Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Wilkosz, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5037-7250 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułAdsorption of benzo[a]pyrene on natural and synthetic materials : [abstract]
  AutorzyKatarzyna WILKOSZ, Anna Niebieszczańska, Ewa NIEWIARA
  ŹródłoEYEC monograph : 6textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — S. 338
 • keywords: montmorillonite, adsorption, titanium dioxide, benzo[a]pyrene, zirconium dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of glassy carbon electrode modified by PEDOT-$TiO_{2}$ composite in metol detection
  AutorzyKatarzyna WILKOSZ, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoAGH ISC 2018 : AGH International Student Conference : knowledge, technology and society : 10-12 October 2018, Krakow, Poland : book of abstracts / eds. Katarzyna Styszko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018. — S. 26
 • keywords: glassy carbon electrode, voltammetry, metol

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2019]
 • TytułApplication of glassy carbon electrode modified by $pedot-TiO_{2}$ composite in metol detection
  AutorzyŁukasz MAGDA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoKnowledge, technology and society [Dokument elektroniczny] : AGH ISC 2018 : [AGH International Student Conference : Kraków, 10–12 October 2018] / sci. ed. Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 93–101
 • keywords: voltammetry, nanopowder, electrode, metol

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of zirconium nanopowders for chromium sorption : [abstract]
  AutorzyKatarzyna WILKOSZ, Ewa NIEWIARA, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoEYEC monograph : 7textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — S. 604
 • keywords: chromium, adsorption, nanopowders, zirconium dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2018]
 • TytułCaffeine detection on glassy carbon electrode modified by composed nanoparticles of titanium dioxide - conductive polymer : [abstract]
  AutorzyŁukasz MAGDA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoEYEC monograph : 7textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — S. 533
 • keywords: nanomaterials, titanium dioxide, nanoparticles, electrode modification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułCharakterystyka powierzchniowa i elektrochemiczna elektrod stałych modyfikowanych nanocząstkami tlenku tytanu(IV)
  AutorzyKatarzyna WILKOSZ, Łukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoWiedza i technologia motorem gospodarki 2017 [Dokument elektroniczny] : monografia / red. nauk. Marzena Sylwia Kruk, Agnieszka Synowiec. — Częstochowa : Omnibuss, 2017. — S. 76–93
 • słowa kluczowe: woltamperometria, elektroda modyfikowana, tlenek tytanu(IV), PEDOT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermination on caffeine on GC electrodes modified with nanoparticles titanium dioxide P90 : [abstract]
  AutorzyŁukasz MAGDA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoCIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 87
 • keywords: nanopowders, conductive polymers, analytical signal, voltametry, caffeine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2018]
 • TytułEfekt modyfikacji nanoproszków cyrkonowych na sorpcję benzo[a]pirenu
  AutorzyKatarzyna WILKOSZ, Ewa NIEWIARA, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoNatura – człowiek – kultura : książka abstraktów IV międzynarodowej IX ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej : [14–17 czerwca 2018, Kraków, Polska] / red. Magdalena Krupska, Michał Apollo. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018. — S. 107–108
 • słowa kluczowe: adsorpcja, nanoproszki, benzo[a]piren, tlenek cyrkonu(IV)

  keywords: adsorption, nanopowders, benzo[a]pyrene, zirconium dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2018]
 • TytułHumic acids sorption from water using zirconium dioxide nanoparticles : [abstract]
  AutorzyKatarzyna WILKOSZ, Ewa NIEWIARA, Łukasz MAGDA
  ŹródłoCIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2018]
 • TytułImpact of the degree of fragmentation nanoparticles titanium dioxide to caffeine detection
  AutorzyŁukasz MAGDA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoNatura – człowiek – kultura : książka abstraktów IV międzynarodowej IX ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej : [14–17 czerwca 2018, Kraków, Polska] / red. Magdalena Krupska, Michał Apollo. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018. — S. 65
 • keywords: nanomaterials, titanium dioxide, voltametry, caffeine, analitical signal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2017]
 • TytułInfluence of the method of synthesis on surface properties of ceramic nanomaterials based on zirconium dioxide
  AutorzyKatarzyna WILKOSZ, Łukasz MAGDA
  Źródło15th students' science conference : September 21–24, 2017, Wroclaw University of Science and Technology : book of abstracts / ed. by Magdalena Grzegorzewska, Alicja Kucharczyk, Mirela Wolf. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — S. 61
 • keywords: nanomaterials, synthesis, surface properties, zirconium dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2018]
 • TytułMetol detection on glassy carbon electrode modified by composed nanoparticles of $TiO_{2}$ into conductive polymer layer
  AutorzyŁukasz MAGDA, Katarzyna WILKOSZ
  ŹródłoNatura – człowiek – kultura : książka abstraktów IV międzynarodowej IX ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej : [14–17 czerwca 2018, Kraków, Polska] / red. Magdalena Krupska, Michał Apollo. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018. — S. 64
 • keywords: nanomaterials, conductive polymers, chemistry, voltametry, metol

