Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Walczak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8944-1053 orcid iD

ResearcherID: U-1782-2017

Scopus: 23490575200

PBN: 5e7093d1878c28a0473b1422

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • A multi-method geochronological approach to constrain subduction and exhumation of the Vaimok Lens, Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
2
  • First geochronological evidence for the Finnmarkian orogenic event in the central Scandinavian Caledonides
3
  • High-spatial resolution dating of monazite and zircon reveals the timing of subduction-exhumation of the Vaimok Lens in the Seve Nappe Complex (Scandinavian Caledonides)
4
  • Retrograde monazite records Early Devonian sinistral strike-slip shearing in the Müllernesset Formation, SW Svalbard
5
  • The geochronological evolution of subduction and exhumation of the Vaimok Lens, Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
6
  • Th-U-total Pb monazite geochronology records Ordovician (444 Ma) metamorphism/partial melting and Silurian (419 Ma) thrusting in the Kåfjord Nappe, Norwegian Arctic Caledonides
7