Wykaz publikacji wybranego autora

Andżelika Bukowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-6855-6396 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57194025611Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem19496
2021321
201911
20186231
20179243
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem19145
2021321
201911
2018651
2017972
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1919
202133
201911
201866
201799
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19415
2021312
201911
201866
2017927
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19109
2021312
201911
2018633
2017954
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19145
2021312
201911
2018651
20179721
 • Badania lepkości soli stopionych stosowanych w procesie wychwytywania dwutlenku węgla[Investigation of the viscosity of molten salts used in the carbon dioxide capture process] / Piotr PALIMĄKA, Andżelika BUKOWSKA, Michał STĘPIEŃ, Stanisław PIETRZYK // W: Metalurgia 2020 : XVII konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : 20-22 października 2021, Bukowina Tatrzańska : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : STOP, [2021]. — ISBN: 978-83-904306-7-6. — S. 63. — Bibliogr. s. 63

 • słowa kluczowe: lepkość, sole stopione, wychwytywanie dwutlenku węgla

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym w metalurgii metali nieżelaznych[Circular economy in metallurgy of non-ferrous metals] / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Andrzej PIOTROWICZ, Andżelika BUKOWSKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 17–18. — Bibliogr.. — Poster dostępny pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.1-posterowa.zip}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hydrometallurgical recovery of lead from direct-to-blister copper flash smelting slag / Krzysztof GARGUL, Bożena BORYCZKO, Andżelika BUKOWSKA // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2017 vol. 17 iss. 4, s. 905–911. — Bibliogr. s. 911, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-29. — tekst: https://goo.gl/QLEW2b

 • keywords: lead recovery, decopperization, acetic acid

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.acme.2017.04.004

5
6
 • Ind – produkcja, zastosowanie i recyklingIndium – production, application and recycling / Andżelika BUKOWSKA, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 9 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — (Monografie). — ISBN (całość) 978-83-65677-19-8. — ISBN: 978-83-65917-55-3 ; e-ISBN: 978-83-65917-56-0. — S. 7–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz.

 • słowa kluczowe: rynek indu, surowce pierwotne indu, surowce wtórne indu, recykling indu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Influence of $Ho^{3+}$ ions for quantitation of iron (Fe) in 0.1 M HCl solution using microwave plasma-atomic emission spectrometry (MP-AES)Wpływ jonów $Ho^{3+}$ na jakościowe oznaczanie żelaza w roztworze 0.1 M HCl metodą atomowej spektroskopii emisyjnej z plazmą mikrofalową (MP-AES) / Michał STĘPIEŃ, Andżelika BUKOWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2018 vol. 44 no. 3, s. 109–117. — Bibliogr. s. 117, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2018.44.3/mafe.2018.44.3.107.pdf

 • słowa kluczowe: MP-AES, ANOVA, Fe, Ho3+

  keywords: Fe, ANOVA, Ho3+, MP-AES

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2018.44.3.109

8
9
 • Ługowanie żużla zawiesinowego z jednostadialnego procesu otrzymywania miedzi roztworami wodorotlenku soduLeaching of direct-to-blister copper flash smelting slag with sodium hydroxide solutions / Krzysztof GARGUL, Andżelika BUKOWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 12, s. 2464–2466. — Bibliogr. s. 2466

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.12.12

10
 • Otrzymywanie indu z surowców naturalnych i wtórnych - analiza rynku : [abstrakt][Receiving of indium from primary and secondary raw materials - market analysis : abstract] / Andżelika BUKOWSKA, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65677-20-4. — ISBN: 978-83-65677-86-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-85-3. — S. 20. — A. Bukowska, S. Pietrzyk, P. Palimąka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Powstawanie i charakterystyka zgarów pochodzących z topienia złomów aluminiowychCreation and characterization of dross from melting of aluminium scrap / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Andżelika BUKOWSKA // W: Rozwój tworzyw inżynierskich i nauk o materiałach [Dokument elektroniczny] / red. Zbigniew Czyż, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017. — e-ISBN: 978-83-65598-96-7. — S. 107–127. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/sqd1ep [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 126–127