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułModyfikacja elektrody z węgla szklistego kompozytem polimer przewodzący – nanoproszek ceramiczny
  AutorzyŁukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoNowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — S. 445–456
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [referat, 2017]
 • TytułNanoproszek ditlenku tytanu jako modyfikator elektrod stałych stosowanych w woltamperometrii
  AutorzyAgnieszka GRZYBOWSKA, Łukasz MAGDA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — S. 80
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułOznaczania 3,4-dihydroksyetyloaminy za pomocą elektrod stałych modyfikowanych kompozytem polimer przewodzący-nanoproszek ceramiczny
  AutorzyŁukasz MAGDA, Katarzyna WILKOSZ, Agnieszka GRZYBOWSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoWiedza i technologia motorem gospodarki 2017 [Dokument elektroniczny] : monografia / red. nauk. Marzena Sylwia Kruk, Agnieszka Synowiec. — Częstochowa : Omnibuss, 2017. — S. 94–108
 • słowa kluczowe: woltamperometria cykliczna, modyfikacja elektrody, 3,4-dihydroksyetyloamina

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2018]
 • TytułRemoval inorganic impurities from water solution using zirconium dioxide nanopowders : [abstract]
  AutorzyKatarzyna WILKOSZ, Ewa NIEWIARA, Łukasz MAGDA
  ŹródłoCIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 91
 • keywords: heavy metals, sorption, zirconium dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2018]
 • TytułRemoval of organic impurities using nanopowders based on zirconium dioxide : [abstract]
  AutorzyKatarzyna WILKOSZ, Ewa NIEWIARA, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoEYEC monograph : 7textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — S. 605
 • keywords: nanomaterials, sorption, humic acids, zirconium dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2018]
 • TytułThe influence of nanopowder on the analytical signal from caffeine : [abstract]
  AutorzyŁukasz MAGDA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoEYEC monograph : 7textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — S. 534
 • keywords: nanopowders, conductive polymers, analytical signal, voltametry, caffeine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2018]
 • TytułWpływ warunków syntezy na charakterystykę powierzchni oraz właściwości sorpcyjne nanoproszków na bazie tlenku cyrkonu modyfikowanego dodatkiem ceru
  AutorzyKatarzyna WILKOSZ, Ewa NIEWIARA, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoNatura – człowiek – kultura : książka abstraktów IV międzynarodowej IX ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej : [14–17 czerwca 2018, Kraków, Polska] / red. Magdalena Krupska, Michał Apollo. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018. — S. 105-106
 • słowa kluczowe: sorpcja, synteza, benzo[a]piren, ditlenek cyrkonu

  keywords: sorption, synthesis, benzo[a]pyrene, zirconium dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2018]
 • TytułZastosowanie amalgamatowej elektrody błonkowej w badaniach efektywności sorpcyjnej związków butylocyny w zawiesinach wodnych minerałów ilastych i nanoproszków ceramicznych
  AutorzyNIEWIARA E., WILKOSZ K.
  ŹródłoX Polska konferencja chemii analitycznej : od chemii wszystko się zaczyna : Lublin, 1-5 lipca 2018 / red. nauk. Monika Waksmundzka-Hajnos. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2018. — S. 282
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułZastosowanie elektrod modyfikowanych nanoproszkiem ditlenku tytanu do oznaczania kofeiny
  AutorzyŁukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoWspółczesne metody i sensory elektrochemiczne : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2018. — S. 99–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2017]
 • TytułZastosowanie elektrod z węgla szklistego modyfikowanych za pomocą kompozytu polimer przewodzący-nanoproszek ceramiczny w oznaczaniu substancji bioaktywnych
  AutorzyŁukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — S. 81–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2017]
 • TytułZastosowanie modyfikowanych nanoproszków ceramicznych na bazie tlenku cyrkonu jako sorbentu zanieczyszczeń organicznych
  AutorzyKatarzyna WILKOSZ
  ŹródłoWpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — S. 77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2017]
 • TytułZastosowanie nanomateriałów ceramicznych do usuwania kwasów humusowych z roztworów wodnych
  AutorzyEwa NIEWIARA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoFGF : Fizykochemia Granic Faz - metody instrumentalne : Lublin 23–26 kwietnia 2017 : abstrakty. — Lublin : [s. n.], 2017. — S. 78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: