Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Walczak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8944-1053 orcid iD

ResearcherID: U-1782-2017

Scopus: 23490575200

PBN: 5e7093d1878c28a0473b1422

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • [referat, 2019]
 • TytułA multi-method geochronological approach to constrain subduction and exhumation of the Vaimok Lens, Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
  AutorzyChristopher BARNES, Jarosław MAJKA, David Schneider, Katarzyna WALCZAK, Michał BUKAŁA, Karolina KOŚMIŃSKA
  ŹródłoICYG 2019 : XXtextsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — S. 18–19
2
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAn incipient study: a multi-faceted thermochronological approach investigating exhumation of UHP terranes within the Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
  AutorzyChristopher BARNES, Jarosław MAJKA, Katarzyna WALCZAK, David Schneider
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2016 vol. 45, s. 33–34
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułCambrian ages for metavolcanic rocks in the Lower Köli Nappes, Swedish Caledonides: implications for the status of the Virisen arc terrane
  AutorzyIsabel S. M. CARTER, Simon J. CUTHBERT, Katarzyna WALCZAK, Grzegorz Ziemniak, Ellen Kooijman, Jarosław MAJKA
  ŹródłoJournal of the Geological Society. — 2023 vol. 180 no. 6 art. no. jgs2022-130, s. 1-16. — tekst: https://pubs.geoscienceworld.org/jgs/article-pdf/doi/10.1144/jgs2022-130/6010652/jgs2022-130.pdf
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCombined garnet and zircon geochronology of the ultra-high temperature metamorphism: Constraints on the rise of the Orlica-Śnieżnik Dome, NE Bohemian Massif, SW Poland
  AutorzyKatarzyna WALCZAK, Robert Anczkiewicz, Jacek Szczepański, Daniela Rubatto, Jan Košler
  ŹródłoLithos. — 2017 vol. 292–293, s. 388–400. — tekst: https://goo.gl/iM94hy
5
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDating metamorphic rims using LA-ICP-MS depth profiling technique on zircon from the Snasahögarna diamond-bearing gneiss, Scandinavian Caledonides
  AutorzyKatarzyna WALCZAK, Iwona Klonowska, Jarosław MAJKA, Christopher BARNES, Christopher McFarlane
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2017 vol. 47, s. 39
6
 • [referat, 2023]
 • TytułDetrital zircon geochronology of Lower Paleozoic sedimentary rocks from COSC-2 borehole
  AutorzyGrzegorz ZIEMNIAK, Iwona KLONOWSKA, William McClelland, Oliver Lehnert, Simon CUTHBERT, Isabel CARTER, Ricardo CALLEGARI, Katarzyna WALCZAK
  ŹródłoEGU General Assembly 2023 [Dokument elektroniczny] : Vienna, Austria & online, 23–28 April 2023. — [Vienna] : EGU, [2023]. — S. [1-2], EGU23-12123
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułEarly Devonian sinistral shearing recorded by retrograde monazite-(Ce) in Oscar II Land, Svalbard
  AutorzyGrzegorz ZIEMNIAK, Maciej MANECKI, Pauline Jeanneret, Katarzyna WALCZAK, Karolina KOŚMIŃSKA
  ŹródłoMineralogia / Mineralogical Society of Poland. — 2022 vol. 53 iss. 1, s. 82–108. — tekst: https://sciendo.com/pl/article/10.2478/mipo-2022-0007
8
 • [referat, 2017]
 • TytułEnticed by the punschrulle: preliminary investigation of the Seve Nappe Complex's incorpotation into the Scandinavian Caledonides via 'vacumm-cleaner' exhumation
  AutorzyChris BARNES, Jarosław MAJKA, David Schneider, Michał BUKAŁA, Katarzyna WALCZAK
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2017 : Vienna, Austria, 23–28 April 2017. — [Vienna : s. n.], [2017]. — S. [1]
9
 • [referat, 2018]
 • TytułExhumation dynamics of the UHP Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides: petrographic and geochemical analysis of eclogite host rocks
  AutorzyChristopher BARNES, Jarosław MAJKA, David A. Schneider, Michał BUKAŁA, Katarzyna WALCZAK
  ŹródłoHerl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29textsuperscript{th}–April 3textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — S. [8–9]
10
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułExhumation of the (U)HP Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides - constrained by $^{40}Ar^{39}/Ar$ white mica geochronology
  AutorzyChris BARNES, Jarosław MAJKA, David Schneider, Katarzyna WALCZAK, Michał BUKAŁA
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2017 vol. 47, s. 25
11
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2022]
 • TytułExtended continental-margin development and deformation recorded by the Upper Gneiss Unit in the northern Scandinavian Caledonides
  AutorzyKatarzyna WALCZAK, Christopher Barnes, Grzegorz Ziemniak, Riccardo CALLEGARI, Jarosław MAJKA, Michał Bukała
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2022 vol. 50, s. 90. — tekst: https://ptmin2022.us.edu.pl/wp-content/uploads/2022/10/PTMin2022Abstract-book-1.pdf
12
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2019]
 • TytułFirst geochronological evidence for the Finnmarkian orogenic event in the central Scandinavian Caledonides
  AutorzyKatarzyna WALCZAK, Jarosław MAJKA, David G. Gee, Iwona KLONOWSKA, Christopher BARNES
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2019 vol. 49, s. 91. — tekst: http://www.mineralogia.pl/PDFy/mineralogia_special%20papers_49_V8_DRUK.pdf
13
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułHigh-pressure leucogranulites of the Orlica-Śnieżnik Dome (Bohemian Massif, central Europe): a window into deep melting
  AutorzySilvio Ferrero, Bernd Wunder, Katarzyna WALCZAK, Patrick O'Brien, Martin A. Ziemann, Markus Wälle, Laurent Remusat
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2016 vol. 45, s. 54
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułHigh-spatial resolution dating of monazite and zircon reveals the timing of subduction-exhumation of the Vaimok Lens in the Seve Nappe Complex (Scandinavian Caledonides)
  AutorzyChristopher BARNES, Jarosław MAJKA, David Schneider, Katarzyna WALCZAK, Michał BUKAŁA, Karolina KOŚMIŃSKA, Tomasz TOKARSKI, Andreas Karlsson
  ŹródłoContributions to Mineralogy and Petrology. — 2019 vol. 174 iss. 1 art. no. 5, s. 1–18. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00410-018-1539-1.pdf
15
16
 • [referat, 2021]
 • TytułLate Neoproterozoic granulite facies metamorphism of the Upper Gneiss unit (Seve Nappe Complex) in the Váivančohkka-Salmmečohkat area, northern Scandinavian Caledonides
  AutorzyRiccardo CALLEGARI, Katarzyna WALCZAK, Grzegorz ZIEMNIAK, Christopher BARNES, Jarosław MAJKA
  ŹródłoEGU General Assembly 2021 [Dokument elektroniczny] : 19–30 April 2021 : online. — [Austria : EGU], [2021]. — S. [1–2] ID 9213
17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMiddle Ordovician subduction of continental crust in the Scandinavian Caledonides: an example from Tjeliken, Seve Nappe Complex, Sweden
  AutorzyKathrin Fassmer, Iwona Klonowska, Katarzyna WALCZAK, Barbro Andersson, Nikolaus Froitzheim, Jarosław MAJKA, Raúl O. C. Fonseca, Carsten Münker, Marian Janák, Martin Whitehouse
  ŹródłoContributions to Mineralogy and Petrology. — 2017 vol. 172 iss. 11-12 art. no. 103, s. 1-21. — tekst: https://goo.gl/Dem7vS
19
 • [referat, 2023]
 • TytułMonazite U-Th-total Pb dating of migmatites from the Krutfjellet Nappe, Upper Köli Nappes, Swedish Caledonides
  AutorzyIsabel S. M. CARTER, Simon CUTHBERT, Katarzyna WALCZAK
  ŹródłoEGU General Assembly 2023 [Dokument elektroniczny] : Vienna, Austria & online, 23–28 April 2023. — [Vienna] : EGU, [2023]. — S. [1–2] EGU23-8475
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułOrdovician–Silurian deformation of the Neoproterozoic upper gneiss unit in the northern Seve Nappe Complex: implications for subduction of the Baltican margin
  AutorzyC. J. Barnes, J. MAJKA, R. CALLEGARI, K. WALCZAK, G. Ziemniak, M. Bukała
  ŹródłoJournal of the Geological Society. — 2023 vol. 180 iss. 4 art. no. jgs2022-161, s. 1–12. — tekst: https://www.lyellcollection.org/doi/epdf/10.1144/jgs2022-161
21
 • [referat, 2017]
 • TytułPressure – temperature estimates of a phengite eclogite from the Grapesvåre Nappe, Norrbotten, Swedish Caledonides
  AutorzyMichał BUKAŁA, Jarosław MAJKA, Katarzyna WALCZAK, Christopher BARNES, Iwona Klonowska
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2017 : Vienna, Austria, 23–28 April 2017. — [Vienna : s. n.], [2017]. — S. [1]
22
 • [referat, 2018]
 • TytułRecrystallization of zircon rims facilitated by LREE-rich, high-pressure metamorphic fluids during continental subduction of the Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
  AutorzyChristopher BARNES, Katarzyna WALCZAK, Jarosław MAJKA, David Schneider, Karolina KOŚMIŃSKA, Michał BUKAŁA
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2018 : Vienna, Austria, 8–13 April 2018. — [Vienna : s. n.], [2018]. — S. [1]
23
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2019]
 • TytułRetrograde monazite records Early Devonian sinistral strike-slip shearing in the Müllernesset Formation, SW Svalbard
  AutorzyGrzegorz ZIEMNIAK, Jarosław MAJKA, Maciej MANECKI, Katarzyna WALCZAK, Karolina KOŚMIŃSKA
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2019 vol. 49, s. 95. — tekst: http://www.mineralogia.pl/PDFy/mineralogia_special%20papers_49_V8_DRUK.pdf
24
 • [referat, 2017]
 • TytułRevealing the secrets of the Seve: P-T-t evolution of the Seve Nappe Complex in Norrbotten, Sweden
  AutorzyBUKAŁA M., BARNES C., MAJKA J., Klonowska I., KOŚMIŃSKA K., WALCZAK K.
  ŹródłoIEC 2017 [Dokument elektroniczny] : 12th International Eclogite Conference : high- and ultrahigh-pressure rocks - keys to lithosphere dynamics through geologic time : Åre, Sweden, August 26–29, 2017 : abstract book and mid-conference excursion field guide / eds. Michał Bukała, Maria Młynarska. — [Sweden : s. n.], [2017]. — S. 37
25
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułSmall Scales, Large Implications: investigation of $mu$m-scale zircon and monazite domains documents Cambrian subduction in the Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
  AutorzyChristopher BARNES, Jarosław MAJKA, David Schneider, Katarzyna WALCZAK, Michał BUKAŁA, Karolina KOŚMIŃSKA
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2018 vol. 48, s. 30. — tekst: http://www.mineralogia.pl/dokumenty/Mineralogia%20SP_48_2018.pdf