Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Mierzwa-Hersztek, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9517-6943 orcid iD

ResearcherID: AAB-4048-2019

Scopus: 56103878000

PBN: 5e70937f878c28a0473ab2c0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
2
 • Assessment of ammonium ions removal from aqueous solutions using zeolite-composite materials derived from fly ash / Jakub MOKRZYCKI, Justyna SZEREMENT, Rafał Panek, Renata JAROSZ, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Wojciech Franus, Tomasz BAJDA, Monika MIERZWA-HERSZTEK // W: ICM 2022 : 4th International Conference on Materials: advanced and emerging materials : 19–21 October 2022, Barcelona, Spain : program and abstract book. — [Basel : MDPI], [2022]. — S. 114. — Dostęp również online: {https://icm2022.sciforum.net/#session2438} [2022-10-28]. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessment of soil quality after innovative fertilizer mixtures application based on enzymatic activity / Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Renata JAROSZ, Justyna SZEREMENT, Jakub MOKRZYCKI, Monika MIERZWA-HERSZTEK // W: European Healthy Soils [Dokument elektroniczny] : conference series 1st edition: Soil Fertility : September 13-15, 2023, Muttenz, Switzerland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Muttenz : Biotechnet Switzerland c/o FHNW School of Life Sciences], [2023]. — Ekran [1], [no.] 2949. — Tryb dostępu: https://biotechnet.ch/ehs-poster-abstracts/ [2023-09-26]. — J. Szerement - dod. afiliacja: Maria Curie-Skłodowska University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biofortyfikacja agronomiczna sposobem wzbogacania roślin w cynk, selen i żelazo / SZEREMENT Justyna, Szatanik-Kloc Alicja, JAROSZ Renata, Juda Michał, MARCIŃSKA-MAZUR Lidia, TRUSILEWICZ Lidia-Natalia, MIERZWA-HERSZTEK Monika // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze : fauna i flora / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2021. — ISBN całość 978-83-66392-91-5. — ISBN: 978-83-66743-30-4 ; e-ISBN: 978-83-66743-29-8. — S. 131–137. — Bibliogr. s. 136–137, Streszcz.. — Toż pod adresem {http://www.mlodzinaukowcy.com/dl/946696fdc5f27a3a925cf31733cfc9bd/}. — J. Szerement, R. Jarosz, M. Juda, L. Marcińska-Mazur, L.-N. Trusilewicz, M. Mierzwa-Hersztek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  orcid iD
 • słowa kluczowe: mikroelementy, biofortyfikacja, nawożenie roślin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Biofortyfikacja agronomiczna sposobem wzbogacania roślin w mikroelementy[Agronomic biofortification as an approach used to enrich micronutrient content in plants] / SZEREMENT Justyna, Szatanik-Kloc Alicja, Matuszak Dominika, JAROSZ Renata, Juda Michał, MARCIŃSKA-MAZUR Lidia, TRUSILEWICZ Lidia Natalia, MIERZWA-HERSZTEK Monika // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2020 : materiały konferencyjne – jesień : [interdyscyplinarna konferencja naukowa, 16 listopada 2020] / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2020. — ISBN: 978-83-66743-18-2 ; e-ISBN: 978-83-66743-19-9. — S. 104. — J. Szerement, R. Jarosz, L. Marcińska-Mazur, L. Trusilewicz, M. Mierzwa-Hersztek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; M. Mierzwa-Hersztek – dod. afiliacja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Biological activity of composts obtained from hop waste generated during the brewing / Michał Kopeć, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Krzysztof Gondek, Katarzyna Wolny-Koładka, Marek Zdaniewicz, Renata JAROSZ // Biomass Conversion and Biorefinery ; ISSN 2190-6815. — 2022 vol. 12 iss. 4, s. 1271–1279. — Bibliogr. s. 1279, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-15. — M. Mierzwa-Hersztek - pierwsza afiliacja: University of Agriculture of Krakow; K. Wolny-Koładka - afiliacja: University of Agriculture of Krakow. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13399-020-00746-6.pdf

  orcid iD
 • keywords: compost, brewing, biological activity of composts, hop sediments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s13399-020-00746-6

7
 • Biological effects of biochar and zeolite used for remediation of soil contaminated with toxic heavy metals / Tomasz Głąb, Krzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK // Scientific Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2045-2322. — 2021 vol. 11 iss. 1 art. no. 6998, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9–10. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-26. — M. Mierzwa-Hersztek – dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow. — tekst: https://www.nature.com/articles/s41598-021-86446-1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1038/s41598-021-86446-1

8
 • Cavitated charcoal - an innovative method for affecting the biochemical properties of soil / Krzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Wojciech Grzymała, Tomasz Głąb, Tomasz BAJDA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 9 art. no. 2466, s. 1-18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16-18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-10. — M. Mierzwa-Hersztek – dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/9/2466/pdf

  orcid iD
 • keywords: heavy metals, charcoal, soil, enzymatic activity, cavitation, plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14092466

9
 • Changes in quantity and quality of organic matter in soil after application of poultry litter and poultry litter biochar—5-year field experiment / Renata JAROSZ, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Krzysztof Gondek, Michał Kopeć, Tomáš Lošák, Lidia Marcińska-Mazur // Biomass Conversion and Biorefinery ; ISSN 2190-6815. — 2022 vol. 12 iss. 7, s. 2925–2934. — Bibliogr. s. 2933–2934, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-25. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, Krakow; L. Marcińska-Mazur - afiliacja: Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, Krakow. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13399-020-01005-4.pdf

  orcid iD
 • keywords: organic carbon, soil, biochar, carbon stocks, humic substances

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s13399-020-01005-4

10
 • Changes in the content of Cd, Pb and Zn in the soil after the application of mineral-organic fertilizer mixtures / Renata JAROSZ, Justyna SZEREMENT, Jakub MOKRZYCKI, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Karolina BIEL, Piotr RUSINIAK, Krzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK // W: Agriculture & food [Dokument elektroniczny] : 11th international conference : 14–17 August 2023, Burgas, Bulgaria : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bulgaria : Union of Scientists in Bulgaria], [2023]. — S. 21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.sciencebg.net/collection/download/ab-agro2023.pdf [2023-08-28]. — J. Szerement - dod. afiliacja: Maria Curie-Skłodowska University, Lublin ; J. Mokrzycki - dod. afiliacja: Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH ; M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • keywords: heavy metals, soil contamination, zeolite composites, exogenous organic matter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Changes in the soil content of organic carbon nitrogen and sulphur in a long-term fertilisation experiment in Czarny Potok (Poland) / Michał Kopeć, Krzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Renata JAROSZ // Journal of Elementology ; ISSN 1644-2296. — 2021 vol. 26 iss. 1, s. 33–46. — Bibliogr. s. 44–46, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-15. — M. Mierzwa-Hersztek – dod. afiliacja: University of Agriculture, Kraków. — tekst: http://jsite.uwm.edu.pl/index/getfile/2011

  orcid iD
 • keywords: acidification, macronutrient ratios, meadow sward yield

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5601/jelem.2020.25.3.2011

12
 • Characterization of X-type zeolite composites derived from fly ash / Justyna SZEREMENT, Jakub MOKRZYCKI, Rafał Panek, Renata JAROSZ, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Wojciech Franus, Tomasz BAJDA, Monika MIERZWA-HERSZTEK // W: ICM 2022 : 4th International Conference on Materials: advanced and emerging materials : 19–21 October 2022, Barcelona, Spain : program and abstract book. — [Basel : MDPI], [2022]. — S. 81. — Dostęp również online: {https://icm2022.sciforum.net/#session2438} [2022-10-28]. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Clays, limestone and biochar affect the bioavailability and geochemical fractions of cadmium and zinc from Zn-smelter polluted soils / Altaf Hussain Lahori, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Erdona Demiraj, Rachida Idir, Thi Tuyet Xuan Bui, Dinh Duy Vu, Amanullah Channa, Naeem Akhtar Samoon, Zengqiang Zhang // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2020 vol. 12 iss. 20 art. no. 8606, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13-16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-17. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8606/pdf

  orcid iD
 • keywords: trace elements, limestone, bioavailability, biochar, clay minerals, alkaline degraded soils

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su12208606

14
 • Compost produced with addition of sewage sludge as a source of Fe and Mn for plants / Krzysztof Gondek, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Michał Kopeć, Iwona Spałek // Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S ; ISSN 1898-6196. — 2021 vol. 28 iss. 2, s. 259–275. — Bibliogr. s. 272–275, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-23. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow. — tekst: https://sciendo.com/pdf/10.2478/eces-2021-0019

  orcid iD
 • keywords: iron, bioavailability, soil, manganese, compost, plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/eces-2021-0019

15
16
17
 • Direct and residual impacts of zeolite on the remediation of harmful elements in multiple contaminated soils using cabbage in rotation with corn / Altaf Hussain Lahori, Monika MIERZWA-HERSZTEK, [et al.] // Chemosphere ; ISSN 0045-6535. — 2020 vol. 250 art. no. 126317, s. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-24. — M. Mierzwa-Hersztek - pierwsza afiliacja: University of Agriculture in Krakow

  orcid iD
 • keywords: remediation, zeolite, contaminated soils, harmful elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.chemosphere.2020.126317

18
 • Distinct changes in abundance of culturable microbial community and respiration activities in response to mineral–organic mixture application in contaminated soil / Katarzyna WOLNY-KOŁADKA, Renata JAROSZ, Michał Juda, Monika MIERZWA-HERSZTEK // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2022 vol. 14 iss. 22 art. no. 15004, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-13. — K. Wolny-Koładka, M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/22/15004/pdf?version=1668333542

  orcid iD
 • keywords: zeolite, soil contamination, maize, basal respiration, fertilization, culturable microorganisms

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su142215004

19
 • Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the bottom sediments of a dam reservoir, their interaction with organic matter and risk to benthic fauna / Agnieszka Baran, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas, Aleksandra Ukalska-Jaruga, Monika MIERZWA-HERSZTEK, Krzysztof Gondek, Magdalena Szara-Bąk, Marek Tarnawski, Iwona Spałek // Journal of Soils and Sediments ; ISSN 1439-0108. — 2021 vol. 21 iss. 6, s. 2418–2431. — Bibliogr. s. 2429–2431, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-06. — M. Mierzwa-Hersztek - pierwsza afiliacja: University of Agriculture in Krakow. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11368-021-02968-1.pdf

  orcid iD
 • keywords: risk assessment, PAHs, organic matter, bottom sediments, mussel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11368-021-02968-1

20
21
 • Effect of mineral and organic additions on soil microbiological composition / WOLNY-KOŁADKA, K., JAROSZ, R., MARCIŃSKA-MAZUR, L., MIERZWA-HERSZTEK, M. // W: ICA 2021 [Dokument elektroniczny] : 13th International Conference on Agrophysics: agriculture in changing climate : 15\textsuperscript{th}-16\textsuperscript{th} November, 2021, Lublin, Poland : online : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lublin] : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, cop. 2021. — e-ISBN: 978-83-89969-72-9. — S. 208. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.agrophysics.org/wp-content/uploads/2021/11/ICA-2021-Book-of-Abstracts.pdf [2021-11-24]. — Bibliogr. s. 208. — K. Wolny-Koładka, M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Effect of mineral and organic additions on the microbiocenotic composition of soil contaminated with heavy metals / K. Wolny-Koładka, R. JAROSZ, L. MARCIŃSKA-MAZUR, K. Gondek, M. MIERZWA-HERSZTEK // W: 8th international conference on Sustainable solid waste management [Dokument elektroniczny] : 23–26 June 2021, Thessaloniki, Greece : [virtual]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Athens : National Technical University], [2021]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://uest.ntua.gr/thessaloniki2021-poster-session/wp-content/uploads/CostEstimationPayment/60bfc82a8260bTc1pn/3591_THESSALONIKI2021_Wolny-Koladka.pdf [2021-10-18]. — Bibliogr. s. [2]. — Dostęp do posteru: {http://uest.ntua.gr/thessaloniki2021-poster-session/wp-content/uploads/CostEstimationPayment/60bfc82a8260bTc1pn/6288_RJ_Effect_of_mineral_and_organic_additions_on_the_microbiocenotic_composition_of_soil_contaminated_with_heavy_metals.pdf.pdf} [2021-10-09]. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture in Krakow. K. Wolny-Koładka - afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Effect of mineral and organic soil amendments on maize biomass productivity : abstract / M. MIERZWA-HERSZTEK, T. Głąb, R. JAROSZ, K. Gondek // W: CHANIA 2023 [Dokument elektroniczny] : 10\textsuperscript{th} international conference on Sustainable solid waste management : Chania, Greece, 21 - 24 June 2023 / National Technical University of Athens. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Athens : National Technical University of Athens], [2023]. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://generalchemistry.chemeng.ntua.gr/uest/chania2023/posters/CostEstimationPayment/64629544770d7mvOsd/7660_Chania_2023_Mierzwa-Hersztek_et_al._Roots_and_maize_productivity.pdf [2023-07-06]. — Bibliogr. s. [2]. — Poster dostępny na stronie: {http://generalchemistry.chemeng.ntua.gr/uest/chania2023/posters/CostEstimationPayment/64629544770d7mvOsd/9249_3747_Poster_Chania_2023_MMierzwa-Hersztek.pdf}. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • keywords: zeolite, lignite, maize, leonardite, root morphology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Effect of mineral-organic mixtures on ecotoxicity in contaminated soil / Monika MIERZWA-HERSZTEK, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas, Renata JAROSZ, Karolina BIEL, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Aleksandra PALUSZEWSKA, Krzysztof Gondek, Magdalena SZARA-BĄK // W: CSEE'23 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering : 29-31 March 2023, Lisbon, Portugal : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Canada : International ASET Inc.], [2023]. — (Proceedings of the World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering ; ISSN 2371-5294). — e-ISBN: 978-1-990800-18-4. — S. 183-1. — Tryb dostępu: https://avestia.com/CSEE2023_Proceedings/files/paper/ICEPTP/ICEPTP_183.pdf [2023-04-13]. — Bibliogr. s. 183-1. — Publikacja wydana w części: ICEPTP'23 : 8th International Conference on Environmental Pollution, Treatment and Protection. — M. Mierzwa-Hersztek – dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.11159/iceptp23.183

25