Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Walczak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8944-1053 orcid iD

ResearcherID: U-1782-2017

Scopus: 23490575200

PBN: 5e7093d1878c28a0473b1422

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Early Devonian sinistral shearing recorded by retrograde monazite-(Ce) in Oscar II Land, Svalbard
2
  • Extended continental-margin development and deformation recorded by the Upper Gneiss Unit in the northern Scandinavian Caledonides
3
  • Late Neoproterozoic extended continental margin development recorded by the Seve Nappe Complex of the northern Scandinavian Caledonides
4
  • Magmatism and metamorphism in the Köli Nappe Complex of Sweden: the tectonic evolution of oceanic terranes in Iapetus
5
  • Zircon age depth-profiling sheds light on the early Caledonian evolution of the Seve Nappe Complex in west-central Jämtland
6
  • Zircon and monazite reveal late Cambrian/early Ordovician partial melting of the Central Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides