Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Rożek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-8130-9402

ResearcherID: M-7437-2017

Scopus: 57193431820




Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • ATR-FTIR studies of zeolite formation during alkali-activation of metakaolin
2
3
 • Demetalation processes on clinoptilolite
4
 • Disposal of bottom ash from the incineration of hazardous waste in two different mineral matrixes
5
 • Geopolimery na bazie popiołów lotnych
6
 • Geopolymers with expanded glass aggregates for removal of $Pb^{2+}$ from wastewaters
7
 • Geopolymer-zeolite composites: a review
8
 • Immobilizacja metali ciężkich w materiałach autoklawizowanych otrzymanych na bazie popiołów po spalaniu odpadów
9
 • Immobilizacja metali ciężkich w materiałach autoklawizowanych otrzymanych na bazie popiołów po spalaniu odpadów
10
 • Influence of alkali metal cations/type of activator on the structure of alkali-activated fly ash – ATR-FTIR studies
11
 • Influence of alkali metal cations/type of activator on the structure of alkali-activated fly ash - ATR-FTIR studies
12
 • Influence of $SiO_{2}/Al_{2}O_{3}$ ratio on geopolymer properties
13
 • Lightweight geopolymer monoliths for methylene blue removal from wastewaters
14
 • Modification of the structure of metakaolin-based geopolymers
15
 • New porous geopolymer-based materials for potential sorption application
16
 • Post-synthesis modification of geopolymer structure
17
 • Preparation and structure of geopolymer-based alkali-activated Circulating Fluidized Bed ash composite for removing $Ni^{2+}$ from wastewater
18
19
 • Solidification of hazardous solid waste incineration bottom ash
20
 • Sorpcja substancji ropopochodnych na zeolicie syntetycznym
21
 • Sorption of $Cd^{2+}$ cations on synthetic zeolite aggregate
22
 • Spectroscopic studies of alkali-activated metakaolin
23
 • Spectroscopic studies of fly ash-based geopolymers
24
 • Spectroscopic studies of fly ash-based geopolymers
25
 • Structural and mechanical properties of fly ash-based geopolymers