Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Chalusiak, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kppe, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-3909-7455

ResearcherID: S-4430-2018

Scopus: 57201484396

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
2
3
4
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza zjawiska zubożenia w paliwo w dynamicznym modelu stałotlenkowego ogniwa paliwowego z wewnętrznym bezpośrednim reformingiem metanu
  AutorzyMaciej CHALUSIAK
  ŹródłoV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 38
5
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDevelopment of solid oxide fuel cell manufacturing methodology using robocasting technology
  AutorzyM. CHALUSIAK, G. BRUS, K. BERENT, M. MOŹDZIERZ, J. S. SZMYD
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. — 2017 no. 11, s. P-07
6
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDynamic characteristics of a direct internal reforming Solid Oxide Fuel Cell to address fuel starvation
  AutorzyM. CHALUSIAK, G. BRUS, M. MOŹDZIERZ, K. BERENT, S. Kimijima
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. — 2017 no. 11, s. P-08
7
 • [referat, 2020]
 • TytułFrom micro to macroscale: multiscale aspects of solid oxide fuel cell stack simulations
  AutorzyMarcin MOŹDZIERZ, Tomasz PROKOP, Karol ŚRENIAWSKI, Maciej CHALUSIAK, Grzegorz BRUS
  ŹródłoCPOTE 2020 [Dokument elektroniczny] : 6textsuperscript{th} international conference Contemporary Problems of Thermal Engineering : Online, 21-24 September 2020 : book of abstracts / ed. Lucyna Czarnowska. — [Gliwice : Silesian University of Technology, Department of Thermal Engineering], [2020]. — Ekran [1] CPOTE2020-1290-A
8
 • [referat, 2020]
 • TytułInterconnect-free (banded) solid oxide fuel cell stack
  AutorzyMaciej CHALUSIAK, Katarzyna BERENT, Karol ŚRENIAWSKI, Grzegorz BRUS
  ŹródłoCPOTE 2020 [Dokument elektroniczny] : 6textsuperscript{th} international conference Contemporary Problems of Thermal Engineering : Online, 21-24 September 2020 : book of abstracts / ed. Lucyna Czarnowska. — [Gliwice : Silesian University of Technology, Department of Thermal Engineering], [2020]. — Ekran [1] CPOTE2020-1291-A
9
 • [referat, 2017]
 • TytułNarrowing the difference between the minimum and maximum temperature in the reforming reactor using macro-patterned catalytic segment
  AutorzyMarcin Pająk, Grzegorz BRUS, Marcin MOŹDZIERZ, Maciej CHALUSIAK, Janusz S. SZMYD, Shinji Kimijima
  ŹródłoExHFT-9 : 9textsuperscript{th} world conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics : Iguazu Falls, Brazil, 12–16 June 2017 : program book / eds. J. R. Barbosa jr., G. Ribatski. — [Brazil : s. n.], [2017]. — S. 161–162
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułSwarm intelligence-based methodology for scanning electron microscope image segmentation of solid oxide fuel cell anode
  AutorzyMaciej CHALUSIAK, Weronika Nawrot, Szymon BUCHANIEC, Grzegorz BRUS
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 11 art. no. 3055, s. 1–17. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3055/pdf
11
 • [patent zastosowany, 2018]
 • TytułUkład przetwarzania siły nacisku o przebiegu impulsowym na energię elektryczną, zwłaszcza siły inicjowanej przejazdem pojazdu kołowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jacek LESZCZYŃSKI, Agnieszka Burchan, Maciej CHALUSIAK, Magdalena Grzegorzak, Tomasz Jerominek, Ryszard Kamiński, Krzysztof Kastelik, Anna PLEWA, Katarzyna POLAK, Małgorzata Surowiec, Bartłomiej Tomasik, Katarzyna WALCZAK
  DetailsInt.Cl.: F03G 7/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228304 B1 ; Udziel. 2017-10-24 ; Opubl. 2018-03-30. — Zgłosz. nr P.414139 z dn. 2015-09-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228304B1.pdf
12
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułUrządzenie do przetwarzania impulsowej energii grawitacyjnej na energię elektryczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LESZCZYŃSKI Jacek, Burchan Agnieszka, CHALUSIAK Maciej, Grzegorzak Magdalena, Jerominek Tomasz, Kamiński Ryszard, Kastelik Krzysztof, PLEWA Anna, POLAK Katarzyna, Surowiec Małgorzata, Tomasik Bartłomiej, WALCZAK Katarzyna
  DetailsInt.Cl.: F03G 7/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414139 A1 ; Opubl. 2017-03-27. — Zgłosz. nr P.414139 z dn. 2015-09-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 7, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414139A1.pdf
13
 • [referat, 2017]
 • TytułWpływ mikrostruktury ogniwa paliwowego typu SOFC na pole temperatury
  AutorzyMarcin MOŹDZIERZ, Grzegorz BRUS, Maciej CHALUSIAK, Katarzyna BERENT, Janusz S. SZMYD
  ŹródłoXXIII Zjazd termodynamików : Ustroń, 19–22 września 2017 : książka streszczeń referatów / Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej ; Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017. — S. 171–173