Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Rożek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-8130-9402

ResearcherID: M-7437-2017

Scopus: 57193431820

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Alkaline activation of kaolin group minerals
2
 • ATR-FTIR studies of zeolite formation during alkali-activation of metakaolin
3
4
 • Demetalation processes on clinoptilolite
5
 • Disposal of bottom ash from the incineration of hazardous waste in two different mineral matrixes
6
 • Geopolimery na bazie popiołów lotnych
7
 • Geopolymers with expanded glass aggregates for removal of $Pb^{2+}$ from wastewaters
8
 • Geopolymer-zeolite composites: a review
9
 • Preparation and structure of geopolymer-based alkali-activated Circulating Fluidized Bed ash composite for removing $Ni^{2+}$ from wastewater
10
 • Immobilizacja metali ciężkich w materiałach autoklawizowanych otrzymanych na bazie popiołów po spalaniu odpadów
11
 • Immobilizacja metali ciężkich w materiałach autoklawizowanych otrzymanych na bazie popiołów po spalaniu odpadów
12
 • Influence of alkali metal cations/type of activator on the structure of alkali-activated fly ash - ATR-FTIR studies
13
 • Influence of alkali metal cations/type of activator on the structure of alkali-activated fly ash – ATR-FTIR studies
14
 • Influence of $SiO_{2}/Al_{2}O_{3}$ ratio on geopolymer properties
15
 • Lightweight geopolymer monoliths for methylene blue removal from wastewaters
16
17
 • Modification of the structure of metakaolin-based geopolymers
18
 • New porous geopolymer-based materials for potential sorption application
19
 • Post-synthesis modification of geopolymer structure
20
 • Solidification of hazardous solid waste incineration bottom ash
21
22
 • Sorpcja substancji ropopochodnych na zeolicie syntetycznym
23
 • Sorption of $Cd^{2+}$ cations on synthetic zeolite aggregate
24
 • Spectroscopic studies of alkali-activated metakaolin
25
 • Spectroscopic studies of fly ash-based geopolymers