Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Walczak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8944-1053 orcid iD

ResearcherID: U-1782-2017

Scopus: 23490575200

PBN: 5e7093d1878c28a0473b1422

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • A multi-method geochronological approach to constrain subduction and exhumation of the Vaimok Lens, Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
2
 • An incipient study: a multi-faceted thermochronological approach investigating exhumation of UHP terranes within the Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
3
 • Combined garnet and zircon geochronology of the ultra-high temperature metamorphism: Constraints on the rise of the Orlica-Śnieżnik Dome, NE Bohemian Massif, SW Poland
4
 • Dating metamorphic rims using LA-ICP-MS depth profiling technique on zircon from the Snasahögarna diamond-bearing gneiss, Scandinavian Caledonides
5
 • Early Devonian sinistral shearing recorded by retrograde monazite-(Ce) in Oscar II Land, Svalbard
6
 • Enticed by the punschrulle: preliminary investigation of the Seve Nappe Complex's incorpotation into the Scandinavian Caledonides via 'vacumm-cleaner' exhumation
7
 • Exhumation dynamics of the UHP Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides: petrographic and geochemical analysis of eclogite host rocks
8
 • Exhumation of the (U)HP Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides - constrained by $^{40}Ar^{39}/Ar$ white mica geochronology
9
 • Extended continental-margin development and deformation recorded by the Upper Gneiss Unit in the northern Scandinavian Caledonides
10
 • First geochronological evidence for the Finnmarkian orogenic event in the central Scandinavian Caledonides
11
 • High-pressure leucogranulites of the Orlica-Śnieżnik Dome (Bohemian Massif, central Europe): a window into deep melting
12
 • High-spatial resolution dating of monazite and zircon reveals the timing of subduction-exhumation of the Vaimok Lens in the Seve Nappe Complex (Scandinavian Caledonides)
13
 • Late Neoproterozoic extended continental margin development recorded by the Seve Nappe Complex of the northern Scandinavian Caledonides
14
 • Late Neoproterozoic granulite facies metamorphism of the Upper Gneiss unit (Seve Nappe Complex) in the Váivančohkka-Salmmečohkat area, northern Scandinavian Caledonides
15
 • Magmatism and metamorphism in the Köli Nappe Complex of Sweden: the tectonic evolution of oceanic terranes in Iapetus
16
 • Middle Ordovician subduction of continental crust in the Scandinavian Caledonides: an example from Tjeliken, Seve Nappe Complex, Sweden
17
 • Pressure – temperature estimates of a phengite eclogite from the Grapesvåre Nappe, Norrbotten, Swedish Caledonides
18
 • Recrystallization of zircon rims facilitated by LREE-rich, high-pressure metamorphic fluids during continental subduction of the Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
19
 • Retrograde monazite records Early Devonian sinistral strike-slip shearing in the Müllernesset Formation, SW Svalbard
20
 • Revealing the secrets of the Seve: P-T-t evolution of the Seve Nappe Complex in Norrbotten, Sweden
21
 • Small Scales, Large Implications: investigation of $\mu$m-scale zircon and monazite domains documents Cambrian subduction in the Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
22
 • Stop 3
23
 • Stop 4
24
 • The geochronological evolution of subduction and exhumation of the Vaimok Lens, Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
25
 • Th-U-total Pb monazite geochronology records Ordovician (444 Ma) metamorphism/partial melting and Silurian (419 Ma) thrusting in the Kåfjord Nappe, Norwegian Arctic Caledonides