Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Wilkosz, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5037-7250

ResearcherID: brak

Scopus: brak




Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Adsorption of benzo[a]pyrene on natural and synthetic materials
2
 • Application of glassy carbon electrode modified by PEDOT-$TiO_{2}$ composite in metol detection
3
 • Application of zirconium nanopowders for chromium sorption
4
 • Caffeine detection on glassy carbon electrode modified by composed nanoparticles of titanium dioxide - conductive polymer
5
 • Charakterystyka powierzchniowa i elektrochemiczna elektrod stałych modyfikowanych nanocząstkami tlenku tytanu(IV)
6
 • Determination on caffeine on GC electrodes modified with nanoparticles titanium dioxide P90
7
 • Efekt modyfikacji nanoproszków cyrkonowych na sorpcję benzo[a]pirenu
8
 • Humic acids sorption from water using zirconium dioxide nanoparticles
9
 • Impact of the degree of fragmentation nanoparticles titanium dioxide to caffeine detection
10
 • Influence of the method of synthesis on surface properties of ceramic nanomaterials based on zirconium dioxide
11
 • Metol detection on glassy carbon electrode modified by composed nanoparticles of $TiO_{2}$ into conductive polymer layer
12
 • Modyfikacja elektrody z węgla szklistego kompozytem polimer przewodzący – nanoproszek ceramiczny
13
 • Nanoproszek ditlenku tytanu jako modyfikator elektrod stałych stosowanych w woltamperometrii
14
 • Oznaczania 3,4-dihydroksyetyloaminy za pomocą elektrod stałych modyfikowanych kompozytem polimer przewodzący-nanoproszek ceramiczny
15
 • Removal inorganic impurities from water solution using zirconium dioxide nanopowders
16
 • Removal of organic impurities using nanopowders based on zirconium dioxide
17
 • The influence of nanopowder on the analytical signal from caffeine
18
 • Wpływ warunków syntezy na charakterystykę powierzchni oraz właściwości sorpcyjne nanoproszków na bazie tlenku cyrkonu modyfikowanego dodatkiem ceru
19
 • Zastosowanie amalgamatowej elektrody błonkowej w badaniach efektywności sorpcyjnej związków butylocyny w zawiesinach wodnych minerałów ilastych i nanoproszków ceramicznych
20
 • Zastosowanie elektrod modyfikowanych nanoproszkiem ditlenku tytanu do oznaczania kofeiny
21
 • Zastosowanie elektrod z węgla szklistego modyfikowanych za pomocą kompozytu polimer przewodzący-nanoproszek ceramiczny w oznaczaniu substancji bioaktywnych
22
 • Zastosowanie modyfikowanych nanoproszków ceramicznych na bazie tlenku cyrkonu jako sorbentu zanieczyszczeń organicznych
23
 • Zastosowanie nanomateriałów ceramicznych do usuwania kwasów humusowych z roztworów wodnych
24
 • Zastosowanie nanoproszków ceramicznych na bazie tlenków cyrkonu i tytanu w chemii analitycznej
25
 • Zastosowanie nanoproszków cyrkonowych do usuwania metali ciężkich