Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Walczak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8944-1053 orcid iD

ResearcherID: U-1782-2017

Scopus: 23490575200

PBN: 5e7093d1878c28a0473b1422

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Combined garnet and zircon geochronology of the ultra-high temperature metamorphism: Constraints on the rise of the Orlica-Śnieżnik Dome, NE Bohemian Massif, SW Poland / Katarzyna WALCZAK, Robert Anczkiewicz, Jacek Szczepański, Daniela Rubatto, Jan Košler // Lithos ; ISSN 0024-4937. — 2017 vol. 292–293, s. 388–400. — Bibliogr. s. 399–400, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-28. — K. Walczak - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences, Kraków Research Centre. — tekst: https://goo.gl/iM94hy

  orcid iD
 • keywords: Bohemian Massif, garnet and zircon geochronology, granulites, trace element partitioning, exhumation of UHP-UHT rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.lithos.2017.09.013

2
3
4
 • Middle Ordovician subduction of continental crust in the Scandinavian Caledonides: an example from Tjeliken, Seve Nappe Complex, Sweden / Kathrin Fassmer, Iwona Klonowska, Katarzyna WALCZAK, Barbro Andersson, Nikolaus Froitzheim, Jarosław MAJKA, Raúl O. C. Fonseca, Carsten Münker, Marian Janák, Martin Whitehouse // Contributions to Mineralogy and Petrology ; ISSN 0010-7999. — 2017 vol. 172 iss. 11-12 art. no. 103, s. 1-21. — Bibliogr. s. 18–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-16. — J. Majka - dod. afiliacja: University of Uppsala. — tekst: https://goo.gl/Dem7vS

  orcid iD
 • keywords: Scandinavian Caledonides, Seve Nappe Complex, subduction, eclogite, U-Pb zircon, Lu-Hf garnet

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00410-017-1420-7

5
6
 • Timing of Paleozoic exhumation and deformation of the high-pressure Vestgötabreen Complex at the Motalafjella Nunatak, Svalbard / Christopher J. BARNES, Katarzyna WALCZAK, Emilie Janots, David Schneider, Jarosław MAJKA // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2020 vol. 10 iss. 2 art. no. 125, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–23. — Publikacja dostępna online od: 2020-01-31. — J. Majka – dod. afiliacja: Uppsala University. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/10/2/125/pdf

  orcid iD
 • keywords: Caledonian Orogeny, Vestgotabreen Complex, exhumation of high-pressure rocks, high Arctic plate tectonic, in situ white mica 40Ar/39Ar geochronology, monazite Th-U total Pb geochronology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min10020125

7
8
 • $U-Pb$ zircon dating of migmatitic paragneisses and garnet amphibolite from the high pressure Seve Nappe Complex in Kittelfjäll, Swedish Caledonides / Michał BUKAŁA, Jarosław MAJKA, Katarzyna WALCZAK, Adam WŁODEK, Melanie Schmitt, Anna Zagórska // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2020 vol. 10 iss. 4 art. no. 295, s. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-25. — M. Bukała - dod. afiliacja: Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, CSIC & Universidad de Granada, Granada, Spain. — J. Majka - dod. afiliacja: Department of Earth Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/10/4/295/pdf

  orcid iD
 • keywords: geochronology, metamorphism, subduction, migmatite, decompression

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min10040295

9
10
 • Zircon and monazite reveal late Cambrian/early Ordovician partial melting of the Central Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides / Christopher J. Barnes, Michał Bukała, Riccardo CALLEGARI, Katarzyna WALCZAK, Ellen Kooijman, Melanie Kielman-Schmitt, Jarosław MAJKA // Contributions to Mineralogy and Petrology ; ISSN 0010-7999. — 2022 vol. 177 iss. 9 art. no. 92, s. 1–23. — Bibliogr. s. 20–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-09-14. — R. Callegari, J. Majka - dod. afiliacja: Department of Earth Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00410-022-01958-x.pdf

  orcid iD
 • keywords: Caledonian Orogeny, zircon U–Pb geochronology, monazite Th–U–Pb geochronology, partial melting, continental subduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00410-022-01958-x