service enterprises] / Paweł KUĆMIERZ, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: Technologie – bezpieczeństwo – środowisko : innowacje w zarządzaniu : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur, Natalia Iwaszczuk. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. — Publikacja zawiera materiały z Konferencji naukowo-technicznej „Technologie – Bezpieczeństwo – Środowisko” : 20 czerwca 2016, Częstochowa. — ISBN: 978-83-65179-83-8 ; e-ISBN:  978-83-65179-71-5. — S. 7–17. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz.. — Toż na: {https://min-pan.krakow.pl/pbs/innowacje_w_zarzadzaniu.pdf}

 • słowa kluczowe: innowacje, bariery innowacyjności, przedsiębiorstwa przemysłowe, sektor MŚP, przedsiębiorstwa usługowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of training needs in the field of technology transfer management in the aspect of non-energy raw materials : [abstract] / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna KULCZYCKA // W: Young researchers' innovative ideas: science | start-ups | industry [Dokument elektroniczny] : VII international conference : 27–28\textsuperscript{th} of May 2021, Kraków / scientific ed. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2021. — e-ISBN: 978-83-959215-9-9. — S. 83. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/r3glj [2021-06-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aspekty środowiskowe społecznej odpowiedzialności uczelniEnvironmental aspects of university social responsibility / Ewelina PĘDZIWIATR, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna KULCZYCKA // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2018 nr 5, s. 16–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Energy clusters as a new idea for increasing renewable energy production - a case study of Zakopane city / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna Kulczycka, Natalia IWASZCZUK // W: Bezpieczeństwo środowiskowe i ochrona zdrowia'2019 : II międzynarodowa konferencja naukowa : 2-3 lipca 2019, Racławice : streszczenia wykładów plenarnych referatów i posterów : program konferencji = Environmental safety and health protection '2019 : II international scientific conference / red. merytoryczna Wioletta M. Bajdur. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, [2019]. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Energy clusters as a new urban symbiosis concept for increasing renewable energy production-a case study of Zakopane city / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna Kulczycka, Natalia IWASZCZUK // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2020 vol. 12 iss. 14 art. no. 5634, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-13. — J. Kulczycka - afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/14/5634/htm

 • keywords: air pollution, energy cluster, urban symbiosis, willingness to pay

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su12145634

7
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w strategiach wybranych krajów i przedsiębiorstwCircular economy in the strategies of selected countries and enterprises / Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 68–69. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: strategia, rozwój przedsiębiorstwa, gospodarka o obiegu zamkniętym, GOZ

  keywords: strategy, circular economy, CE, enterprise development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Identyfikacja barier w procesie zarządzania własnością intelektualną oraz ich wpływ na innowacyjność uczelni[Identification of barriers in the process of intellectual property management and their impact on university innovation] / Paweł KUĆMIERZ, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 29. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Identyfikacja wskaźników z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym dla przedsiębiorstw krajowych oraz międzynarodowych z branży chemicznejIdentification of indicators for circular economy in national and international companies from the chemical sector / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: Wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym / red. nauk. Joanna Kulczycka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-956380-7-7 ; e-ISBN: 978-83-956380-8-4 . — S. 139–150. — Bibliogr. s. 148–150, Streszcz., Summ.. — tekst: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2020/09/ksiazka-GOZ.pdf

 • słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, wskaźniki, branża chemiczna

  keywords: chemical industry, indicators, circular economy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Innowacyjne mechanizmy zarządzania wiedzą na przykładzie międzynarodowego networkingu Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji oraz Campus Iberus[Innovative knowledge management mechanisms based on international networking IATI and Campus Iberus] / Paweł KUĆMIERZ, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 16–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • International trade in environmental goods – case study in Poland / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Piotr Olczak, Joanna Kulczycka, Natalia IWASZCZUK // W: ISDRS 2018 [Dokument elektroniczny] : the 24\textsuperscript{th} International Sustainable Development Research Society conference : actions for a sustainable world: from theory to practice, 13-15 June 2018, Messina, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Messina : s. n.], [2018]. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://isdrs2018.exordo.com/files/papers/620/final_draft/620_Czaplicka-Kotas_FINAL_PAPER-final-edits_po.pdf [2018-07-09]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Toż W: ISDRS 2018 [Dokument elektroniczny] : the 24th International Sustainable Development Research Society conference : actions for a sustainable world: from theory to practice : Messina, Italy, June 13/15 2018 : book of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Messina : s. n., 2018]. — ISBN 978-88-943228-6-6. — S. 543–550. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 550, Abstr.. — J. Kulczycka - afiliacja: The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences

 • keywords: manufacturing sectors, international trade, environmental goods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Krajowe i międzynarodowe sieci naukowe inicjatorem innowacji w praktyce gospodarczejNational and international scientific networks initiator of innovation / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna KULCZYCKA, Paweł KUĆMIERZ // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2017 nr 3, s. 52–61. — Bibliogr. s. 59–61, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: klastry, innowacje, sieciowanie, wirtualne instytuty

  keywords: clusters, innovations, networking, virtual institutes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena materiałochłonności gospodarki polskiej oraz wybranych branż przemysłu i ich wpływ na opłacalność produkcjiAssessment of the material consumption of the economy and selected industries and their impact on the profitability of production / Joanna Kulczycka, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 59–60. — J. Kulczycka – afiliacja: Instytut Gospodadarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • słowa kluczowe: przemysł, materiałochłonność, gospodarka o obiegu zamkniętym

  keywords: industry, circular economy, material consumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Platforma sieci współpracy EU - Ameryka Łacińska (MDNP) : [streszczenie][Platform for the EU-Latin America cooperation network : abstract] / Joanna Kulczycka, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 84–86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — J. Kulczycka - afiliacja: IGSMiE PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Professional training in the plastic packaging sector – PackAlliance project / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Loredana Incarnato // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 139. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-12]. — Bibliogr. s. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Projekt Intraw - Wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie surowców mineralnych[Project Intraw - supporting international cooperation in the field mineral resources] / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Przykłady zagranicznych dobrych praktyk SOU[Examples of foreign SOU good practices] / Ewelina PĘDZIWIATR, Agnieszka CZAPLICKA, Joanna KULCZYCKA // W: Społeczna odpowiedzialność [Dokument elektroniczny] : znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania / red. Ewa Jastrzębska, Monika Przybysz, Magdalena Wróbel. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, [2019]. — e-ISBN: 978-83-7610-696-0. — S. 44–46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/09/SOU_publikacja.pdf [2020-01-03]. — Bibliogr. w formie przypisów. — E. Pędziwiatr, A. Czaplicka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, J. Kulczycka – dod. afiliacja: IGSMiE PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • RMTechFlow: professional training workshops on tech transfer for research personnel / Nicola Doppio, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 28. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The benefits of introducing non-chromate technology in conversion coating applied to aluminum elements: the ABC Colorex case study / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Mateusz Figiel, Marzena Smol // W: Pro-ecological restructuring of companies: case studies / ed. by Aleksandra Gąsior. — London : Ubiquity Press Ltd., 2019. — Dod. ISBN: 978-1-911529-50-7 (EPUB), 978-1-911529-51-4 (Mobi). — ISBN: 978-1-911529-48-4 ; e-ISBN: 978-1-911529-49-1. — S. 149–158. — Bibliogr. s. 157–158. — Dostęp również online: {https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvggx1wj.17.pdf?refreqid=excelsior%3Afff037f9c8b703f646cbb22f54d3776e} [2019-09-16]. — M. Smol – afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5334/bbk.m

20
 • Transformation towards a circular economy based on environmental goods and service – case study of Polish companies / A. CZAPLICKA-KOTAS, J. KULCZYCKA, N. IWASZCZUK // W: 1\textsuperscript{st} AP SDEWES conference [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} Asia Pacific conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : April 6–9, 2020, Gold Coast, Australia : book of abstracts / ed. by Marko Ban, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Australia : Griffith University], [2020]. — S. 58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://registration.sdewes.org/gc2020 [2020-06-10]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Transformation towards circular economy (CE) in municipal waste management system: model solutions for Poland / Marzena SMOL, Joanna DUDA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Dominika Szołdrowska // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2020 vol. 12 iss. 11 art. no. 4561, s. 1–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 22–25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-03. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4561/pdf

 • keywords: municipal waste, waste, circular economy, CE, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su12114561

22
 • Wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na tendencje w polskim eksporcie do Chin produktami i usługami środowiskowymi[The impact of the circular economy in Polish environmental products and services exported to China] / Agnieszka CZAPLICKA, Joanna KULCZYCKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 39. — Pełny tekst w postaci pokazu slajdów pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.1-posterowa.zip}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na tendencję zmian w polskim eksporcie do Chin produktów i usług środowiskowychThe impact of the circular economy in Polish environmental products and services exported to China / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna Kulczycka // W: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa miast / red. nauk. Joanna Kulczycka i Krzysztof Głuc. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2017. — e-ISBN: 978-83-89410-38-2. — S. 17–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz.. — Joanna Kulczycka - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — tekst: http://srgz.zielonki.pl/pliki/publikacja_poprojektowa_perspektywa_miast.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Współpraca na rzecz wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze metali[Implementation of circular economy assumption in the metal sector through business and science cooperation] / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna KULCZYCKA, Marzena SMOL // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2019 R. 64 nr 9, s. 3–7. — Bibliogr. s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.9.1

25
 • Współpraca sieciowa na rzecz wzrostu eko-innowacjiNetwork cooperation for the development of eco-innovation / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Agnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2019 nr 8, s. 25–27. — Bibliogr. s. 27. — J. Kulczycka – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • słowa kluczowe: edukacja, przedsiębiorstwa, współpraca, eko-innowacje

  cyfrowy identyfikator dokumentu: