Wykaz publikacji wybranego autora

Christopher Barnes, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-0597-7999 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Detrital zircon U-Pb geochronology of a metasomatic calc-silicate in the Tsäkkok Lens, Scandinavian Caledonides
2
  • Interaction between Early Devonian strike-slip shearing and thrusting in Oscar II Land, Svalbard
3
  • Late Neoproterozoic granulite facies metamorphism of the Upper Gneiss unit (Seve Nappe Complex) in the Váivančohkka-Salmmečohkat area, northern Scandinavian Caledonides
4
  • Using $Th-U-Pb$ geochronology to extract crystallization ages of Paleozoic metamorphic monazite contaminated by initial Pb