Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Mierzwa-Hersztek, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9517-6943 orcid iD

ResearcherID: AAB-4048-2019

Scopus: 56103878000

PBN: 5e70937f878c28a0473ab2c0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • [przegląd , 2022]
 • TytułAgronomic biofortification with Se, Zn, and Fe: an effective strategy to enhance crop nutritional quality and stress defense – a review
  AutorzyJustyna SZEREMENT, Alicja Szatanik-Kloc, Jakub MOKRZYCKI, Monika MIERZWA-HERSZTEK
  ŹródłoJournal of Soil Science and Plant Nutrition. — 2022 vol. 22 iss. 1, s. 1129–1159. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42729-021-00719-2.pdf
2
 • [referat, 2022]
 • TytułAssessment of ammonium ions removal from aqueous solutions using zeolite-composite materials derived from fly ash
  AutorzyJakub MOKRZYCKI, Justyna SZEREMENT, Rafał Panek, Renata JAROSZ, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Wojciech Franus, Tomasz BAJDA, Monika MIERZWA-HERSZTEK
  ŹródłoICM 2022 : 4th International Conference on Materials: advanced and emerging materials : 19–21 October 2022, Barcelona, Spain : program and abstract book. — [Basel : MDPI], [2022]. — S. 114
3
 • [referat, 2023]
 • TytułAssessment of soil quality after innovative fertilizer mixtures application based on enzymatic activity
  AutorzyLidia MARCIŃSKA-MAZUR, Renata JAROSZ, Justyna SZEREMENT, Jakub MOKRZYCKI, Monika MIERZWA-HERSZTEK
  ŹródłoEuropean Healthy Soils [Dokument elektroniczny] : conference series 1st edition: Soil Fertility : September 13-15, 2023, Muttenz, Switzerland. — [Muttenz : Biotechnet Switzerland c/o FHNW School of Life Sciences], [2023]. — Ekran [1], [no.] 2949
4
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułBiofortyfikacja agronomiczna sposobem wzbogacania roślin w cynk, selen i żelazo
  AutorzySZEREMENT Justyna, Szatanik-Kloc Alicja, JAROSZ Renata, Juda Michał, MARCIŃSKA-MAZUR Lidia, TRUSILEWICZ Lidia-Natalia, MIERZWA-HERSZTEK Monika
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze : fauna i flora / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2021. — S. 131–137
5
 • [referat, 2020]
 • TytułBiofortyfikacja agronomiczna sposobem wzbogacania roślin w mikroelementy
  AutorzySZEREMENT Justyna, Szatanik-Kloc Alicja, Matuszak Dominika, JAROSZ Renata, Juda Michał, MARCIŃSKA-MAZUR Lidia, TRUSILEWICZ Lidia Natalia, MIERZWA-HERSZTEK Monika
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2020 : materiały konferencyjne – jesień : [interdyscyplinarna konferencja naukowa, 16 listopada 2020] / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2020. — S. 104
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułBiological activity of composts obtained from hop waste generated during the brewing
  AutorzyMichał Kopeć, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Krzysztof Gondek, Katarzyna Wolny-Koładka, Marek Zdaniewicz, Renata JAROSZ
  ŹródłoBiomass Conversion and Biorefinery. — 2022 vol. 12 iss. 4, s. 1271–1279. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13399-020-00746-6.pdf
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułBiological effects of biochar and zeolite used for remediation of soil contaminated with toxic heavy metals
  AutorzyTomasz Głąb, Krzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK
  ŹródłoScientific Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 11 iss. 1 art. no. 6998, s. 1–11. — tekst: https://www.nature.com/articles/s41598-021-86446-1.pdf
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułCavitated charcoal - an innovative method for affecting the biochemical properties of soil
  AutorzyKrzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Wojciech Grzymała, Tomasz Głąb, Tomasz BAJDA
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 9 art. no. 2466, s. 1-18. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/9/2466/pdf
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułChanges in quantity and quality of organic matter in soil after application of poultry litter and poultry litter biochar—5-year field experiment
  AutorzyRenata JAROSZ, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Krzysztof Gondek, Michał Kopeć, Tomáš Lošák, Lidia Marcińska-Mazur
  ŹródłoBiomass Conversion and Biorefinery. — 2022 vol. 12 iss. 7, s. 2925–2934. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13399-020-01005-4.pdf
10
 • [referat, 2023]
 • TytułChanges in the content of Cd, Pb and Zn in the soil after the application of mineral-organic fertilizer mixtures
  AutorzyRenata JAROSZ, Justyna SZEREMENT, Jakub MOKRZYCKI, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Karolina BIEL, Piotr RUSINIAK, Krzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK
  ŹródłoAgriculture & food [Dokument elektroniczny] : 11th international conference : 14–17 August 2023, Burgas, Bulgaria : book of abstracts. — [Bulgaria : Union of Scientists in Bulgaria], [2023]. — S. 21
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułChanges in the soil content of organic carbon nitrogen and sulphur in a long-term fertilisation experiment in Czarny Potok (Poland)
  AutorzyMichał Kopeć, Krzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Renata JAROSZ
  ŹródłoJournal of Elementology. — 2021 vol. 26 iss. 1, s. 33–46. — tekst: http://jsite.uwm.edu.pl/index/getfile/2011
12
 • [referat, 2022]
 • TytułCharacterization of X-type zeolite composites derived from fly ash
  AutorzyJustyna SZEREMENT, Jakub MOKRZYCKI, Rafał Panek, Renata JAROSZ, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Wojciech Franus, Tomasz BAJDA, Monika MIERZWA-HERSZTEK
  ŹródłoICM 2022 : 4th International Conference on Materials: advanced and emerging materials : 19–21 October 2022, Barcelona, Spain : program and abstract book. — [Basel : MDPI], [2022]. — S. 81
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułClays, limestone and biochar affect the bioavailability and geochemical fractions of cadmium and zinc from Zn-smelter polluted soils
  AutorzyAltaf Hussain Lahori, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Erdona Demiraj, Rachida Idir, Thi Tuyet Xuan Bui, Dinh Duy Vu, Amanullah Channa, Naeem Akhtar Samoon, Zengqiang Zhang
  ŹródłoSustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 12 iss. 20 art. no. 8606, s. 1-16. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8606/pdf
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułCompost produced with addition of sewage sludge as a source of Fe and Mn for plants
  AutorzyKrzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Michał Kopeć, Iwona Spałek
  ŹródłoEcological Chemistry and Engineering. S. — 2021 vol. 28 iss. 2, s. 259–275. — tekst: https://sciendo.com/pdf/10.2478/eces-2021-0019
15
16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułDirect and residual impacts of zeolite on the remediation of harmful elements in multiple contaminated soils using cabbage in rotation with corn
  AutorzyAltaf Hussain Lahori, Monika MIERZWA-HERSZTEK, [et al.]
  ŹródłoChemosphere. — 2020 vol. 250 art. no. 126317, s. 1–9
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułDistinct changes in abundance of culturable microbial community and respiration activities in response to mineral–organic mixture application in contaminated soil
  AutorzyKatarzyna WOLNY-KOŁADKA, Renata JAROSZ, Michał Juda, Monika MIERZWA-HERSZTEK
  ŹródłoSustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 14 iss. 22 art. no. 15004, s. 1–16. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/22/15004/pdf?version=1668333542
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułDistribution of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the bottom sediments of a dam reservoir, their interaction with organic matter and risk to benthic fauna
  AutorzyAgnieszka Baran, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas, Aleksandra Ukalska-Jaruga, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Krzysztof Gondek, Magdalena Szara-Bąk, Marek Tarnawski, Iwona Spałek
  ŹródłoJournal of Soils and Sediments. — 2021 vol. 21 iss. 6, s. 2418–2431. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11368-021-02968-1.pdf
20
21
 • [referat, 2021]
 • TytułEffect of mineral and organic additions on soil microbiological composition
  AutorzyWOLNY-KOŁADKA, K., JAROSZ, R., MARCIŃSKA-MAZUR, L., MIERZWA-HERSZTEK, M.
  ŹródłoICA 2021 [Dokument elektroniczny] : 13th International Conference on Agrophysics: agriculture in changing climate : 15textsuperscript{th}-16textsuperscript{th} November, 2021, Lublin, Poland : online : book of abstracts. — [Lublin] : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, cop. 2021. — S. 208
22
 • [referat, 2021]
 • TytułEffect of mineral and organic additions on the microbiocenotic composition of soil contaminated with heavy metals
  AutorzyK. Wolny-Koładka, R. JAROSZ, L. MARCIŃSKA-MAZUR, K. Gondek, M. MIERZWA-HERSZTEK
  Źródło8th international conference on Sustainable solid waste management [Dokument elektroniczny] : 23–26 June 2021, Thessaloniki, Greece : [virtual]. — [Athens : National Technical University], [2021]. — S. [1–2]
23
 • [referat, 2023]
 • TytułEffect of mineral and organic soil amendments on maize biomass productivity : abstract
  AutorzyM. MIERZWA-HERSZTEK, T. Głąb, R. JAROSZ, K. Gondek
  ŹródłoCHANIA 2023 [Dokument elektroniczny] : 10textsuperscript{th} international conference on Sustainable solid waste management : Chania, Greece, 21 - 24 June 2023 / National Technical University of Athens. — [Athens : National Technical University of Athens], [2023]. — S. [1-2]
24
 • [referat, 2023]
 • TytułEffect of mineral-organic mixtures on ecotoxicity in contaminated soil
  AutorzyMonika MIERZWA-HERSZTEK, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas, Renata JAROSZ, Karolina BIEL, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Aleksandra PALUSZEWSKA, Krzysztof Gondek, Magdalena SZARA-BĄK
  ŹródłoCSEE'23 [Dokument elektroniczny] : 8textsuperscript{th} World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering : 29-31 March 2023, Lisbon, Portugal : proceedings. — [Canada : International ASET Inc.], [2023]. — S. 183-1
25