Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Bukała, mgr

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-7045-3150

ResearcherID: brak

Scopus: 57189596785

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • [referat, 2019]
 • TytułA multi-method geochronological approach to constrain subduction and exhumation of the Vaimok Lens, Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
  AutorzyChristopher BARNES, Jarosław MAJKA, David Schneider, Katarzyna WALCZAK, Michał BUKAŁA, Karolina KOŚMIŃSKA
  ŹródłoICYG 2019 : XXtextsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — S. 18–19
2
 • [referat, 2020]
 • TytułDeciphering the brittle failure of eclogites at high-pressures: hydrofractures as fluid-escape pathways
  AutorzyMichał BUKAŁA, Károly Hidas, Carlos J. Garrido, Christopher BARNES, Iwona KLONOWSKA, Jarosław MAJKA
  ŹródłoEGU General Assembly 2020 [Dokument elektroniczny] : 4–8 May 2020 : online. — [Austria : EGU], [2020]. — S. [1–2]
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułDecompressional equilibration of the Midsund granulite from Otrøy, Western Gneiss Region, Norway
  AutorzyJohanna Holmberg, Michał BUKAŁA, Pauline Jeanneret, Iwona KLONOWSKA, Jarosław MAJKA
  ŹródłoGeologica Carpathica. — 2019 vol. 70 no. 6, s. 471–482. — tekst: http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/70-6/article-927/#
4
 • [referat, 2017]
 • TytułEnticed by the punschrulle: preliminary investigation of the Seve Nappe Complex's incorpotation into the Scandinavian Caledonides via 'vacumm-cleaner' exhumation
  AutorzyChris BARNES, Jarosław MAJKA, David Schneider, Michał BUKAŁA, Katarzyna WALCZAK
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2017 : Vienna, Austria, 23–28 April 2017. — [Vienna : s. n.], [2017]. — S. [1]
5
 • [referat, 2018]
 • TytułExhumation dynamics of the UHP Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides: petrographic and geochemical analysis of eclogite host rocks
  AutorzyChristopher BARNES, Jarosław MAJKA, David A. Schneider, Michał BUKAŁA, Katarzyna WALCZAK
  ŹródłoHerl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29textsuperscript{th}–April 3textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — S. [8–9]
6
7
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułExhumation of the (U)HP Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides - constrained by $^{40}Ar^{39}/Ar$ white mica geochronology
  AutorzyChris BARNES, Jarosław MAJKA, David Schneider, Katarzyna WALCZAK, Michał BUKAŁA
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2017 vol. 47, s. 25
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułHigh-spatial resolution dating of monazite and zircon reveals the timing of subduction-exhumation of the Vaimok Lens in the Seve Nappe Complex (Scandinavian Caledonides)
  AutorzyChristopher BARNES, Jarosław MAJKA, David Schneider, Katarzyna WALCZAK, Michał BUKAŁA, Karolina KOŚMIŃSKA, Tomasz TOKARSKI, Andreas Karlsson
  ŹródłoContributions to Mineralogy and Petrology. — 2019 vol. 174 iss. 1 art. no. 5, s. 1–18. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00410-018-1539-1.pdf
9
 • [materiały konferencyjne (red.), 2017]
 • TytułIEC 2017 [Dokument elektroniczny] : 12th International Eclogite Conference : high- and ultrahigh-pressure rocks - keys to lithosphere dynamics through geologic time : Åre, Sweden, August 26–29, 2017 : abstract book and mid-conference excursion field guide
  Autorzyeds. Michał BUKAŁA, Maria MŁYNARSKA
  Details[Sweden : s. n.], [2017]. — 166 s.
10
 • [referat, 2017]
 • TytułPressure – temperature estimates of a phengite eclogite from the Grapesvåre Nappe, Norrbotten, Swedish Caledonides
  AutorzyMichał BUKAŁA, Jarosław MAJKA, Katarzyna WALCZAK, Christopher BARNES, Iwona Klonowska
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2017 : Vienna, Austria, 23–28 April 2017. — [Vienna : s. n.], [2017]. — S. [1]
11
 • [referat, 2016]
 • TytułPrzemiany metamorficzne serpentynitów z masywu Gogołów–Jordanów w ofiolicie Ślęży
  AutorzyMichał BUKAŁA
  ŹródłoIII ogólnopolski zajazd studenckich kół geologicznych Góry Stołowe 2016 : Lewin Kłodzki 13-16.10.2016 : książka abstraktów. — [Wrocław] : Studenckie Koło Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego, [2016]. — S. 38–39
12
 • [referat, 2018]
 • TytułRecrystallization of zircon rims facilitated by LREE-rich, high-pressure metamorphic fluids during continental subduction of the Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
  AutorzyChristopher BARNES, Katarzyna WALCZAK, Jarosław MAJKA, David Schneider, Karolina KOŚMIŃSKA, Michał BUKAŁA
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2018 : Vienna, Austria, 8–13 April 2018. — [Vienna : s. n.], [2018]. — S. [1]
13
 • [referat, 2017]
 • TytułRevealing the secrets of the Seve: P-T-t evolution of the Seve Nappe Complex in Norrbotten, Sweden
  AutorzyBUKAŁA M., BARNES C., MAJKA J., Klonowska I., KOŚMIŃSKA K., WALCZAK K.
  ŹródłoIEC 2017 [Dokument elektroniczny] : 12th International Eclogite Conference : high- and ultrahigh-pressure rocks - keys to lithosphere dynamics through geologic time : Åre, Sweden, August 26–29, 2017 : abstract book and mid-conference excursion field guide / eds. Michał Bukała, Maria Młynarska. — [Sweden : s. n.], [2017]. — S. 37
14
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułSeismic consequences of the subducting slab metamorphism: a case study from the Seve Nappe, Swedish Caledonides
  AutorzyMichał BUKAŁA, Iwona Klonowska, Jarosław MAJKA, Pauline Jeanneret, Karolina KOŚMIŃSKA, Christopher BARNES
  ŹródłoMente et Malleo. — 2018 [vol.] 2018, s. 16. — tekst: http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-2018-FINAL-301.pdf
15
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułShaken not stirred: seismo-metamorphic evolution of subducting slab recorded by Tsäkkok eclogites, Swedish Caledonides
  AutorzyMichał BUKAŁA, Christopher BARNES, Jarosław MAJKA, Stanisław Mazur
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2018 vol. 48, s. 36. — tekst: http://www.mineralogia.pl/dokumenty/Mineralogia%20SP_48_2018.pdf
16
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułSmall Scales, Large Implications: investigation of $mu$m-scale zircon and monazite domains documents Cambrian subduction in the Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
  AutorzyChristopher BARNES, Jarosław MAJKA, David Schneider, Katarzyna WALCZAK, Michał BUKAŁA, Karolina KOŚMIŃSKA
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2018 vol. 48, s. 30. — tekst: http://www.mineralogia.pl/dokumenty/Mineralogia%20SP_48_2018.pdf
17
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułStudies of the metamorphic evolution of serpentinites and metagabbros from the Central-Sudetic ophiolites (SW Poland)
  AutorzyPiotr Wojtulek, Michał BUKAŁA, Iwona Klonowska, Jarosław MAJKA
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2016 vol. 45, s. 111–112
18
 • [referat, 2019]
 • TytułThe geochronological evolution of subduction and exhumation of the Vaimok Lens, Seve Nappe Complex, Scandinavian Caledonides
  AutorzyChristopher BARNES, Jarosław MAJKA, David Schneider, Katarzyna WALCZAK, Michał BUKAŁA, Karolina KOŚMIŃSKA
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — [Vienna : s. n.], [2019]. — S. [1]
19
 • [referat, 2019]
 • TytułThe interplay between fluid and fracturing: seismometamorphic evolution of Tsäkkok eclogites, Scandinavian Caledonides
  AutorzyMichał BUKAŁA, Christopher BARNES, Pauline Jeanneret, Jarosław MAJKA, Iwona KLONOWSKA, Karolina KOŚMIŃSKA
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — [Vienna : s. n.], [2019]. — S. [1]
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułTroodos ophiolite mantle section exposed along Atalante Geo-Trail, Troodos Geopark, Cyprus
  AutorzyMichał BAKUŁA, Katarzyna Zboińska, Mateusz Szadkowski
  ŹródłoGeoscience Records. — 2016 vol. 3 iss. 1, s. 1–6
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułUHP metamorphism recorded by phengite eclogite from the Caledonides of northern Sweden: emph{P-T} path and tectonic implications
  AutorzyMichał BUKAŁA, Iwona Klonowska, Christopher BARNES, Jarosław MAJKA, Karolina KOŚMIŃSKA, Marian Janák, Kathrin Fassmer, Curt Broman, Jarmila Luptáková
  ŹródłoJournal of Metamorphic Geology. — 2018 vol. 36 iss. 5 spec. iss. High- and ultrahigh-pressure rocks-keys to lithosphere dynamics, s. 547–566. — tekst: https://onlinelibrary-1wiley-1com-1r3ntz41y0796.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/epdf/10.1111/jmg.12306
22
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułUnravelling the evolution of sulfides from spinel peridotite xenoliths hosted in Lower Silesian basanites (SW Poland)
  AutorzyMichał BUKAŁA, Jacek Puziewicz, Piotr Wojtulek, Magdalena Matusiak-Małek, Theodoros Ntaflos
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2016 vol. 45, s. 39–40
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • Tytuł$U-Pb$ zircon dating of migmatitic paragneisses and garnet amphibolite from the high pressure Seve Nappe Complex in Kittelfjäll, Swedish Caledonides
  AutorzyMichał BUKAŁA, Jarosław MAJKA, Katarzyna WALCZAK, Adam WŁODEK, Melanie Schmitt, Anna Zagórska
  ŹródłoMinerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 10 iss. 4 art. no. 295, s. 1–24. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/10/4/295/pdf