Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Wilkosz, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5037-7250 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Adsorption of benzo[a]pyrene on natural and synthetic materials
2
 • Application of glassy carbon electrode modified by PEDOT-$TiO_{2}$ composite in metol detection
3
 • Application of glassy carbon electrode modified by $pedot-TiO_{2}$ composite in metol detection
4
 • Application of zirconium nanopowders for chromium sorption
5
 • Caffeine detection on glassy carbon electrode modified by composed nanoparticles of titanium dioxide - conductive polymer
6
 • Charakterystyka powierzchniowa i elektrochemiczna elektrod stałych modyfikowanych nanocząstkami tlenku tytanu(IV)
7
 • Determination on caffeine on GC electrodes modified with nanoparticles titanium dioxide P90
8
 • Efekt modyfikacji nanoproszków cyrkonowych na sorpcję benzo[a]pirenu
9
 • Humic acids sorption from water using zirconium dioxide nanoparticles
10
 • Impact of the degree of fragmentation nanoparticles titanium dioxide to caffeine detection
11
 • Influence of the method of synthesis on surface properties of ceramic nanomaterials based on zirconium dioxide
12
 • Metol detection on glassy carbon electrode modified by composed nanoparticles of $TiO_{2}$ into conductive polymer layer
13
 • Modyfikacja elektrody z węgla szklistego kompozytem polimer przewodzący – nanoproszek ceramiczny
14
 • Nanopowders of yttria-stabilized zirconia doped with rare earth elements as adsorbents of humic acids
15
 • Nanoproszek ditlenku tytanu jako modyfikator elektrod stałych stosowanych w woltamperometrii
16
 • Oznaczania 3,4-dihydroksyetyloaminy za pomocą elektrod stałych modyfikowanych kompozytem polimer przewodzący-nanoproszek ceramiczny
17
 • Removal inorganic impurities from water solution using zirconium dioxide nanopowders
18
 • Removal of organic impurities using nanopowders based on zirconium dioxide
19
 • The influence of nanopowder on the analytical signal from caffeine
20
 • Wpływ warunków syntezy na charakterystykę powierzchni oraz właściwości sorpcyjne nanoproszków na bazie tlenku cyrkonu modyfikowanego dodatkiem ceru
21
 • Zastosowanie amalgamatowej elektrody błonkowej w badaniach efektywności sorpcyjnej związków butylocyny w zawiesinach wodnych minerałów ilastych i nanoproszków ceramicznych
22
 • Zastosowanie elektrod modyfikowanych nanoproszkiem ditlenku tytanu do oznaczania kofeiny
23
 • Zastosowanie elektrod z węgla szklistego modyfikowanych za pomocą kompozytu polimer przewodzący-nanoproszek ceramiczny w oznaczaniu substancji bioaktywnych
24
 • Zastosowanie modyfikowanych nanoproszków ceramicznych na bazie tlenku cyrkonu jako sorbentu zanieczyszczeń organicznych
25
 • Zastosowanie nanomateriałów ceramicznych do usuwania kwasów humusowych z roztworów wodnych