 • słowa kluczowe: zgary, recykling aluminium, recykling zgarów

  keywords: dross, aluminium recycling, dross recycling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przegląd nowych metod odzysku srebra ze zdjęć RTGNovel methods of silver recovery from x-ray films – a review / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Andżelika BUKOWSKA // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 52. — W wersji drukowanej brak autorów: A. PIOTROWICZ, S. PIETRZYK, A. BUKOWSKA

 • słowa kluczowe: odzysk srebra, metody odzysku, zdjęcia RTG, metody pirometalurgiczne, metody chemiczne, metody mikrobiologiczne

  keywords: recovery methods, silver recovery, X-ray pictures, pyrometallurgical methods, chemical methods, microbiological methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Recykling baterii litowo-jonowych : [abstrakt][Recycling of lithium-ion batteries] / Andżelika BUKOWSKA, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018 : [Wrocław, 9.05.2018] : materiały konferencyjne - wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jedrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018. — Dod. ISBN: 978-83-65917-71-3 (całość), 978-83-65917-76-8 (wyd. cyfrowe). — ISBN: 978-83-65917-77-5. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Recykling baterii litowo-jonowychRecycling of lithium-ion batteries / Andżelika BUKOWSKA, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Andrzej PIOTROWICZ // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 10 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018. — ISBN (całość) 978-83-65917-70-6. — ISBN: 978-83-66139-70-1 ; e-ISBN: 978-83-66139-71-8. — S. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz.

 • słowa kluczowe: recykling metali, akumulatory litowo-jonowe, proces Umicore, proces Recupyl

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Recykling indu z odpadów pokonsumpcyjnych - monitory LCD[Recycling of indium from LCD wastes] / Michał STĘPIEŃ, Andżelika BUKOWSKA, Stanisław PIETRZYK, Wojciech GĘBAROWSKI, Piotr PALIMĄKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 19. — Poster pt. "Recykling indu z odpadów po konsumpcyjnych: monitory LCD" dostępny pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.1-posterowa.zip}

 • słowa kluczowe: recykling, ind, ITO, monitory LCD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Recykling zgarów solnych pochodzących z topienia złomów aluminiowych[Recycle of salt spills coming from melting aluminum scrap] / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, ANDŻELIKA BUKOWSKA // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 229. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Utylizacja i recykling dysków optycznych CD i DVDUtilisation and recycling of optical discs / Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Andżelika BUKOWSKA, Piotr PALIMĄKA // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 51–52. — W wersji drukowanej brak autorów: A. PIOTROWICZ, S. PIETRZYK, P. PALIMĄKA

 • słowa kluczowe: recykling, utylizacja, dyski optyczne, odpady poamortyzacyjne

  keywords: utilization, recycling, optical discs, post-amortization waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ związków organicznych na parametry procesu elektrolizy cynku[The influence of organic compounds on the parameters of the zinc electrolysis process] / Andżelika BUKOWSKA, Stanisław PIETRZYK // W: Metalurgia 2020 : XVII konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : 20-22 października 2021, Bukowina Tatrzańska : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : STOP, [2021]. — ISBN: 978-83-904306-7-6. — S. 31

 • słowa kluczowe: elektroliza cynku, związki organiczne, zużycie energii elektrycznej, wydajność prądowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zaawansowane metody rafinacji induAdvanced methods of indium refining / PIOTROWICZ Andrzej, PIETRZYK Stanisław, Andżelika BUKOWSKA // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 7 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018. — ISBN (całość) 978-83-65917-70-6. — ISBN: 978-83-66139-65-7 ; e-ISBN: 978-83-66139-64-0. — S. 124–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz.

 • słowa kluczowe: metaliczny ind, ultra czysty metal, oczyszczanie metali, niekonwencjonalne technologie

  cyfrowy identyfikator dokumentu: