Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Rusiniak, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6699-2282

ResearcherID: M-2702-2017

Scopus: 57196244716

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza korelacji pomiędzy wielkością wydobycia wód leczniczych a zmianami ich składu chemicznego : [streszczenie]
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Piotr RUSINIAK
  ŹródłoVII konferencja Chemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : 6–8 marca 2019, Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — [Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], [2019]. — S. [78]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza zróżnicowania składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia z wykorzystaniem analizy czynnikowej
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA
  ŹródłoChemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 01-03.03.2017 Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — [Poznań : s. n.], 2017. — S. [77]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat, 2018]
 • TytułDobowe zmiany stężeń wybranych metali w wodzie z sieci wodociągowej
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Adam POSTAWA, Ewa KMIECIK, Piotr RUSINIAK, Anna MIKA
  Źródło„Analiza specjacyjna – możliwości i kierunki rozwoju” : konferencja : Poznań, 1–2 marca 2018. — [Poznań : s. n.], [2018]. — S. [64]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2019]
 • TytułEkstrakcja germanu z zasadowego roztworu zawierającego jony metali ciężkich z możliwością regeneracji ługu
  AutorzyAndrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Piotr RUSINIAK
  ŹródłoTYGIEL 2019 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : XI interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 23-24 marca 2019 r. : abstrakty / red. Barbara Wrzyszcz, Ewelina Chodźko, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019. — S. 213
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułEkstrakcja germanu z zasadowego roztworu zawierającego jony metali ciężkich z możliwością regeneracji ługu
  AutorzyAndrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Piotr RUSINIAK
  ŹródłoPostępy w badaniach fizykochemicznych - wybrane zagadnienia [Dokument elektroniczny] / red. Zbigniew Czyż. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019. — S. 145–157
 • słowa kluczowe: ługowanie zasadowe, odzysk metali rzadkich i krytycznych, metalurgia metali ciężkich, ekstrakcja germanu

  keywords: alkaline leaching, rare and critical metals recovery, heavy metal metallurgy, germanium extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2019]
 • TytułHydrogeochemical characteristic of ground water in the Turkana county (Africa)
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Klaudia SEKUŁA, Katarzyna WĄTOR, Piotr Stopa
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
13
 • [referat, 2018]
 • TytułMigration of antimony from polyethylene terephthalate bottles to water samples during their storage
  AutorzyKMIECIK E., RUSINIAK P., WĄTOR K.
  ŹródłoWater JPI 2018 Conference [Dokument elektroniczny] : emerging pollutants in freshwater ecosystems : 6–7th of June Helsinki, Finland : abstract book. — [Helsinki : s. n.], [2018]. — S. 16–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułMożliwości oceny błędów powstających w trakcie oznaczeń a wartości metali w wodach przeznaczonych do spożycia
  AutorzyAdam POSTAWA, Katarzyna WĄTOR, Piotr RUSINIAK
  ŹródłoZaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski, [et al.]. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018. — S. 329–330
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułMożliwości oceny błędów powstających w trakcie oznaczeń zawartości metali w wodach przeznaczonych do spożycia
  AutorzyAdam POSTAWA, Katarzyna WĄTOR, Piotr RUSINIAK
  ŹródłoTechnologia Wody. — 2019 nr 5, s. 38–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułOcena stabilności stężeń siarkowodoru w wodach leczniczych ze „Zdroju Głównego” w Krzeszowicach
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Janusz Plata, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2017 R. 56 z. 1, s. 75–87
 • słowa kluczowe: wody lecznicze, siarkowodór, analiza trendów, Zdrój Główny, Krzeszowice, ocena stabilności

  keywords: hydrogen sulfide, curative waters, Zdrój Główny, Krzeszowice, stability assessment, trends analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2019]
 • TytułSzacowanie niepewności pomiaru metodą empiryczną z zastosowaniem różnych schematów analizy : [streszczenie]
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK
  ŹródłoVII konferencja Chemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : 6–8 marca 2019, Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — [Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], [2019]. — S. [71]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2016]
 • TytułSzacowanie niepewności pomiaru stężeń krzemionki w wodach termalnych z otworu Bańska PGP-3, Podhale
  AutorzyAnna MIKA, Ewa KMIECIK, Piotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoNowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej : XXI konferencja : Warszawa, 8–9 grudnia 2016 / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś. — [Warszawa : UW], [2016]. — S. 30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2017]
 • TytułThe influence of selected factors on the concentration of heavy metals in drinking water
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 921–928
 • keywords: drinking water, quality control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/12/S02.117

21
 • [referat, 2017]
 • TytułThe influence of type of sampling container on a chemical composition changes of geothermal water from the Banska PGP-1 well
  AutorzyEwa KMIECIK, Piotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Patrycja Wojciechowska
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : water resources forest, marine and ocean ecosystems : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 31, Hydrology and water resources marine and ocean ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 703–710
 • keywords: geothermal water, sampling container, leaching of As, Cr and Sb

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/31/S12.088

22
 • [referat, 2017]
 • TytułThe influence of type of sampling container on the arsenic concentration variability in the geothermal water of the Bańska PGP-1 well
  AutorzyE. KMIECIK, P. RUSINIAK, K. WĄTOR
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 73–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2018]
 • TytułThe influence of type of sampling container on the chromium concentration variability in groundwater
  AutorzyP. RUSINIAK, K. WĄTOR, E. KMIECIK
  ŹródłoNew Technologies in Water Sector [Dokument elektroniczny] : 10textsuperscript{th} Eastern European Young Water Professionals Conference : 7-12 May 2018, Zagreb, Croatia : conference proceedings / ed. Maryna Feierabend, [et al.]. — Zagreb : [s. n.], 2018. — S. 158–165
 • keywords: groundwater sampling, sampling container, chromium species

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2018]
 • TytułWpływ zmiany temperatury i potencjału redoks na stężenia specjacji selenu w wodach podziemnych
  AutorzyEwa KMIECIK, Piotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR
  Źródło„Analiza specjacyjna – możliwości i kierunki rozwoju” : konferencja : Poznań, 1–2 marca 2018. — [Poznań : s. n.], [2018]. — S. [48]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: